Nabór na wizyty studyjne - Belgia i Czechy

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęliśmy nabór na wizytę studyjną do Belgii (Bruksela, Gandawa) oraz Czech (Ostrawa).

Belgia - Rewitalizacji obiektów na cele społeczno-kulturalne

Wizyta w Belgii (Bruksela, Gandawa) dotyczyć będzie Rewitalizacji obiektów na cele społeczno-kulturalne. Odbędzie się w dniach 8-11 listopada 2021 r. W wyjeździe mogą brać udział pracownicy członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz jednostek im podległych.

Wizyta przewidziana jest dla maksymalnie 6 osób. W związku z małą liczbą miejsc, preferowane będą osoby zajmujące się tematyką związaną z rewitalizacją. Uczestnicy wizyty mają zapewniony transport, opiekuna, tłumacza, noclegi, pełne wyżywienie oraz wszelkie opłaty związane z realizacją programu.  

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem i do udziału w wizytach.

Czechy - Dobre Praktyki w tworzeniu Strategicznego Planu Rozwoju Miasta

Wizyta w Czechach (Ostrawa) dotyczyć będzie dobrych praktyk w tworzeniu Strategicznego Planu Rozwoju Miasta. Odbędzie się w dniach 8-11 listopada 2021 r. W wyjeździe mogą brać udział pracownicy członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz jednostek im podległych. Wizyta przewidziana jest dla 24 osób. 

Uczestnicy wizyty mają zapewniony transport, opiekuna, tłumacza, noclegi, pełne wyżywienie oraz wszelkie opłaty związane z realizacją programu.  

Programy wizyt

Belgia (.pdf)

Czechy (.pdf)

Formularze zgłoszeniowe

• Belgia: https://forms.gle/zkA6qzAv4MAVmVP47

• Czechy: https://forms.gle/wJZdfep4cx5cqqaj6


 

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej (on-line)

Wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniach 19-20 oraz 26-27 października br. Wydarzenie będzie miało charakter on-line.

Kiedy i gdzie

Forum odbędzie się 19-20 oraz 26-27 października br. Link do strony internetowej wydarzenia udostępniony zostanie wkrótce. 

Program Forum

Program Forum dostępny jest pod tym linkiem (.pdf)

Część wystawiennicza 

Przez cały czas trwania Forum odbywać się będzie wirtualna część wystawiennicza produktów i usług PES regionu (minimum 20 podmiotów). Na potrzeby części wystawienniczej uruchomiona zostanie dedykowana platforma internetowa w formie e-targów. W ustalonych przedziałach czasowych umożliwiony zostanie kontakt w formie live-czatu lub wideokonferencji, pomiędzy odwiedzającym e-stoisko a wystawcą.

Patronat honorowy

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska oraz Komisja Europejska.


 

Biznes i NGO-sy – dwa światy, jeden cel

Serdecznie zapraszamy na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Temat spotkania
Tym razem tematem naszego spotkania będzie: „Biznes i NGO-sy – dwa światy, jeden cel”.

Kiedy i gdzie?
Spotkanie odbędzie się 13. października od godziny 09:30 w formule online.

Program

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

• Współpraca międzysektorowa - zalety, korzyści i wyzwania dotyczące kooperacji,
• Przedsiębiorstwo społeczne, a Społeczny Przedsiębiorca - podobieństwa i różnice,
• Reintegracja społeczno-zawodowa w świetle aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki,
• Subiektywny przegląd źródeł wsparcia, w tym źródeł finansowania w szczególności na przykładzie aktualnej oferty funkcjonujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. kujawsko-pomorskim.

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi Adrian Ignasiak - doradca biznesowy, trener przedsiębiorczości, broker edukacyjny, haker wzrostu w przedsiębiorstwach społecznych i przedsiębiorca, a z wykształcenia administratywista. Doświadczenie zdobywał w administracji publicznej, sektorze pozarządowym oraz w dużym i małym biznesie. Różnorodność, elastyczność i skuteczność to pojęcia najlepiej oddające charakter jego działań.Współpracuje z przedstawicielami wszystkich sektorów. Jednak największym upodobaniem cieszą się u niego tzw. przestrzenie międzysektorowe, gdzie jako contact-maker przyczynia się do nawiązywania partnerstw i kooperatyw różnego typu. Pasjonat interim managementu, który od kilku lat propaguje i wdraża w sektorze ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych. Wyznacznikiem skuteczności i szczególnej satysfakcji, jest moment, kiedy klient staje się samodzielny i zaradny, a on sam staje się niepotrzebny

Rejestracja

Obowiązkowa rejestracja: https://forms.gle/Dv3Zie6ERkErnttEA. Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania.


 

Program wsparcia udziału w spotkaniach międzynarodowych i konferencjach za granicą dla członków zwyczajnych Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” rok 2021 - REGULAMIN

Publikujemy regulamin programu wsparcia udziału w spotkaniach międzynarodowych i konferencjach za granicą dla członków zwyczajnych Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na 2021 rok.

Program wsparcia - regulamin 2021 (.pdf)


 

Spotkanie dla MŚP - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia

Serdecznie zapraszamy na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Tematyka spotkania

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

• Internacjonalizacja – Istota internacjonalizacji, korzyści, ryzyko i zagrożenia oraz bariery wejścia na rynki, wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia  
• Przygotowanie procesu wejścia na rynki i rozwoju sprzedaży - Pozyskiwanie partnerów, Prowadzenie negocjacji i bezpieczeństwo transakcj

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Prowadzący
Szkolenie poprowadzi Hieronim Jędrzejewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Rejestracja
Spotkanie objęte jest obowiązkową rejestracją. Link do zapisów znajduje się na stronie: https://forms.gle/dwmFXZLM5s3Lcf4G9

Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania.


 

 • Konferencja "Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury on-line".

Termin:  18 pażdziernika 2022 r.

Pobierz: Program konferencji (.pdf)