Spotkanie on-line: Źródła finansowania rozwoju firmy

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie on-line, realizowane wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Tym razem zaproszeni eksperci poruszać będą temat źródeł finansowania rozwoju firmy, także w ramach obszarów wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Kiedy i gdzie?

11 czerwca 2021, godz. 9:30, platforma MS Teams

Program i rejestracja

Program spotkania można znaleźć tutaj. Rejestracja na wydarzenie odbywa się pod poniższym linkiem.


 

Instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP w woj. kujawsko-pomorskim

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie pn. Instrumenty finansowe wspierające rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP w woj. kujawsko-pomorskim, Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej, Instrumenty Rynku Pracy.

 

Gdzie i kiedy?

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams - 20 maja 2021 r.

 

Program spotkania

Program spotkania dostępny jest pod adresem.

 

Link do rejestracji

Udział w spotkaniu wymaga rejestracji za pośrednictwem linku


 

Wywiad z prezydentem European Small Business Alliance Davidem Caro

European Small Business Alliance jest organizacją, reprezentującą we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa. Cele oraz kierunki działania ESBA zawarte zostały w „Manifeście ESBA w sprawie zmian”. O obecnej sytuacji sektora MŚP porozmawialiśmy z Davidem Caro, prezydentem Small Business Alliance.

EKIP: Czy uważa Pan, że w tym trudnym dla małych i średnich przedsiębiorstw  klimacie Komisja Europejska skutecznie łagodzi kryzys gospodarczy?

David Caro: Tak, chociaż zawsze można zrobić więcej. Bardzo ważne jest, aby szczepienia przeciwko COVID 19 zostały przeprowadzone przez państwa członkowskie znacznie szybciej, aby nadrobić czas stracony na zatwierdzenie szczepionki, ponieważ dopóki duża część populacji niezostanie zaszczepiona, gospodarka poszczególnych krajów  będzie nadal częściowo zamknięta.

W obliczu groźby trzeciej fali COVID 19  lockdown w niektórych państwach członkowskich staje się rzeczywistością, dla MŚP i ich pracowników kluczowe jest, aby zrobiono wszystko, aby wesprzeć małe przedsiębiorstwa i podjąć wszelkie środki w celu zmniejszenia skutków tego zjawiska. .

Komisja Europejska dysponuje ogromnym funduszem na walkę z COVID i ważne jest, aby MŚP miały do nich dostęp tak prosto, łatwo i szybko, jak to tylko możliwe.

EKIP : Czy mógłby Pan opowiedzieć nam o usłudze ESBA Subscriber Service.

DC: Usługa ESBA Subscriber Service została zastąpiona naszym biuletynem miesięcznym wysyłanym pocztą elektroniczną, który zawiera informacje o pojawiających się problemach, które mają wpływ na sektor MŚP, oraz inne istotne wiadomości. Biuletyn można otrzymać w sekcji rejestracji na stronie internetowej ESBA www.esba-europe.org

EKIP: Czy może nam Pan podać przykład europejskiego prawodawstwa, które jest obecnie omawiane w europejskich intuicjach i które miałoby wpływ na MŚP?

DC: Agenda cyfrowa jest obecnie bardzo modnym słowem w instytucjach UE, ponieważ uważa się, że jest to kluczowa kwestia dla zapewnienia infrastruktury zachęcającej do powrotu do zdrowia po COVID.  Cyfryzacja znacznie przyspieszyła, napędzana potrzebą handlu w okresie blokady.

Wiem, że istnieją obawy co do tego, ile MŚP poradzi sobie z narastaniem długu powstałego podczas pandemii i jego wpływem na gospodarkę. W niektórych kwartałach pojawia się wzmianka o dużym ryzyku kredytów zagrożonych i na pewno dostrzegłbym tutaj rolę unijnego funduszu naprawczego z COVID.

Oprócz pożyczek istnieją odroczenia na czynsz i podatki biznesowe, co oznacza, że musi istnieć zachęta do negocjowania przystępnego okresu spłaty dla małych firm.

ESBA z pewnością wezwałby do zamrożenia wszystkich nowych przepisów na co najmniej trzy lata, które nie są konieczne. Choć niestety ci, którzy decydują, co jest konieczne, nie muszą wdrażać nowych regulacji w sektorze MSP.

EKIP: Dlaczego warto, aby MŚP angażowały się w działania organizacji takich jak European Small Buisness Alliance ?

DC: Ponad połowę PKB sektora prywatnego tworzą MŚP, więc ich znaczenie dla gospodarek UE-27 jest oczywiste. W imieniu ESBA jestem członkiem SME Envoy Network, prowadzonej przez Komisję Europejską i mogącej bezpośrednio uczestniczyć w ich pracy.

Jestem dyrektorem zarządzającym małej firmy działającej w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej i dlatego wraz z innymi kolegami z ESBA wnoszę wiedzę z pierwszej ręki na temat prowadzenia biznesu.

Organizacjom MŚP w państwach członkowskich UE i poza nią oferujemy możliwość zabrania głosu w kontaktach z instytucjami UE, gdy ma to znaczenie. Ważna jest również możliwość nawiązania kontaktów z innymi organizacjami.

EKIP: Dziękujmy Panu za rozmowę.

Więcej informacji:

European Small Business Alliance


 

Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Miastem Włocławek zapraszają do udziału w konkursie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału w projekcie zachęcamy:

• osoby powyżej 50 roku życia,

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu uczestnikom oferowane jest wsparcie finansowe na założenie własnej działalności (do 23 050,00 zł) oraz niemal 9 000,00 zł wsparcia pomostowego. Poza tym udział w przedsięwzięciu wiąże się z możliwością skorzystania z 40 godzin profesjonalnego doradztwa, 2 godzin doradztwa indywidualnego oraz uzyskaniem zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat.

Więcej informacji

Informacje o projekcie, wraz z zasadami rekrutacji znajdują się na stronie https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/


 

Wybierz monetę Programu Erasmus

Z okazji 35. rocznicy Programu Erasmus, Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie na wybór jubileuszowej monety.

6 projektów, 1 wybór

KE zaprasza do głosowania na projekt monety o nominale 2 euro. Wyboru należy dokonać spośród 6 zaprezentowanych przez instytucję projektów. Głosowanie trwa do 31 marca br.

Gdzie głosować?

Szczegóły akcji oraz sposób głosowania znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Erasmus35YearsEuroCoin

Źródło: Komisja Europejska


 

 • Konferencja "Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury on-line".

Termin:  18 pażdziernika 2022 r.

Pobierz: Program konferencji (.pdf)