Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl
Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Portalu.
Pliki Cookies
1. Dla Państwa wygody strona www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl, zwana dalej portalem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.      Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
4. Portal www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
•    _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
•    _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
•    _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
•    _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
•    PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje,            np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Dane osobowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”),
po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
•    zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
•    przesyłania wiadomości zawierających informacje, w tym handlowe,
•    prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),
•    umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
•    obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
•    analitycznym i statystycznym.
4. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności                w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl;
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych                  i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony           przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.
8. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem.

Szkolenia i wizyty studyjne

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" od początku swojej działalności realizuje programy szkoleniowe oraz zagraniczne wizyty studyjne skierowane do pracowników oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, będących członkami zwyczajnymi stowarzyszenia.

Szkolenia i wizyty studyjne odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na terenie krajów Unii Europejskiej, w szczególności w Belgii.

Tematyka spotkań jest różnorodna.

Rejestracja na szkolenia i wizyty studyjne odbywa się za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, aktywnego w trakcie naboru.

Udział w nich jest bezpłatny.

 

Program Stażowy

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" co roku oferuje staże skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego - swoich członków zwyczajnych; pracowników jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia; organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST.

Organizatorzy

Staże organizowane są we współpracy z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego – Radosławem Sikorskim, Kosmą Złotowskim oraz Biurem Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas odbywania stażu opiekunem stażysty jest dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli lub deputowany do Parlamentu Europejskiego. Stażystę obowiązują regulaminy pracy obowiązujące w miejscach odbywania stażu.

Mieszkanie służbowe oraz dieta

Stażysta ma możliwość nieodpłatnego użytkowania kompletnie wyposażonego mieszkania służbowego, które jest dzielone przez dwóch stażystów w tym samym czasie. Mieszkanie składa się z pokoju dziennego, wyposażonej kuchni, dwóch pokoi, łazienki i toalety.
Ponadto stażysta otrzymuje miesięczną dietę na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i transportem komunikacją miejską.

Wymagania:
- przynajmniej roczny staż pracy;
- znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
- znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej;

Do zadań stażysty należy:

- Realizacja zadań wskazanych w formularzu, uzasadniających potrzebę odbycia stażu;

- Udział w codziennej działalności biur, w tym: udział w konferencjach, seminariach i briefingach, nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonym wydarzeniu; monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbierania informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich; przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, konferencjach; przygotowywanie najważniejszych informacji dot. działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Kujaw i Pomorza wydarzeniach unijnych do zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia; przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku; pomoc merytoryczna pracownikom biura w przygotowaniach prezentacji i seminariów; wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych prowadzonych przez biuro; wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych; kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu i tworzenie sieci kontaktów; wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna stażu.

- Przygotowanie sprawozdania z odbycia stażu.

Decyzja o zakwalifikowaniu

Decyzję o zakwalifikowaniu maksymalnie po 5 kandydatów na dany termin stażu podejmuje Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, którzy następnie są zobowiązani napisać test z języka angielskiego i wiedzy o Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję o wyborze stażystów podejmują deputowani do Parlamentu Europejskiego wraz z dyrektorem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje na temat naborów umieszczane są na stronie stowarzyszenia EKIP w zakładce „Aktualności”.

Zapraszamy do udziału!

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza studentów do konkursu

Studenci, którzy mają pomysły na naukowe eksperymenty w przestrzeni kosmicznej, mogą przeprowadzić je w ramach konkursu organizowanego m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną.
W konkursie mogą wziąć udział zespoły z 29 krajów Europy, złożone ze studentów studiów dziennych lub doktorantów kierunków związanych z tematyką programu, w wieku od 18 do 32 lat. Najlepsi umieszczą swoje eksperymentalne urządzenia na rakietach REXUS lub balonach BEXUS, wysyłanych w przestrzeń w ramach programu prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) we współpracy ze Szwedzką Narodową Agencją Kosmiczną i Niemiecką Agencją Kosmiczną.

Spośród nadesłanych propozycji organizatorzy wybiorą 15 najlepszych. Ich autorzy otrzymają zaproszenie na warsztaty, które odbędą się na początku grudnia. Przedstawione tam propozycje oceni panel ekspertów. Ostatecznie w programie REXUS/BEXUS swoje kosmiczne eksperymenty przeprowadzi maksymalnie 10 zespołów. Dołączą one do 10 zespołów niemieckich, dla których przewidziano oddzielny konkurs.
Zgłoszenia można przesyłać do 13 października.
Szczegółowe informacje na temat konkursu REXUS/BEXUS są dostępne na stronie: www.rexusbexus.net.

Prezentacje

EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Film - obejrzyj

Zdjęcia z misji gospodarczych - otwórz