Ekoinnowacje w inteligentnych miastach

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 70 000 zł.
W ramach projektu zaplanowano organizację II Regionalnego Forum Miast i Regionów promującego inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski i Europy oraz realizację trzech filmów edukacyjnych dotyczących ekoinnowacji i możliwości realizacji przedsięwzięć ekoinnowacyjnych w ramach RPO WKP.
W ramach projektu zaplanowano także wydanie podręcznika dobrych praktyk pt. „Ekoinnowacje w miastach”.
Na stronie stowarzyszenia w ramach projektu powstała zakładka pn. ekoinnowacje, na której można zapoznać się z bieżącymi informacjami na temat unijnych możliwości wsparcia oraz dowiedzieć się o planowanych konferencjach i sympozjach realizowanych przez instytucje unijne w Brukseli. Zachęcamy do jej odwiedzania!

Realizacja projektu trwa od maja do grudnia 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Partnership for Democracy Develeopement. Inter-Ekip 2015

Powyższy projekt został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 89 050 zł.  Projekt zakłada współpraca z gruzińskim regionem Imeretti, której celem jest zapoznanie się obcokrajowców z mechanizmami, regulacjami prawnymi oraz działaniami stosowanymi w polskiej administracji publicznej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano tematyczne wizyty studyjne, które dotyczą kolejno polityki społecznej, edukacji i innowacji oraz rolnictwa i gospodarki. W każdej z wizyt weźmie udział po 5 przedstawicieli regionu Imeretii, zainteresowanych konkretnymi obszarami  oraz przedstawicie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji zadania będzie opracowanie i opublikowanie katalogu doświadczeń i rekomendacji, który ma stać się źródłem wiedzy oraz bazą danych dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych itp., które chciałyby nawiązać współpracę międzynarodową z Gruzją.

Katalog dobrych praktyk/ good practices catalogue - pobierz

Konferencja podsumowująca - obejrzyj 

Inteligentne miasto – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 112 300 zł.
W ramach projektu zaplanowano organizację jednodniowego kongresu promującego inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski i Europy oraz 3 jednodniowe spotkania informacyjno-edukacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla grup 25osobowych.
W ramach projektu zaplanowano także wydanie podręcznika dobrych praktyk pt. „Inteligentne miasta – idea, koncepcje i wdrożenia”.
Na stronie stowarzyszenia w ramach projektu powstała zakładka pn. Smart Cities, na której można zapoznać się z bieżącymi informacjami na temat unijnych możliwości wsparcia oraz dowiedzieć się o planowanych konferencjach i sympozjach realizowanych przez instytucje unijne w Brukseli. Zachęcamy do jej odwiedzania!

Realizacja projektu trwa od maja do grudnia 2015 roku.

Współpraca międzynarodowa Regionu Kujaw i Pomorza: Efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa. Inter-Ekip

Projekt został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 200 zł. Głównym celem projektu było wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji samorządowych i obywatelskich z województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji praktycznych z zakresu polskiej polityki zagranicznej

Projekt zakładał realizację trzech głównych zadań:
•    Organizację I Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej
•    Wypracowanie instrumentu wspierającego przygotowanie projektów międzynarodowych (np. voucher)
•    Seminarium promujące innowacyjne i efektywne metodologie oraz narzędzia współpracy międzynarodowej

Docelowo we wszystkich działaniach projektu wzięły udział osoby reprezentujące samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe, w tym koordynatorzy projektów międzynarodowych, liderzy NGOs, wolontariusze, przedstawiciele rad samorządowych oraz pracownicy inicjujący działania międzynarodowe.

Projekt był wdrażany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od stycznia do listopada 2014 roku.

"Program europejskiej edukacji ekologicznej sukcesem regionu Kujaw i Pomorza" - WFOŚiGW

Powyższy projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 166 200 zł. Głównym celem działań zaplanowanych w ramach projektu było podniesienie poziomu świadomości proekologicznej i pro środowiskowej w środowisku urzędników samorządowych oraz całej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była w trzech modułach.
Pierwszy moduł koncentrował się na rozbudowie portalu internetowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza o zakładkę poświęconą europejskiej polityce ochrony środowiska.
Drugi moduł polegał bna wykorzystaniu dobrych praktyk wypracowanych przez instytucje europejskie w Brukseli oraz Instytucję Zarządzającą RPO, które zaprezentowane były podczas zorganizowanego cyklu szkoleń dla członków stowarzyszenia.
Trzeci moduł projektu zakładał organizację wydarzenia promującego rozwiązania proekologiczne wdrożone w przedsiębiorstwach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które zorganizowane zostanie w Brukseli.
Ponadto w ramach projektu Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" wydało publikację pt."Podstawowe procedury związane z zagadnieniami oceny oddziaływania na środowisko na podstawie doświadczeń z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013"

Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2014 roku.

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.