Zaproszenie "Restore our waters - Baltic Sea Region Matchmaking", Bruksela, 17-18 kwietnia 2023 r. (13.03.23)

w imieniu Biura NCBR w Brukseli | BSP oraz partnerów z biur wspierających współpracę B+I z Litwy, Łotwy i Estonii serdecznie zapraszamy na wydarzenie matchmakingowe poświęcone konkursom w obszarze Misji UE „Odbudujmy nasze oceany i zasoby wodne” w Programie Horyzont Europa, które odbędzie się 17-18 kwietnia 2023 r. w Brukseli.

Celem spotkania jest zarówno bliższe zapoznanie się z wybranymi konkursami i kluczowymi inicjatywami związanymi z Misją, jak i wzmocnienie  współpracy w regionie krajów Morza Bałtyckiego, poprzez budowanie konsorcjów projektowych i realizację wspólnych projektów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jest to doskonała okazja dla potencjalnych koordynatorów do zaprezentowania swoich pomysłów badawczych/projektowych oraz pozyskania partnerów do konsorcjum, jak i dla podmiotów zainteresowanych dołączeniem do projektów.

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia wraz z agendą oraz szablon prezentacji (na sesję pitchingową) znajdują się w załączniku. Z kolei, rejestracja na wydarzenie (do 30 marca br.) odbywa się poprzez dedykowany formularz.

Załącznik 1 (.pptx)

Załącznik 2 (.pdf)
Kolejna edycja konkursu Regio Stars Award 2023! (08.03.23)

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie REGIOSTARS Awards 2023.

REGIOSTARS to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej od 2008 roku. Z biegiem lat stał się europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE, które pokazują wpływ i inkluzyjność rozwoju regionalnego. W tegorocznej edycji termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r. Tematem tegorocznej edycji jest Europejski Rok Umiejętności 2023.

Beneficjenci wszystkich projektów finansowanych w ramach polityki spójności (obejmuje to projekty wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny (+) oraz Fundusz Spójności) są zachęcani do składania wniosków w sześciu kategoriach tematycznych:

  • Inteligentna Europa (A COMPETITIVE AND SMART EUROPE) – projekty promujące innowacyjną transformację gospodarczą przy wykorzystaniu regionalnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych,
  • Zielona Europa (A GREEN EUROPE) – projekty promujące m.in. czystą i sprawiedliwą transformację energetyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz błękitno-zielone inicjatywy,
  • Połączona Europa (A CONNECTED EUROPE) – projekty, których celem jest zwiększenie mobilności i komunikacji,
  • Społeczną Europę sprzyjająca włączeniu (A SOCIAL AND INCLUSIVE EUROPE)- projekty ukierunkowane na osiągnięcie społecznej Europy sprzyjającej włączeniu poprzez wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych,
  • Europa bliższa mieszkańcom (A EUROPE CLOSER TO THE CITIZENS) – projekty wspierające zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich obszarów i inicjatyw lokalnych,

Tak jak w poprzednich latach publiczność będzie  mogła zagłosować© na finalistę nagrody specjalnej „Public Choice Award”.

Zwycięzców wybierze niezależne jury złożone z ekspertów wysokiego szczebla.

Nagrody zostaną ogłoszone 16 listopada 2023 r. podczas ceremonii REGIOSTARS w Ostrawie.

Więcej informacji

REGIOSTARS AWARD 2023

Źródło

Komisja Europejska / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

Otwarte zaproszenie do trzeciej edycji programu EIC Women Leadership (07.03.23)

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) we współpracy z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT) ogłosiła rozpoczęcie naboru do trzeciej edycji programu Women Leadership Programme. Wnioski można składać do 17 marca 2023.

Opierając się na sukcesie poprzednich odsłon, trzecia edycja, która rozpocznie się w kwietniu i potrwa do czerwca 2023 r., zaoferuje uczestniczkom narzędzia i wsparcie w podnoszeniu ich umiejętności przywódczych i przedsiębiorczości.

Edycja jest dedykowana przedsiębiorczyniom z branży deep tech, które zajmują stanowiska kierownicze i chcą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać sieć kontaktów lub ugruntowywać pozycje firm; które aspirują do objęcia pozycji lidera w rozwoju biznesu; które są zatrudnione w MŚP będących beneficjentami następujących programów:

  • Seal of Excellence w ramach programu Horyzont Europa
  • Women TechEU (nabór w 2023 r.)
  • EIT (wszystkie Wspólnoty Wiedzy i Innowacji).

Women Leadership Programme inspiruje i wspiera kobiety w byciu innowatorkami. Udział w nim zapewni wybranym uczestniczkom szkolenia i wydarzenia networkingowe, a także coaching biznesowy i mentoring służący rozwojowi kariery.

Jeśli chcesz wziąć udział w programie, złóż wniosek przed 17 marca 2023 r.

Aplikuj

Przed złożeniem wniosku sprawdź harmonogram działań Women Leadership Programme:

Spotkanie inauguracyjne: 4 kwietnia​ (rano, online)

Sesje szkoleniowe i wydarzenie networkingowe: 21 i 22 kwietnia (Bruksela)

Inne wydarzenia:  od końca kwietnia do końca maja (rano, online)

Ceremonia wręczenia nagród: 16 czerwca 2023.

Źródło

KPK / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

Europejski program stażowy 2023 - zaproszenie do udziału (20.02.23)

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Członkowie Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski i Kosma Złotowski, we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Europa Kujaw i Pomorza, zapraszają do udziału w programie stażowym w brukselskich biurach Posłów do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Adresaci programu stażowego

Program stażowy skierowany jest do:

a) pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego zatrudnionych przez członków zwyczajnych stowarzyszenia;

b) pracowników jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia;

c) organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST.

Lista Jednostek Samorządu Terytorialnego, będących członkami zwyczajnymi stowarzyszenia znajduje się tutaj.

Wszystkim adresatom (przedstawicielom JST, jednostek organizacyjnych oraz spółek, organizacji pozarządowych) gwarantuje się równe szanse wzięcia udziału w programie stażowym.

Dwa etapy naboru

Nabór zgłoszeń w ramach programu stażowego trwa od 20 lutego do 6 marca br.

Pierwszy etap weryfikacji kandydatów zakończony zostanie 7 marca br. Wybrane osoby zaproszone zostaną do wzięcia udziału w teście kompetencji językowych (z języka angielskiego) oraz znajomości zagadnień i polityk Unii Europejskiej, który odbędzie się 10 marca br. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do programu stażowego ogłoszona zostanie 22 marca br. W przypadku zmiany harmonogramu, właściwe informacje pojawią się na stronie https://ekip.kujawsko-pomorskie.pl.

Okresy odbywania stażu

Planowane okresy odbycia stażu:

I.    14 kwietnia  – 11 maja br:
•    staż dla jednej osoby w biurze pana Radosława Sikorskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.
•    staż dla jednej osoby w biurze pana Kosmy Złotowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

II.    11 września – 7 października br:
•    staż dla jednej osoby w biurze pana Radosława Sikorskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.
•    staż dla jednej osoby w biurze pana Kosmy Złotowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

III.    16 października – 10 listopada br:
•    staż dla jednej osoby w biurze pana Radosława Sikorskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.
•    staż dla jednej osoby w biurze pana Kosmy Złotowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Mieszkanie służbowe oraz uposażenie stażowe

Stażyści będą mieli możliwość nieodpłatnego użytkowania kompletnie wyposażonego mieszkania służbowego, otrzymają także uposażenie stażowe w wysokości 1350 EUR ze środków Parlamentu Europejskiego na pokrycie pozostałych kosztów pobytu w Brukseli.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do programu powinno zawierać następujące dokumenty:

• wypełniony formularz osobowy wraz z uzasadnieniem chęci odbycia stażu;

• w przypadku przedstawicieli NGOs - rekomendacje, podpisane przez przedstawiciela JST, na terenie którego działa organizacja.

• ewentualnie dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych.

 

  • UWAGA: w części "Wymagania dla kandydatów:" nastąpiła zmiana regulaminu dot. certyfikatu COVID (28.02.2023)

Było:

d)    posiadanie aktualnego przez cały okres stażu Unijnego Certyfikatu Covid.

Jest:

d)    posiadanie wymaganych przez Parlament Europejski certyfikatów i zaświadczeń związanych z pandemią Covid.

Aplikacje należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pliki do pobrania

Program stażowy - regulamin (28.02.2023) (.docx)

Formularz aplikacyjny (.docx)

Rekomendacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (.docx)


 

„Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? Przykłady dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego” - podsumowanie konferencji (15.02.23)

14 lutego br. w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy, odbyła się organizowana przez Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy konferencja pn. „Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? Przykłady dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Podczas wydarzenia zaproszeni prelegenci przedstawiali rezultaty wybranych przedsięwzięć międzynarodowych, realizowanych w naszym regionie. Wydarzenie odbyło się w ramach Enterprise Europe Network.

Prelekcje podczas konferencji

Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia informacji o aktualnych naborach w programach INTERREG: Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz zaprezentowania aktywności beneficjentów z regionu. Prezentacji dokonała p. Małgorzata Kruk – Szarszewska oraz p. Rafał Modrzewski, przedstawiciele Departamentu Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego, UMWK-P.

P. Piotr Józefiak, reprezentujący Hub Innowacji Cyfrowych oraz Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wprowadził słuchaczy w zakres wsparcia sektora MŚP poprzez sieci Enterprise Europe Network oraz European Digital Innovation Hub. P. Michał Gruszczyński z Urzędu Miasta Bydgoszczy przedstawił założenia projektu "eNeuron – Lokalne bilansowanie energii i rozwój rozproszonych sieci H2020".

Trzy wymiary gospodarki

Druga część konferencji skupiła się na trzech wymiarach współpracy gospodarczej:

• gospodarki obiegu zamkniętego (zaprezentowanie projektów: SURFACE" (UMWK-P) i "CitiEnGov (Miasto Bydgoszcz) – ponowne użycie jako element lokalnych strategii i planów zapobiegania powstawaniu odpadów". Prelegenci: p. Agnieszka Kępa, Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego, UMWK-P oraz p. Hanna Lewandowska, Urząd Miasta Bydgoszczy);

• gospodarki wodnej (przedstawienie projektów "City Water Circles - promowanie kultury oszczędzania wody ", "WaterMan" oraz "ReNutriWater". Prelegenci: p. Aleksandra Kowalska, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszczy; p. Klara Ramm i p. Paulina Kopeć, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie w Bydgoszczy);

• teleopieki i telemedycyny (Projekt "CARES-poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechnienia usług telezdrowotnych dla osób starszych". Prelegent: p.Katarzyna Rzemykowska, Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego, UMWK-P).

Wydarzenie zakończyła dyskusja zgromadzonych gości, poświęcona zarządzaniu, komunikacji z partnerami oraz wdrażaniu i promocji rezultatów projektów międzynarodowych.

Więcej informacji na temat przedsięwzięć realizowanych na terenie WK-P można znaleźć tutaj.


 

Brak nadchodzących wydarzeń.