Program Stażowy Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na rok 2022 – nabór uzupełniający

Zgodnie z zapisami Regulaminu Programu Stażowego, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w dniu 7 lipca 2022 r. podjął decyzję o ponowieniu naboru na staż w terminach, które pozostały wolne po zwolnieniu się jednego miejsca.

Termin stażu w naborze uzupełniającym:

04.09 – 15.10 – staż dla jednej osoby w biurze p.Radosława Sikorskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Nabór na wolne terminy odbędzie się w następujący sposób:

  1. 8 lipca 2022 r. – ogłoszenie naboru na stronie www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl oraz rozesłanie informacji o naborze drogą mailową do członków Stowarzyszenia (zgłoszenia należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. );
  2. 15 lipca 2022 r. – zamknięcie naboru;
  3. 18 lipca 2022 r. – decyzja Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów do dalszego etapu;
  4. 19 lipca 2022 r. – test z języka angielskiego i znajomości zagadnień i polityk Unii Europejskiej (siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Włocławska 167, budynek A, sala 246, Toruń; godz. 11.00);
  5. Decyzja Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” o wyborze kandydatów na stażystów - do 20 lipca 2022 roku.
  6. Ostateczna decyzja Posła do Parlamentu Europejskiego oraz dyrektora Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli o wyborze stażysty - do 21 lipca 2022 r.

-------------------------------

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Członkowie Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski i Kosma Złotowski, we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu, oferują program stażowy w brukselskich biurach Posłów do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego oraz w Biurze Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. 

Uczestnicy

Program stażowy skierowany jest do:

  1. a) pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: „JST”), zatrudnionych przez członków zwyczajnych stowarzyszenia;
  2. b) pracowników jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia;
  3. c) organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST. 

Regulamin programu stażowego oraz formularz aplikacyjny

Szczegółowe informacje na temat programu, wymagania dot. kandydatów, warunki stażu, terminy, zakresy obowiązków stażystów oraz etapy procesu rekrutacyjnego znajdują się w poniższym dokumencie:

Formularz aplikacyjny do pobrania

Termin składania dokumentów

Proces aplikacyjny trwa od 8 lipca (piątek) do 15 lipca (piątek). Wypełnione wnioski należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) do udziału w BEZPŁATNEJ wizycie studyjnej do województwa wielkopolskiego. Celem wizyty będzie prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, możliwych form współpracy różnych instytucji, a zwłaszcza JST, z PES oraz dobre praktyki w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych.

Terminy wizyt

27-28 czerwca 2022 roku (poniedziałek - wtorek)
29-30 czerwca 2022 roku (środa - czwartek)

Jednocześnie informujemy, że planujemy jeszcze trzeci termin realizacji wizyty studyjnej – w połowie lipca 2022 roku.

Linki do formularzy rekrutacyjnych

Wizyta 27-28 czerwca (rekrutacja do 23 czerwca 2022 roku, do godz. 11:00) - https://forms.gle/tBYe9guu57L2hH2w8
Wizyta 29-30 czerwca (rekrutacja do 24 czerwca 2022 roku, do godz. 11:00) - https://forms.gle/CjbqamgnLypur5YA9

Program wizyty

Szczegółowy program wizyty dostępny jest tutaj (.pdf)

W każdej wizycie będzie mogło wziąć udział 25 osób. Preferowani będą przedstawiciele samorządów, które wyraziły chęć utworzenia Centrów Usług Społecznych (w ankietach dotyczących zapotrzebowania Ośrodków Pomocy Społecznej na wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania Centrów Usług Społecznych, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wypełniano w okresie styczeń - luty 2022) oraz podmiotów i instytucji, które nie brały udziału w projekcie „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, w latach 2019-2021. O zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, do udziału w wizytach zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie zgłoszone osoby z jednego podmiotu/instytucji.

Organizator

Wizyty studyjne są organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.


 

Konferencja: „Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej” - podsumowanie

7 czerwca w Toruniu miała miejsce konferencja pn. „Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej”, realizowana we współpracy z Departamentem Cyfryzacji UM WK-P. Wydarzenie odbywające się w Toruniu zgromadziło 85. zainteresowanych, wśród których byli partnerzy projektów, przedstawiciele placówek medycznych, firm z branży zdrowotnej, ośrodków pomocy społecznej, a także pracownicy i członkowie jednostek samorządu terytorialnego.

Tematyka konferencji

Prelekcje podczas wydarzenia wygłosili m.in. Dyrektor Departamentu Cyfryzacji UM WK-P, Prezes Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także goście z Estonii i Wlk. Brytanii (prof. Peeter Ross [Politechnika oraz Szpital Centralny w Tallinie, konsultant Banku Światowego, Niemieckiego Banku Rozwoju KfW i Azjatyckiego Banku Rozwoju] i dr Bharadwaj Chada [Dyrekcja ds. Transformacji | NHSEI]).

Wśród poruszanych tematów można wyszczególnić zagadnienia związane z regionalnym projektem "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I  i II Etap", krajowym rynkiem start-upów medycznych, innowacjami technologicznymi w krajowych placówkach zdrowotnych oraz wymianą doświadczeń z zakresu cyfryzacji danych medycznych z partnerami z zagranicy.

E- zdrowie Kujaw i Pomorza 2.2

Więcej informacji na temat działań w ramach zadania "E- zdrowie Kujaw i Pomorza 2.2" w formie video można znaleźć tutaj.


 

Program stażowy 2022 - Bruksela #3

W okresie 12.05 - 27.05.2022 Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli gościło kolejną osobę biorącą udział w naszym programie stażowym. Tym razem pracę i pobyt w Brukseli miała okazję podjąć p. Karolina Cysak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Zadania

Głównym zadaniem biurowym stażystki było zdobywanie oraz katalogowanie informacji i aktualizacja bazy programów UE w perspektywie 2021 – 2027. Praca na rzecz Biura łączyła się również z uczestnictwem w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i sesjach tematycznych, organizowanych w unijnych, międzynarodowych i krajowych instytucjach (m.in. Parlamencie Europejskim, Biurze Regionalnym Tyrolu, Komitecie Regionów, siedzibie austriackiej reprezentacji w UE oraz Domu Polski Wschodniej).

Program stażowy EKiP

Nasze stowarzyszenie co roku oferuje staże skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Więcej informacji w zakładce Projekty i Działalność.


 

Wizyta przestawcieli litewskiego sektora kreatywnego

Podczas trwającego w dniach 30-31 maja w Toruniu XXIX Forum Welconomy, zorganizowaliśmy wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego spotkanie przedstawicieli regionalnego sektora kreatywnego z partnerami przybyłymi z Litwy.

Zaproszeni goście

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele świata kultury oraz sektorów kreatywnych, naukowcy, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń oraz reprezentanci władz publicznych.

Temat spotkania

Podczas spotkania uczestnicy dyskusji poruszali tematy dot. sektora kreatywnego w naszym regionie (m.in. festiwalu Camerimage) oraz form współpracy z litewskimi przedstawicielami branży kulturalno-kreatywnej.

Welconomy 2022

XXIX Forum Welconomy 2022 to jedno z największych wydarzeń kongresowych w naszym regionie. W tym roku obejmowało ponad 25 paneli, w ramach których omawiano szereg tematów ekonomicznych, politycznych, społecznych, prawnych i kulturalnych. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://welconomy.pl


 

Konferencja: Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej.

Termin:  7. czerwca 2022 r. godz 10:00

Pobierz: Program konferencji (.pdf)

Rekrutacja na wydarzenie zakończona.