Platforma edukacyjna: biogospodarka w województwie kujawsko-pomorskim

W 2017 roku stowarzyszenie otrzymało promesę na realizację projektu pn. „Platforma edukacyjna: biogospodarka w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu opublikowano na stronie internetowej stowarzyszenia edukacyjny film zawierający wywiady z ekspertami oraz przykłady dobrych praktyk z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie biogospodarki. Film znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia, w zakładce „biogospodarka”, wydano oraz rozdystrybuowano publikację pn. „Biogospodarka w miastach” oraz zrealizowano III Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Biogospodarka w regionach i miastach. W prowadzonej w ramach projektu zakładce „biogospodarka” na stronie internetowej stowarzyszenia, umieszczone zostały teksty z zakresu europejskiej polityki środowiska, biogospodarki, miast o obiegu zamkniętym.

 

 

 

 

 

Wirtualna wizyta w Komisji Europejskiej.

Kiedy: 3 grudnia 2020 r.

Pobierz: Program wizyty (.pdf)