Już wkrótce Libramont 2023 -targi branży rolnej, leśnej i agrobiznesu. Największe targi plenerowe w Europie! W tym roku 28 lipca do 31 lipca! (24.04.23)

Targi rolne, leśne i rolno-spożywcze w Libramont to największe targi plenerowe w Europie. Każdego roku przyjeżdża na nie  prawie 200 000 odwiedzających, 800 wystawców i 5 000 marek na powierzchni 300 000 m². Podczas targów prezentowane są aspekty związane z życiem na wsi: maszyny, zwierzęta gospodarskie, leśnictwo, agrobiznes, ogrodnictwo, inżynieria lądowa, badania, edukacja i kultura.

Libramont odbywa się co roku w ostatni weekend lipca. W latach nieparzystych następuje po nim Demo Forest, a co cztery lata Międzynarodowy Dzień Trawy i Łąki.

Libramont to najbardziej towarzyskie ze spotkań zawodowych. Misją Targów Libramont jest łączenie dzieci ziemi, którymi wszyscy jesteśmy, stawianie pytań, przedstawianie i dzielenie się innowacyjnymi i zrównoważonymi rozwiązaniami dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska; łączenie  interesariuszy od produkcji do konsumpcji.

Kiedy?

28 lipca- 31 lipca

Targi otwierają się codziennie od 9:00 do 18:30. Możliwie jest wejście do 18:00.

Gdzie?

Libramont, Belgia

  • Paryż – Libramont: przez Reims – Charleville – Mézières: 300 km w 3 godz
  • Maastricht – Libramont: 150 km w 1h45
  • Kolonia – Libramont: 220 km w 2 godziny 30 minut

Tereny targowe Libramont to ponad 16 hektarów powierzchni wystawienniczych. Aby się tam dostać, skorzystaj z parkingów dla gości w pobliżu zjazdów z autostrady E411 (zjazd 25bis z Brukseli i 26 z Luksemburga). Będąc przy bramie wejściowej na tereny targowe, skorzystaj z oficjalnych map, aby znaleźć drogę. Mapa ogólna z listą wystawców w kolejności alfabetycznej dostępna jest u dystrybutorów informacyjnych lub wyświetlana w dużym formacie przy wejściach.

Zostań wystawcą podczas edycji Libramont 2023 wypełniając formularz w linku

Więcej informacji

E-mail. : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.foiredelibramont.com/

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego służą pomocą dla zainteresowanych przedsiębiorców z Województwa w kontaktach z organizatorami targów na miejscu.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

New Energy Technology Mixer - wydarzenie brokerskie/ matchmakingowe (21.04.23)

W dniach 30-31 maja Branżowy Punkt Kontaktowy: Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia organizuje wirtualne międzynarodowe wydarzenie brokerskie/ matchmakingowe w tematach związanych z transformacją energetyczną i finansowaniem z Horyzontu Europa. Partnerem wydarzenia jest sieć EEN, Uniwersytet Warszawski i KPK/NCBR.
Serdecznie zapraszamy do szerokiej dystrybucji tego zaproszenia i mobilizacji regionalnych interesariuszy do aktywnego udziału.

***
Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia działający przy Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny
serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu matchmakingowym
 
Kiedy? 30-31 maja 2023
 
Rejestracja i więcej informacji pod adresem:
New Energy Technology Mixer - Horizon Europe 2023-2024 Matchmaking - Info (b2match.io)
 
Jeśli Twoja firma albo jednostka naukowa działa w obszarze technologii:
➡ OZE
➡ biopaliw i e-paliw
➡ sieci energetycznych i smart grids
➡ magazynowania energii

lub we wszelkich branżach, w których te technologie mają zastosowanie i masz pomysł na innowacyjną technologię i szukasz finansowania oraz partnerów do projektu albo projektu badawczego, do którego chcesz dołączyć, już dziś zapisz się na New Energy Technology Mixer Horizon Europe 2023-2024 Matchmaking
➡ umów spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi (krajowmi i/lub zagranicznymi)
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!


 

Druga edycja konkursu WomenTechEU zakończona – 134 laureatki (20.04.23)

Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiej edycji konkursu dla kobiet-innowatorek działających w obszarze deep-tech – WomenTechEU. Wśród 134 nagrodzonych firm prowadzonych przez kobiety jest warszawska spółka MIM Solutions. Polskie korzenie ma także inna laureatka: założona przez badaczkę z Uniwersytetu Warszawskiego firma Level Quantum.

Konkurs ten, odbywający się w ramach Europejskich Ekosystemów Innowacji, zgromadził aż 467 aplikacji z 35 krajów (krajów członkowskich oraz stowarzyszonych z Horyzontem Europa), z których 134 zostały ocenione pozytywnie, otrzymując tym samym 75 tys. euro na skalowanie swojego innowacyjnego pomysłu na biznes oraz możliwość skorzystania z usług mentoringowych i coachingowych oferowanych przez EIC BAS (Business Acceleration Services w ramach European Innovation Council).

Zwycięskie wnioski pochodzą z 26 krajów, przy czym 15% laureatek pochodzi z tzw. krajów wideningowych.

Konkurs dla innowatorek – założycielek lub dyrektorek zarządzających firmami – został zainicjowany w połowie 2021 roku i od tego momentu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jego celem jest ułatwienie utalentowanym kobietom, które założywszy swoją firmę zanotowały już pierwsze sukcesy rynkowe, skalowania ich biznesu na konkurencyjnym rynku europejskim. A także umożliwienie im wprowadzanie nowych rozwiązań w prowadzonej przez siebie firmie, np. ułatwiających procesy zarządcze, sfinansowanie usług firm doradczych i innych działań, które pozwolą na akcelerację biznesu.

Więcej informacji

Komunikat Komisji Europejskiej

Lista laureatek

Źródło

KPK / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Program NetZeroCities dla Twin Cities (13.04.23)

3 maja 2023 r. NetZeroCities, w którym ERRIN jest partnerem, opublikuje zgłoszenie do programu Twin Cities. Ten program bliźniaczy jest dostosowanym programem edukacyjnym służącym do dzielenia się wiedzą i transferu dobrych praktyk między miastami europejskimi, wybranymi jako bliźniacze, a 53 miastami, które zostały wybrane do przyłączenia się do programu miast pilotażowych NetZeroCities w marcu 2023 r. Nadrzędny cel programu Twin Cities  jest wspieranie trwałych powiązań między miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami i dzielącymi interesy w różnych dziedzinach emisji na drodze do neutralności klimatycznej.

Zaproszenie do współpracy bliźniaczej będzie otwarte dla gmin z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”. Nie będzie wymagane bycie Miastem Misyjnym, aby zgłosić się do Call for Twins.

Aby pomóc miastom partnerskim dostosować ich aplikacje do celów i działań miast pilotażowych oraz zapewnić pomyślne dopasowanie w oparciu o pożądane obszary nauki, na stronie internetowej NetZeroCities zostanie udostępniony internetowy katalog profili pilotów.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 3 maja do 30 czerwca, a wybór zwycięskich Miast Partnerskich zostanie ogłoszony na początku września 2023 r. Program Twinning Learning rozpocznie się pod koniec września 2023 r. i zakończy się w maju 2025 r.

Więcej informacji

NetZeroCities

Źródło

ERRIN


 

Uruchomienie wspólnoty praktyków S3 i dwa zaproszenia do dołączenia do grup roboczych i grup ekspertów (13.04.23)

W dniu 30 marca uruchomiono nową społeczność praktyków ds. inteligentnych strategii specjalizacji (S3 CoP) jako centrum wiedzy i informacji dla S3.

Opierając się na dziesięcioletnim doświadczeniu w S3, S3 CoP ma na celu zaoferowanie szerokiego zestawu usług strategicznych, w tym poradnictwa, tworzenia sieci, wsparcia i wzajemnego uczenia się w S3, obejmujących jego koncepcyjny rozwój i wdrażanie – na przykład za pośrednictwem grup roboczych, puli ekspertów, ukierunkowane wsparcie tematycznych partnerstw S3, wydarzenia. Społeczność jest otwarta dla wszystkich interesariuszy S3 z regionów w państwach członkowskich UE, w tym praktyków, decydentów, badaczy, przedsiębiorstw, organów rządowych odpowiedzialnych za wdrażanie S3, stowarzyszeń branżowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego – jako przestrzeń do wspólnej nauki i rozwoju.

Z okazji uruchomienia S3 CoP opublikowano dwa zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w celu dołączenia do trzech grup roboczych S3 CoP (WG) i puli ekspertów.

Jeśli chodzi o grupy robocze, każda z nich skupi się na innym kryterium spełnienia warunku podstawowego „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji”: dyfuzja innowacji, transformacja przemysłowa i współpraca międzyregionalna.

Zgodnie z podejściem oddolnym, iteracyjnym i partnerskim uczeniem się w celu ułatwienia wymiany doświadczeń między regionalnymi zainteresowanymi stronami, grupy robocze będą dążyć do:

  • Gromadzenia i dokumentowania istniejącej wiedzy i dobrych praktyk w różnych regionach europejskich w zakresie spełnienia warunku podstawowego S3, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania innowacji, przemian przemysłowych i współpracy międzyregionalnej.
  • Identyfikacji wspólnych potrzeb, problemów i wyzwań w regionach europejskich. W stosownych przypadkach uwaga zostanie zwrócona na najpilniejsze wyzwania, jak podkreślono w „Nowym europejskim programie innowacji” z 2022 r.
  • Opracowania potencjalnych rozwiązań wspólnie z regionami (nowe podejścia, polityki, instrumenty i mechanizmy koordynacji).
  • Wspierania i monitoringu wdrażania rozwiązań wraz z ich dopasowaniem do specyfiki regionalnej.

Każda grupa będzie liczyć 10-15 członków (w tym przewodniczącego i sprawozdawcę) posiadających wiedzę fachową w zakresie odpowiedniego kryterium spełnienia oraz praktyczne doświadczenie w projektowaniu i/lub wdrażaniu polityk S3. Spotkania inauguracyjne planowane są w formie wirtualnej (maj 2023). Dla każdej grupy roboczej odbędą się dwa spotkania rocznie (tj. łącznie 6 spotkań w czasie trwania projektu).

Więcej informacji

Zgłoszenia do grup roboczych należy składać do 30 kwietnia.

W przypadku puli ekspertów ankieta będzie otwarta dla rejestracji i aktualizacji profili zarejestrowanych ekspertów do 2025 r.

Więcej szczegółów, pełne teksty dwóch zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i wniosek o dołączenie do grup roboczych S3 CoP i puli ekspertów .

Źródło

ERRIN / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Brak nadchodzących wydarzeń.