Konferencja Firma Przyszłości – IV edycja

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu zaprasza na czwartą edycję konferencji "Firma Przyszłości".

Kiedy i gdzie

Wydarzenie odbędzie się 5 października (wtorek) w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

Program i zapisy

Szczegółowy program konferencji oraz zapisy dostępne są na stronie www.firmaprzyszlosci.com.pl 


 

Rejestracja na 19. Europejski Tydzień Regionów i Miast już otwarta!

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone Polityce Spójności. Stał się wyjątkową platformą komunikacyjną  łączącą regiony i miasta z całej Europy, w tym polityków, administratorów, ekspertów i naukowców. W ciągu ostatnich 18 lat wydarzenie to przyczyniło się do promowania nauki, polityki i wymiany dobrych praktyk.

Edycja cyfrowa

Ze względu na pandemię, Open Days 2020 było pierwszą cyfrową edycją. Wydarzenie to przyciągnęło ponad 10 000 uczestników online. W oparciu o ten sukces, nowa, zaawansowana platforma wydarzenia zapewni w 2021 r. możliwość debaty, utrzymywania łączności społeczności, wymiany najlepszych praktyk i pomysłów między partnerami i uczestnikami. 

Debaty i seminaria  Open Days podzielone są  na cztery tematy: spójność, zielona transformacja, transformacja cyfrowa i  zaangażowanie obywateli.

Razem na rzecz naprawy

Pod hasłem „Razem na rzecz naprawy” tegoroczny program koncentruje się na zdolności UE oraz rządów krajowych i regionalnych do wspierania obywateli europejskich i ich społeczności lokalnych za pomocą praktycznych środków i polityk publicznych mających na celu inwestowanie w sprawiedliwsze, bardziej ekologiczne rozwiązania.

Sesja Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sesja współorganizowana przez  Województwo Kujawsko-Pomorskie zatytułowana  „Cohesion and IPA Policy for the twin transition: lessons from Local and Regional Authorities”  odbędzie się 13 października  9.30-11.00. W tym roku tworzymy konglomerat z Veneto, Regionem Marche, Bouches-du-Rhône, Vojvodina, Castilla la Mancha, Północną Irlandią i REGIOEUROPA.

Poniżej link do rejestracji na   sesję  (można z niej łatwo przejść na program ogólny i zarejestrować się tez na inne seminaria):

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDI4

Źródło:

Strona Open Days 

Więcej informacji :

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week

The European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek)


 

UE proponuje zdecydowaną wielostronną reakcję handlową na pandemię COVID-19

UE przedłożyła propozycję, w której dąży do zaangażowania członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) w wielostronny plan działań handlowych w celu rozszerzenia produkcji szczepionek COVID-19 oraz ich sprawiedliwej dystrybucji.

Unia podkreśla centralną rolę WTO w walce z pandemią COVID-19 i wzywa innych członków WTO do uzgodnienia szeregu obowiązków , w tym w zakresie praw własności intelektualnej.

Unia Europejska wzywa rządy do:
Zapewnienia, że szczepionki, leczenie i ich składniki COVID-19 mogą swobodnie przekraczać granice;

Zachęcania producentów do rozszerzania produkcji, zapewniając jednocześnie, aby kraje najbardziej potrzebujące otrzymywały szczepionki  po przystępnej cenie;

Ułatwienia stosowania licencji przymusowych w ramach istniejącego Porozumienia WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Porozumienie TRIPS zapewnia już tę elastyczność, która jest uzasadnionym narzędziem podczas pandemii.

Więcej informacji :

Pytania i odpowiedzi

Fakty

Komunikat Unii Europejskiej do WTO

Źródło

Komisja Europejska


 

Dni informacyjne Horizon Europa od 28 czerwca do 9 lipca

Komisja Europejska ogłosiła pierwszą edycję dni informacyjnych programu Horyzont Europa, Potrwają one przez 10 dni tj. od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r. Maja one na celu zapewnienie potencjalnym wnioskodawcom i innym zainteresowanym podmiotom UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji wglądu w nowości, główne instrumenty finansowania i procesy programu „Horyzont Europa”. Podczas wydarzeń będzie  możliwość zadawania pytań.

Dni informacyjne podzielone są na dziewięć tematów poświęconych innemu klasterowi lub części nowego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji:

  • 28 czerwca - Infrastruktura
  • 29 i 30 czerwca - Cyfrowy przemysł i przestrzeń kosmiczna (klaster 4)
  • 30 czerwca - Bezpieczeństwo obywatelskie społeczeństwa (klaster 3)
  • 1 lipca - Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne (klaster 2)
  • 1 lipca - Akcje Marii Skłodowskiej-Curie: co nowego w programie Horyzont Europa
  • 2 lipca - Zdrowie (klaster 1)
  • 5 i 6 lipca – Klimat, energia i mobilność (klaster 5)
  • 7 i 8 lipca - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (klaster 6)
  • 9 lipca - Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA) i poszerzenie

Udział w wydarzeniu  nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji

Strona wydarzenia

Źródło

Komisja Europejska /ERRIN


 

Szkolenie dla przedsiębiorców - 24.06.2021

Serdecznie zapraszam na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. 

Tematy szkolenia

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

1.Możliwości uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach programu „Cała Polska Strefą”

2.Procedura uzyskania decyzji o wsparciu i zasady weryfikacji kryteriów jakościowych podczas realizacji inwestycji.

3.Relacje przedsiębiorca – JST w procesie inwestycyjnym 

4.Oferty inwestycyjne dla MŚP w Województwie Kujawsko – Pomorskim

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina. 

Prelegenci

Szkolenie poprowadzą:

Pani Joanna Gasek - Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pan Tomasz Telesiński - Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

Program szkolenia

Program szkolenia można znaleźć tutaj.

Termin i rejestracja

Szkolenie odbędzie się on-line (MS Teams) 24.06.2021 o godz 10:30. Rejestracja pod adresem https://forms.gle/objbxoDTuT6YibSS8 jest obowiązkowa. 

Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania.


 

 • Konferencja "Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury on-line".

Termin:  18 pażdziernika 2022 r.

Pobierz: Program konferencji (.pdf)