Europejskie Dni Badań i Innowacji 2020 – zapisy otwarte!

Na początku  września rozpoczęto  rejestrację do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji – corocznym sztandarowym wydarzeniu Komisji Europejskiej, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, aby mogli oni debatować i wspólnie kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Badan i Innowacji  odbędzie się  22-24 września i z uwagi na pandemię będzie miała w pełni wirtualny charakter. Będą więc w niej mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca, w którym będą się znajdować.

W ciągu trzech dni przewidziano seminaria w ramach współtworzenia polityki, prowokujące do myślenia panele dyskusyjne oraz sesje możliwości znajdowania partnerów. Sesje interaktywne umożliwią uczestnikom wymianę informacji na temat tego, w jaki sposób polityka i finansowanie badań naukowych i innowacji mogą pomóc w odbudowie Europy i utorować drogę do zielonej, cyfrowej i odpornej na kryzysy przyszłości.

Centrum jesiennego wydarzenia będzie w pełni wirtualna konferencja polityczna. Szeroko zakrojone sesje plenarne skupią się na usytuowaniu centralnych kwestii na scenie międzynarodowej i analizie kluczowych powiązań między nimi. Pozostała część konferencji zostanie podzielona na 10 centralnych hubów, z których każdy będzie koncentrował się na jednym z głównych tematów polityki badań i innowacji UE, od Europejskiego Zielonego Ładu, po cyfryzację i inteligentne wdrażanie.

Wydarzenie jest unikalną okazję do omówienia w jaki sposób badania i innowacje są korzystne  dla przyszłości Europy w kontekście planowanego uruchomienia w 2021 r. Horyzontu Europa – kolejnego programu badań naukowych i innowacji – oraz rozszerzonej Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dodatkowo, w ramach tegorocznych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędzie się wirtualna wystawa naukowa „Science is Wonderful!” (Nauka jest wspaniała!). Wystawa, która również potrwa od 22 do 24 września, obejmie szereg zabawnych, edukacyjnych działań online, które przybliżą odwiedzającym najnowsze przełomowe badania naukowe prowadzone w całej Europie i na świecie. Wystawa posiada reputację ważnego wydarzenia pozwalającego zapoznać się publiczności z nauką jutra. Do udziału zapraszane są szkoły i wszystkie inne zainteresowane osoby. Więcej szczegółów na temat wystawy, a także możliwość rejestracji można znaleźć tutaj.

 

Więcej informacji

Program wydarzenia 

Zapisy 

 

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy 

 

Młodzi tłumacze do boju! - ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores!

Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Europy. Do 20 października od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

 

Odkryj świat tłumaczeń

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: - Młodzi ludzie w Europie wiedzą, jak ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywają języki. Pomagają one nie tylko w lepszym wzajemnym zrozumieniu kultur i poglądów, lecz także w znalezieniu pracy. Gorąco zachęcam szkoły i uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores i odkrycia świata tłumaczeń.

 

Kto może uczestniczyć w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć tylko szkoły średnie. Konkurs nie jest przeznaczony dla szkół wieczorowych prowadzących zajęcia z języków obcych ani innych podmiotów oferujących kursy językowe niebędące elementem programu nauczania w szkole średniej.

Do udziału w konkursie zgłosić się może każda szkoła, która:

•mieści się w jednym z krajów UE

•została uznana przez władze oświatowe co najmniej jednego kraju UE

•wyznaczy od dwojga do pięciorga uczniów urodzonych w 2003 r.

•ma dostęp do internetu

•posiada niezbędne wyposażenie informatyczne (opisane w regulaminie punkt 1.4).

 

Wybór szkół

Z Polski do konkursu zakwalifikują się 52 szkoły, co odpowiada liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Łącznie weźmie udział 705 placówek. Lista wybranych szkół zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej JT do końca października 2020 r. Wybór szkół jest ostateczny.

Czy uczestnicy mogą korzystać z pomocy naukowych?

Słowniki to nieodzowne narzędzia pracy tłumacza, więc uczestnicy mogą korzystać ze słowników w wersji papierowej. Uczestnicy mogą korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych.

 

Więcej informacji

Strona konkursu


 

Już 27 sierpnia można zarejestrować się na Open Days 2020!

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Wydarzenie stało się wyjątkową platformą komunikacji i sieci, skupiającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, a także ekspertów i naukowców. W ciągu ostatnich 17 lat zrobiono wiele, aby promować politykę Unii Europejskiej i wymianę dobrych praktyk. W 2019 r. #EURegionsWeek osiągnął rekordowy poziom ponad 9000 uczestników i ponad 330 sesji, co pokazuje znaczenie i potencjał wydarzenia jako platformy komunikacji politycznej w związku z rozwojem polityki spójności UE. Open Days uświadamiają decydentom , że regiony i miasta mają znaczenie w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej i trzeba się z ich zdaniem liczyć.

W tym szczególnym ze względu na pandemię roku, Open Days odbędzie się na przełomie trzech tygodni.

• 5-9 października: Wzmocnienie pozycji obywateli,

• 12-16 października: Spójność i współpraca,

• 19-22 października: Zielona Europa we współpracy z Zielonym Tygodniem .

Konsortium „Europe of Opportunities”, którego częścią jest nasz region wybrało trzeci temat, czyli Zielona Europa. Seminarium pod tytułem „Lokalizacja europejskiego zielonego porozumienia”, w którym brać będzie udział Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki   odbędzie się  19 października od 11.30 do 13.00. Publiczność sesji będzie w większości wirtualna.

Więcej informacji

Komitet Regionów Open Days

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza


 

Europejskie Dni Badań i Innowacji - 22 do 24 września – wydarzenie wirtualne

Europejskie Dni Badań i Innowacji to coroczne, sztandarowe wydarzenie Komisji Europejskiej, gromadzące decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli w celu debaty i kształtowania przyszłości badań i innowacji w Europie i poza nią. Ponieważ nasze społeczeństwa stopniowo znoszą swoje blokady i kształtują się plany naprawy, musimy zapewnić, aby przejście do społeczeństwa po koronowirusie było trwałe i sprzyjające włączeniu społecznemu. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego będą miały badania i innowacje. Tegoroczny format będzie okazją do podsumowania osiągnięć w zakresie badań i innowacji w odpowiedzi na pandemię na świecie i wykorzystania reakcji UE: ogólnoświatowej koordynacji doskonałej wiedzy naukowej na rzecz globalnego ożywienia zdrowotnego, społecznego i gospodarczego.

 

Dołącz do wydarzenia wirtualnie!

Sesje interaktywne umożliwią uczestnikom wniesienie wkładu na temat tego, w jaki sposób polityka i finansowanie badań i innowacji mogą pomóc w ożywieniu gospodarczym  Europy, a także  utorować drogę do zielonej, cyfrowej i odpornej przyszłości. Opierając się na sukcesie ubiegłego roku, edycja 2020 będzie obejmowała trzy dni intensywnego wspólnego projektowania polityki, skłaniające do myślenia panele i możliwości kojarzenia. W kluczowym roku, po bezprecedensowym globalnym kryzysie, tuż przed uruchomieniem Horizon Europe - kolejnego programu badań i innowacji rozpoczynającego się w 2021 r. - oraz rozszerzonej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wydarzenie to jest wyjątkową okazją do omówienia tego, jak badania i innowacje przyniosą  korzyści dla przyszłości Europy.

 

Nauka w akcji

Chcesz zobaczyć naukę w akcji? Zaproś swoich przyjaciół, rodzinę, kolegów z klasy i nauczycieli, aby przyłączyli się do nas wirtualnie na wydarzeniu z zabawnymi zajęciami, w tym „Nauka jest cudowna!”, I doświadczaj przyszłości nauki online w swoim salonie - z przełomową nauką poprzez praktyczne eksperymenty, na żywo pokazy i rozmowy z naukowcami z Europy i zagranicy.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-24 września 2020 r.

 

Program

 

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza


 

Kolejna edycja Green Week w październiku!

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

Po przyjęciu w maju nowej unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 w trakcie Zielonego Tygodnia położony zostanie nacisk na wkład, jaki różnorodność biologiczna może wnieść na rzecz społeczeństwa i gospodarki, a także na rolę, jaką może ona odegrać we wspieraniu odbudowy gospodarki na świecie po pandemii, umożliwiając tworzenie miejsc pracy i trwały wzrost gospodarczy. Nowa strategia pokazuje, w jaki sposób odbudowa gospodarki jest szansą na nowy start, wiedząc, że zmiana transformacyjna jest możliwa. Jest okazją do ponownego przemyślenia naszej więzi z przyrodą, do zmiany działań, które prowadzą do utraty różnorodności biologicznej i szerszego kryzysu ekologicznego oraz do rozważenia ich konsekwencji dla naszej gospodarki i społeczeństwa. Europejski Zielony Tydzień będzie okazją do zbadania, w jaki sposób Europejski Zielony Ład może przyczynić się do ochrony i odbudowy zasobów przyrodniczych, dzięki czemu będą się one mogły odtworzyć i być w doskonałym stanie.

 

Dziesięcioletni plan działania na rzecz różnorodności biologicznej

Tegoroczny Zielony Tydzień będzie również kamieniem milowym w przygotowaniu do Konferencji Stron (COP 15) Konwencji o różnorodności biologicznej, planowanej obecnie na 2021 r., w ramach której światowi przywódcy przyjmą dziesięcioletni plan działania na rzecz różnorodności biologicznej – nowy globalny ład dla ludzi i przyrody. Green Week 2020 obejmuje wydarzenia w całej Europie, z oficjalną inauguracją w dniu 19 października w Lizbonie oraz szczytem wysokiego szczebla w Brukseli w dniach 20-22 października.

 

Zaproszenie do składania wniosków

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących wydarzeń dla partnerów jest już dostępne online. Aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzeń partnerskich, zapoznaj się z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: www.eugreenweek.eu.

 

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza


 

Wirtualna wizyta w Komisji Europejskiej.

Kiedy: 3 grudnia 2020 r.

Rejestracja zakończona.