Partnership for Democracy Develeopement. Inter-Ekip 2015

Powyższy projekt został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 89 050 zł.  Projekt zakłada współpraca z gruzińskim regionem Imeretti, której celem jest zapoznanie się obcokrajowców z mechanizmami, regulacjami prawnymi oraz działaniami stosowanymi w polskiej administracji publicznej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano tematyczne wizyty studyjne, które dotyczą kolejno polityki społecznej, edukacji i innowacji oraz rolnictwa i gospodarki. W każdej z wizyt weźmie udział po 5 przedstawicieli regionu Imeretii, zainteresowanych konkretnymi obszarami  oraz przedstawicie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji zadania będzie opracowanie i opublikowanie katalogu doświadczeń i rekomendacji, który ma stać się źródłem wiedzy oraz bazą danych dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych itp., które chciałyby nawiązać współpracę międzynarodową z Gruzją.

Katalog dobrych praktyk/ good practices catalogue - pobierz

Konferencja podsumowująca - obejrzyj 

V Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Rozwój usług z zakresu e-administracji (4 grudnia 2019 r.)