Nowe Porozumienie Handlowe Unia Europejska - Japonia

Unia Europejska i Japonia kończą negocjacje nad nowym porozumieniem handlowym. Jest ono ambitne, zbalansowane, promujące europejskie interesy i wartości. Porozumienie to otworzy bardziej japoński rynek dla europejskich firm,  a także scementuje pozycję lidera Europy w wyznaczaniu reguł handlowych.
Japonia jest drugim największym partnerem handlowym w Azji, za Chinami i szóstym największym partnerem handlowym na świecie. Jest to także czwarta najbogatsza gospodarka na świecie z populacją liczącą 127 miliony.  Europa eksportuje co roku ponad 80 miliardów Euro dóbr i usług do Japonii.
Nowe porozumienie handlowe otworzy nowe możliwości dla eksportu europejskich dóbr i usług.  
•    Porozumienie zlikwiduje wszystkie cła, czyli około 1 miliarda Euro
•    Unia Europejska zwiększy  eksport żywności przetworzonej do Japonii o około 180 % 
•    Unia zwiększy eksport chemikaliów o około 20%
•    Japonia jest bardzo dobrym rynkiem na wszelkie produkty zaawansowane technologicznie
•    Ambitne porozumienie handlowe otworzyłoby japoński rynek na typowo regionalne europejskie produkty żywnościowe takich jak ser parmezan czy irlandzka whisky. Unia Europejska chce, aby Japonia uznała 250 oznaczeń geograficznych tak, aby tylko produkty z tym statusem miały być sprzedawane pod daną nazwą.
Źródło:
Komisja Europejska

 

 

Innowator - I konkurs wynalazczości i innowacji im. Jana Czochralskiego dla szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego

                                                                         

 

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza serdecznie zaprasza uczniów szkół technicznych uczestniczących w projekcie "Szkoła Zawodowców" do udziału w konkursie.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www.zawodowiec.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Zapisz

Programy współpracy międzynarodowej - informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk

Nabór na szkolenie został zamknięty.

Program - pobierz

 

 

European Small Busienss Alliance- małe biznesy podstawą Europy?

Prawie 99% europejskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Europejskie instytucje mają obowiązek  wykorzystać potencjał tych firm, aby Unia stała się naprawdę  konkurencyjna, biorąc pod uwagę, iż mały biznes nie może działać według tych samych zasad i regulacji co wielkie korporacje.  Czy wiecie, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają w Brukseli niecenionego sprzymierzeńca , który broni małe firmy przed niekorzystną legislacją i pokazuje ich punkt widzenia?  Spotykamy się z Patrickiem Gibbles z European Small Business Alliance, aby przedyskutować korzyści dla małych firm  płynące z członkostwa w ich stowarzyszeniu.

EKIP: Co to w ogóle jest European Small Business Alliance?

Patrick Gibbles: ESBA jest niepartyjną polityczną organizacją europejską, reprezentującą narodowe organizacje skupiające małe i średnie przedsiębiorstwa i ich członków w instytucjach Unii Europejskiej. Naszą misją jest zapewnienie, aby każda legislacja wychodząca z Brukseli, która wpływa na małe firmy, była dla nich jak najbardziej korzystna to znaczy  minimalizująca gdzie to jest możliwe obciążenia administracyjne i regulacyjne, a także zapewniająca jak najłatwiejsze dostosowanie się do nowych norm i  dostęp do finansów.

EKIP: Jak funkcjonuje ESBA?

PG: Nasza organizacja jest zarządzana przez naszych członków , wszystkich ochotników i głównie właścicieli biznesów, a także poprzez nasz sekretariat w Brukseli, który z kolei jest zarządzany przez Sekretarza Głównego i jego załogę. Sekretariat jest w codziennym kontakcie z naszą radą wykonawczą, głównie po to, aby cały czas  być blisko potrzeb naszych członków. W Brukseli jesteśmy oczami i uszami naszych członków, informując ich o wszelkich zmianach w krajobrazie legislacyjnym Unii, nawet tych w bardzo wczesnych etapach wprowadzania. Oferujemy naszą ekspertyzę Unii Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i radzie , a także innym instytucjom Unii Europejskiej i decydentom, w celu zapewnienia legislacji przyjaznej małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustalamy daty w ciągu roku, kiedy nasi członkowie w trakcje spotkania rady wykonawczej i we współpracy z naszym sekretariatem decydują jaki będzie nasz kierunek działania.

EKIP: Aby skorzystać z waszej ekspertyzy trzeba być członkiem SBICO, który jest członkiem ESBA czy firma może stać się waszym członkiem bezpośrednio, indywidulanie?

PG: Przede wszystkim zalecałbym polskim firmom stać się członkami SBICO, ponieważ wewnątrz tej  organizacji mogą stworzyć wartość dodaną i SBICO będzie ich reprezentować w dyskusjach z polskim rządem. Poza tym SBICO jest bardzo szanowanym  i  bardzo aktywnym członkiem European Small Business Alliance. Członkostwo w SBICO ma zdecydowanie dodatkowe korzyści, poprzez członkostwo  SBICO w ESBA.
Aczkolwiek ESBA  rozpoczęła niedawno usługi abonamentowe, które pozwalają indywidualnym firmom stać się prenumeratorem ESBA. Ta opcja jest otwarta zarówno dla firm, które są członkami SBICO, ale także dla tych, którzy nie są. Stając się prenumeratorem ma się bezpośredni kontakt z naszym sekretariatem w Brukseli, a także profil na naszej stronie internetowej i dostęp do innych prenumeratorów w stylu business-to-business.
 
EKIP: Ile kosztuje członkostwo?

PG: Cena za pełne członkostwo (narodowych organizacji takich jak SBICO)jest zawsze kalkulowana dla każdej sprawy osobno.  Koszty abonamentu ESBA są raczej niskie, aby wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa miały możliwość się zarejestrować. Mamy dwie kategorie członkostwa i wszelkie, bardziej szczegółowe  informacje mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.
 
EKIP: Czy członkostwo w ESBA wpływa znacznie na działanie firmy?

PG: Członkostwo w ESBA oznacza bycie odpowiednio poinformowanym we wczesnym stadium, co daje członkom przewagę w stosunku do konkurencji. Członkostwo daje też możliwość profilowania firmy na szczeblu europejskim i wymianę dobrych praktyk. Jeżeli chodzi o abonament, firmy mogą użyć formularza na naszej stronie, aby skontaktować się z sekretariatem z pytaniami związanymi z Unią Europejską, na które postaramy się odpowiedzieć w  ciągu trzech dni.
 
EKIP: Czy może Pan podać przykłady wpływu ESBA na dyskusję w Unii Europejskiej?

PG: Ostatnio Unia Europejska chciała zmienić zasady Ochrony Danych dla Obywateli Unii Europejskiej. Było to potrzebne ze względu na szybkie zmiany w technologii i pojawienie się dużych firm przetwarzających dane osobowe (Facebook etc.).  Komisja Europejska zadecydowała, że firmy te powinny robić regularne oceny skutków w jaki sposób chronią dane swoich użytkowników. Firmy te zmuszone zostały  też do zatrudnienia  specjalisty  ochrony danych. Koszty tych wymagań zostały wycenione na 80.000 na firmę. Komisja Europejska miała na tyle rozsądku, aby zdać sobie sprawę, iż te koszty nie były odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie przetwarzają danych osobowych i postanowiła wykluczyć ich z obowiązku zatrudniana specjalisty ochrony danych osobowych. Parlament Europejski jednak usunął tą prowizję i chciał aby wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniła takiego specjalistę. Ten obowiązek doprowadziłby do bankructwa wiele małych firm. Poprzez efektywny lobbing byliśmy w stanie zastopować ten proces i doprowadzić do ponownego wprowadzenia prowizji o wykluczeniu małych i średnich firm, które nie przetwarzają danych osobowych, z zatrudnienia takiego specjalisty. Nasz sukces został ukoronowany poprzez European Public Affiarr Award. Ostatnio także napisaliśmy propozycję na temat bankructwa. Propozycja została zaprezentowana na spotkaniu Komisji, która włączyła dwie, z trzech naszych sugestii w oficjalną propozycję Komisji.


EKIP: Czy organizują Państwo staże dla studentów?

PG: Tak, oferujemy 6 miesięczne staże na zasadach rotacyjnych. Aczkolwiek mamy bardzo dużo aplikantów i konkurencja jest duża. Ważne jest aby ubiegający się o staż mieli odpowiednie wykształcenie i obycie w sprawach Unii Europejskiej, prawa europejskiego i biznesu  na szczeblu uniwersyteckim.

EKIP: Dziękuję za rozmowę

Więcej informacji

http://www.esba-europe.org/

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw I Pomorza

 

 

European Biomass Industry Association: stowarzyszenie przemysłu przyszłości?

Co to jest biomasa? Najprościej ujmując, biomasą nazywamy każdą masę, z której zbudowane są organizmy żywe.   Świat zbudowany jest z materii, która posiada swoją masę, a tą materię która tworzy organizmy żywe nazywamy biomasą (?). Biomasa od zawsze była wykorzystywana przez człowieka do licznych celów, najczęściej do budowania schronienia i jako źródło energii. W biurze przy Rondzie Schumanna spotykam się z Andreą Salimbeni z European Biomass Industry Association, organizacji, która wspiera przemysł przetwarzający biomasę.
EKIP: Dla ludzi, którzy nie wiedzą za dużo o przemyśle biomasy, co to jest i jaki ma on wpływ na nasze życie?
Andrea Salimbeni: W European Biomass Industry Association używamy terminologii “biomasy” w odniesieniu do jakiegokolwiek materiału biologicznego, który jest uzyskiwany z naturalnych organizmów (roślin, zwierząt). Dlatego wszystkie odpady z rolnictwa i leśnictwa, a także odpady spożywcze, biologiczne i zwierzęce ścieki, a także algi składają się na terminologię biomasy.  Przemysł biomasy skupia się na zastosowaniu zielonych odpadów w produktach wysokiej jakości: produktach bioenergetycznych, biochemicznych, biomateriałach, bionawozach, gazach i biopaliwach płynnych.  
Rozwój przemysłu przetwarzającego biomasę przyczyni się do zastosowania biologicznych odpadów, które inaczej byłyby   po prostu składowane, do redukcji zastosowania paliw kopalnych, a więc limitujących emisję gazów wywołujących efekt cieplarniany i przyczyniając się tym samym do polepszenia zdrowia środowiska. Ponadto efektywne zastosowanie organicznych zasobów przyczyni się do samowystarczalności energetycznej danego kraju.
EKIP: Jaka firma może stać się członkiem waszej organizacji?
EUBIA zaprasza firmy, które już działają w sektorze związanym z biomasą (dostawcy technologii, firmy konsultingowe) i przemysł, który jest zainteresowany rozpoczęciem współpracy z sektorem biomasy, na przykład duży przemysł zainteresowany  odnawialnymi  źródłami energii. Oczywiście naszymi członkami są także centra badań .
EKIP: Ile kosztuje członkostwo?
AS: 500 Euro rocznie dla uniwersytetów i 1000  Euro rocznie dla członków stowarzyszonych, a 2000 Euro rocznie dla pełnoprawnych członków. Odsyłam do strony internetowej.
http://www.eubia.org/cms/membership/
EKIP: Jakie są korzyści członkostwa w European Biomass Industry Organization?
Networking. EUBIA ma dwadzieścia lat doświadczenia i ekspertyzy w rozwijaniu międzynarodowych konceptów bioenergetycznych. EUBIA otrzymała wiele nagród, jest członkiem Partnerstwa Odnawialnej Energii i członkiem fundatorem Globalnego Partnerstwa Bioenergii. Korzyścią z członkowska jest również dostęp do najnowszych informacji. Średnia cena za bilet na konferencję to 700 Euro. Stając się członkiem EUBIA dostajesz bilet na jedną międzynarodową konferencję za darmo i zniżkę 25%. EUBA jest obecnie partnerem w międzynarodowych projektach sfinansowanych w ramach Horizon 2020, a od 2016 roku rozpoczęła trzy nowe projekty. Członkostwo daje możliwość eksponowania swojego logo i informacji o swojej firmie  na stronie internetowej EUBIA przez trzy miesiące.  Więcej na temat korzyści z członkostwa można znaleźć  na naszej stronie internetowej.

EKKIP: Czy jest wiele członków z Polski?
AS: W chwili obecnej naszym jedynym polskim członkiem jest Uniwersytet Wrocławski.
EKKIP: Jaki wpływ ma EUBIA na globalną dyskusję?
AS: Nasza organizacja współpracuje z międzynarodowymi agencjami i Komisją Europejską w różnych dziedzinach, na przykład  pisaniu nowych regulacji, rozwojem nowych strategii, studiowaniu potencjału rynku biomasy.  Organizujemy i współorganizujemy konferencje w Europie i na świecie, na przykład w Chinach, Południowej Afryce czy w Kanadzie.
Więcej informacji
http://www.eubia.org/cms/
Opracowanie
Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza

 

 

 

brak nadchodzących wydarzeń.