Współpraca międzynarodowa Regionu Kujaw i Pomorza: Efektywna, innowacyjna, otwarta na partnerstwa. Inter-Ekip

Projekt został zgłoszony do konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 200 zł. Głównym celem projektu było wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji samorządowych i obywatelskich z województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji praktycznych z zakresu polskiej polityki zagranicznej

Projekt zakładał realizację trzech głównych zadań:
•    Organizację I Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej
•    Wypracowanie instrumentu wspierającego przygotowanie projektów międzynarodowych (np. voucher)
•    Seminarium promujące innowacyjne i efektywne metodologie oraz narzędzia współpracy międzynarodowej

Docelowo we wszystkich działaniach projektu wzięły udział osoby reprezentujące samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe, w tym koordynatorzy projektów międzynarodowych, liderzy NGOs, wolontariusze, przedstawiciele rad samorządowych oraz pracownicy inicjujący działania międzynarodowe.

Projekt był wdrażany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od stycznia do listopada 2014 roku.

"Program europejskiej edukacji ekologicznej sukcesem regionu Kujaw i Pomorza" - WFOŚiGW

Powyższy projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 166 200 zł. Głównym celem działań zaplanowanych w ramach projektu było podniesienie poziomu świadomości proekologicznej i pro środowiskowej w środowisku urzędników samorządowych oraz całej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była w trzech modułach.
Pierwszy moduł koncentrował się na rozbudowie portalu internetowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza o zakładkę poświęconą europejskiej polityce ochrony środowiska.
Drugi moduł polegał bna wykorzystaniu dobrych praktyk wypracowanych przez instytucje europejskie w Brukseli oraz Instytucję Zarządzającą RPO, które zaprezentowane były podczas zorganizowanego cyklu szkoleń dla członków stowarzyszenia.
Trzeci moduł projektu zakładał organizację wydarzenia promującego rozwiązania proekologiczne wdrożone w przedsiębiorstwach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które zorganizowane zostanie w Brukseli.
Ponadto w ramach projektu Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" wydało publikację pt."Podstawowe procedury związane z zagadnieniami oceny oddziaływania na środowisko na podstawie doświadczeń z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013"

Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2014 roku.

Konferencja: Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej.

Termin:  7. czerwca 2022 r. godz 10:00

Pobierz: Program konferencji (.pdf)

Rekrutacja na wydarzenie zakończona.