Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim

Dnia 10 marca br. w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku odbyło się spotkanie informacyjne na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele starostw powiatowych oraz szkół zawodowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem było omówienie dotychczasowych projektów realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego i wdrażania dobrych praktyk, przedstawienie koncepcji wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 oraz stworzenie regionalnego forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...

Zielony Tydzień 2014

Kolejna edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska, odbędzie się od 3 do 5 czerwca 2014 r.  w Centrum Konferencyjnycm „The Egg” w w Brukseli.
Tematem przewodnim Zielonego Tygodia 2014 będą cykliczne gospodarki oraz efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami.
Cykliczna gospodarka jest logicznym rozwiązaniem dla świata o ograniczonych zasobach. To miejsce, gdzie prawie nic się nie marnuje, gdzie ponowne użycie i regeneracja wyrobów stała się standardową praktyką, i gdzie stabilność jest wbudowana w tkankę społeczeństwa. Cykliczna gospodarka opiera się na odzysku surowców i recyklingu opartych na modelu rozwoju gospodarczego. Zasadą jest zmniejszenie wykorzystania zasobów, ponowne wykorzystanie oraz recykling. Podstawowe jej cechy to niskie zużycie paliwa, niska emisja, wysoka wydajność produkcji.

Czytaj więcej...

Popieramy "zielone" rolnictwo

Wspólna polityka rolna (WPR) cieszy się zaufaniem zdecydowanej większości Europejczyków – wynika z najnowszego badania Eurobarometr. Trzy czwarte respondentów uważa, że WPR jest korzystna dla wszystkich obywateli UE. Ankietowani popierają (90 proc.) również główne kierunki wyznaczone przez Komisję m.in. ustanowienie zależności pomiędzy pomocą finansową dla rolników a działalnością proekologiczną.
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział: Wyniki te potwierdzają wagę, jaką Europejczycy przywiązują do wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich. Pokazują również znaczącą symbiozę pomiędzy kierunkami zreformowanej WPR a oczekiwaniami społeczeństwa obywatelskiego. Ten istotny i silny związek między obywatelami a rolnikami zostanie wzmocniony dzięki nowej WPR, która uwypukli korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze, jakie rolnictwo europejskie przynosi społeczeństwu europejskiemu jako całości i każdemu podatnikowi europejskiemu z osobna w jego życiu codziennym.

Czytaj więcej...

Europejski Bank Inwestycyjny będzie inwestował w Polsce

Głównym obszarem wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce w bieżącym roku będzie infrastruktura drogowa i kolejowa, projekty energetyczne, badawcze i naukowe oraz pożyczki i gwarancje kredytowe dla sektora MŚP – deklarują szefowie EBI, którzy w Warszawie podsumowali miniony rok i przedstawili plany na najbliższe miesiące. Bank będzie angażował się również przygotowanie pakietu inwestycyjnego, który ma pomóc ukraińskiej gospodarce.
Podczas konferencji prasowej w Przedstawicielstwie KE w Polsce prezes EBI Werner Hoyer podkreślił rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego w strukturze unijnych instytucji nazywając go "nieodkrytym skarbem". Wskazał na duże zaufanie, jakim cieszy się EBI wśród międzynarodowych instytucji i inwestorów oraz na wysoki kapitał, którym dysponuje, co czyni go dwa razy większym bankiem od Banku Światowego. Wyraził także ostrożny optymizm w kwestii poprawy sytuacji gospodarczej w Europie i powrotu na ścieżkę wzrostu, co powinno sprzyjać działalności banku.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 z Komisją Europejską

Dnia 5 marca 2014 r. w Brukseli rozpoczęły się negocjacje między Komisją Europejską, a polskim rządem, których celem jest wypracowanie sposobu jak najlepszego zainwestowania środków europejskich na latach 2014-2020. Otwarcie negocjacji następuje po przekazaniu przez Polskę 10 stycznia 2014 r. projektu Umowy Partnerstwa, która jest strategicznym dokumentem całościowo obejmującym zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi.
Podczas konferencji, w której uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michał Korolko została oficjalnie zaprezentowana Umowa Partnerstwa i cele, jakie chcemy jako Polska osiągnąć w przyszłej perspektywie finansowej.

Środki unijne, które oprócz polityki spójności wspierają także rybołówstwo i rolnictwo, są podstawą średnio i długookresowej strategii rozwoju Polski. Ich rolą jest zwiększenie poziomu inwestycji na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich regionów.

Czytaj więcej...

Wizyta Studyjna: Open Days 2019 – Europejski Tydzień Miast i Regionów (7-10 października 2019 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.