Współpraca międzynarodowa Regionu Kujaw i Pomorza: Efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa. Inter-Ekip

Projekt został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 200 zł. Głównym celem projektu było wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji samorządowych i obywatelskich z województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji praktycznych z zakresu polskiej polityki zagranicznej

Projekt zakładał realizację trzech głównych zadań:
•    Organizację I Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej
•    Wypracowanie instrumentu wspierającego przygotowanie projektów międzynarodowych (np. voucher)
•    Seminarium promujące innowacyjne i efektywne metodologie oraz narzędzia współpracy międzynarodowej

Docelowo we wszystkich działaniach projektu wzięły udział osoby reprezentujące samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe, w tym koordynatorzy projektów międzynarodowych, liderzy NGOs, wolontariusze, przedstawiciele rad samorządowych oraz pracownicy inicjujący działania międzynarodowe.

Projekt był wdrażany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od stycznia do listopada 2014 roku.

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.