EYE2023: zarejestruj się na Europejskie Spotkanie Młodzieży (14.02.23)

Weź udział w wydarzeniu dla młodzieży EYE2023 organizowanym przez Parlament Europejski w Strasburgu i podziel się swoimi pomysłami na przyszłość Europy! Rejestracja do 24 lutego.

9-10 czerwca kilka tysięcy osób w wieku od 16 do 30 lat z całej UE przejmie kontrolę nad Parlamentem Europejskim w Strasburgu podczas EYE2023, aby dyskutować i dzielić się pomysłami na kształtowanie przyszłości Europy. Młodzi ludzie spotkają się i wymienią poglądy z ekspertami, aktywistami, influencerami i decydentami.

Zapisy do 24 lutego

W EYE2023 mogą wziąć udział udział młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat. Nie trzeba tworzyć grupy, ponieważ możliwe są zapisy indywidualne.

Zarejestruj się i weź udział w EYE2023!

Rejestracja jest otwarta do 24 lutego, godz. 23:59 czasu polskiego. Ale nie czekaj na ostatnią chwilę, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, koszty podróży i zakwaterowania w Strasburgu należy pokryć we własnym zakresie.

Więcej wydarzeń w tej edycji

Spotkanie młodzieży EYE odbywa się już po raz piąty. Wydarzenia podczas EYE2023 będą odbywać się zarówno na miejscu w Strasburgu, jak i w systemie hybrydowym. Zaplanowano blisko 200 wydarzeń, w tym debaty, dyskusje, wydarzenia networkingowe, występy artystyczne, zajęcia sportowe i interaktywne warsztaty.

Niektóre aktywności są organizowane we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwa obywatelskiego i młodzieżowymi.

Zapoznaj się z projektem programu.

EYE2023 w mediach społecznościowych

Facebook

Instagram

Twitter

Źródło: Parlament Europejski / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

New European Bauhaus Booster 2.0 wesprze świadomych społecznie innowatorów (14.02.23)

Pięć Wspólnot Wiedzy i Innowacji EIT uruchomiło New European Bauhaus Booster 2.0. Realizując misję wspierania transformacji Nowego Europejskiego Bauhausu, EIT Digital, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility poszukują najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć opracowujących rozwiązania, które czynią Europę bardziej zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i poprawiają jakość życia obywateli. NEB Booster 2.0 wesprze rozwój biznesowy i pomoże wejść na rynek europejski. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca 2023 r.

Europejskie firmy typu start-up lub scale-up, których celem jest wprowadzenie zrównoważonych zmian w miastach, przemyśle, klimacie, żywności, dobrostanie oraz poprawie jakości życia zaproszone są do składnia wniosków. 20 najlepszych firm otrzyma usługi wsparcia akceleracji o łącznej wartości 1 miliona euro (po 50 tys. euro / projekt). Firmy otrzymają także wsparcie w ramach coachingu biznesowego, mentoringu, internacjonalizacji i pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy, a także z dostępu do ekosystemu innowacji EIT.

W aplikacji wnioskodawca musi wykazać społeczny i ekonomiczny pozytywny wpływ rozwiązania oraz sposób, w jaki odnosi się ono do trzech podstawowych zasad Nowego Europejskiego Bauhausu:

 • równoważonego rozwoju, od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zero zanieczyszczeń i różnorodność biologiczną,
 • estetyka, jakość doświadczenia i styl poza funkcjonalnością,
 • integracji społecznej, od różnorodności po zapewnienie dostępności i przystępności cenowej.

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

Talent w Europie: nowe możliwości rozwoju dla regionów Europy (10.02.23)

Unia Europejska przedstawiła nowy mechanizm wspierania talentów  w regionach Europy. Jest to  pierwsza kluczowa inicjatywa w 2023 r., która przyczyni się do Europejskiego Roku Umiejętności, zgodnie z wnioskiem Komisji, i która ma nadać nowy impuls podnoszeniu kwalifikacji w europejskich regionach. Komunikat Komisji oferuje dostosowane do potrzeb, ukierunkowane terytorialnie i wielowymiarowe rozwiązania, w tym wykorzystanie istniejących funduszy i inicjatyw UE w celu wspierania regionów najbardziej dotkniętych trwającą przemianą demograficzną i jej skutkami ubocznymi. Mechanizm ma na celu zapobieganie pojawianiu się nowych i pogłębiających się dysproporcji terytorialnych w UE.

Nowy mechanizm UE: „Mechanizm wspierania talentów”

Komisja opracuje mechanizm wspierania talentów w oparciu o 8 filarów:

 1. Nowy projekt pilotażowy zostanie uruchomiony w 2023 r., aby pomóc regionom stojącym w obliczu „pułapki rozwoju talentów” w opracowaniu, konsolidacji, opracowaniu i wdrożeniu dostosowanych i kompleksowych strategii, a także w określeniu odpowiednich projektów w celu szkolenia, przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników. Wsparcie zostanie udzielone regionom pilotażowym wyłonionym w drodze otwartego naboru.
 2. Nowa inicjatywa „Inteligentna adaptacja regionów do przemian demograficznych” rozpocznie się w 2023 r., aby pomóc regionom o wyższym wskaźniku wyjazdów młodych ludzi w dostosowaniu się do przemian demograficznych i inwestowaniu w rozwój talentów za pomocą dostosowanych do danego miejsca polityk. Regiony korzystające zostaną wybrane na podstawie otwartego zaproszenia.
 3. Instrument Wsparcia Technicznego (TSI) będzie wspierał państwa członkowskie, na żądanie w ramach zaproszenia TSI 2023, w reformach na szczeblu krajowym i regionalnym, niezbędnych do rozwiązania problemu kurczącej się liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz braku potrzeby lokalnego rynku.
 4. Programy polityki spójności i międzyregionalne inwestycje innowacyjne będą stymulować innowacje i możliwości tworzenia miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji, a tym samym przyczynią się do poprawy możliwości zatrzymywania i przyciągania talentów w tych regionach.
 5. W ramach „Europejskiej inicjatywy miejskiej” zostanie ogłoszone nowe zaproszenie do innowacyjnych działań w celu przetestowania rozwiązań lokalnych, kierowanych przez kurczące się miasta, które odpowiadają na wyzwania związane z rozwojem, utrzymaniem i przyciąganiem wykwalifikowanych pracowników.
 6. Unijne inicjatywy wspierające rozwój talentów będą podpisywane na dedykowanej stronie internetowej. Zapewni to zainteresowanym regionom łatwiejszy dostęp do informacji na temat polityki UE w obszarach takich jak badania i innowacje, szkolenia, edukacja i mobilność młodzieży.
 7. Nastąpi wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk: regiony będą miały możliwość tworzenia tematycznych i regionalnych grup roboczych w celu zajęcia się konkretnymi wyzwaniami zawodowymi lub terytorialnymi.
 8. Wiedza analityczna wymagana do wspierania i ułatwiania polityki opartej na dowodach w zakresie rozwoju regionalnego i migracji będzie dalej rozwijana.

Więcej informacji

Komisja Europejska

Źródło

ERRIN / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

UE i Singapur rozpoczynają partnerstwo cyfrowe (06.02.23)

Unia Europejska i Singapur zacieśniają współpracę jako partnerzy strategiczni. Po ogłoszeniu nowego partnerstwa cyfrowego między UE a Singapurem przez przewodniczącą von der Leyen i premiera Lee na szczycie UE-ASEAN w grudniu 2022 r., komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton i singapurski minister przemysłu i handlu  Iswaran podpisali partnerstwo cyfrowe, które zacieśni współpracę między UE a Singapurem w obszarach technologii cyfrowych.

Partnerstwo cyfrowe UE-Singapur odzwierciedla dynamiczne stosunki, jakie UE zbudowała z otwartą i zorientowaną na zewnątrz gospodarką oraz tętniącym życiem centrum logistycznym i finansowym w Azji Południowo-Wschodniej. Obie strony zgodziły się współpracować w kluczowych obszarach, takich jak półprzewodniki, zaufane przepływy danych i innowacje w zakresie danych, zaufanie cyfrowe, standardy, ułatwienia w handlu cyfrowym, umiejętności cyfrowe pracowników oraz transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i usług publicznych.

Partnerstwo cyfrowe będzie m.in.:

 • Zacieśniać współpracę badawczą w zakresie najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i półprzewodniki;
 • Promować współpracę w ramach podejść regulacyjnych, takich jak sztuczna inteligencja i identyfikacja elektroniczna (eID);
 • Wspierać inwestycję w odporną i zrównoważoną infrastrukturę cyfrową, w tym centra danych i podmorskie kable telekomunikacyjne na potrzeby łączności między UE a Azją Południowo-Wschodnią;
 • Zapewni zaufane transgraniczne przepływy danych zgodnie z przepisami o ochronie danych i innymi celami polityki publicznej;
 • Promuje wymianę informacji i współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
 • Doprowadzi do budowania sojuszy w organizacjach międzynarodowych i forach normalizacyjnych;
 • Ułatwi handel cyfrowy, w tym poprzez pracę nad wspólnymi projektami, takimi jak handel bez papieru, fakturowanie elektroniczne, płatności elektroniczne, ramy transakcji elektronicznych.

Po podpisaniu Partnerstwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego, które określiło priorytetowe obszary współpracy na nadchodzący rok. Współprzewodniczyli mu komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton i singapurski minister przemysłu i handlu S Iswaran. Singapur i UE uzgodniły kluczowe priorytety wdrażania na 2023 r.: badanie wspólnych podejść do e-identyfikacji i zarządzania sztuczną inteligencją, a także praca nad projektami ułatwiającymi handel cyfrowy i transformację cyfrową MŚP.

Podpisanie zasad handlu cyfrowego stanowi pierwszy namacalny wynik naszego partnerstwa cyfrowego i kluczowy krok we wdrażaniu strategii UE dla regionu Indo-Pacyfiku. Zasady pokazują, że UE i Singapur podzielają to samo zaangażowanie na rzecz otwartej, sprawiedliwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej, bez nieuzasadnionych barier handlowych.

Więcej informacji

Partnerstwo cyfrowe UE- Singapur

Partnerstwa cyfrowe | Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Źródło

Komisja Europejska / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

Spotkanie informacyjne na temat naboru do Sieci Planowania Działań URBACT IV – 13 lutego 2023 r. (03.02.2023)

W ślad za webinarium zorganizowanym 2 lutego br., serdecznie zapraszamy na stacjonarne spotkanie informacyjne na temat naboru do Sieci Planowania Działań URBACT IV oraz wsparcia miast z poziomu europejskiego. Spotkanie organizowane wspólnie przez Krajowy Punkt URBACT w Polsce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu adresowane jest do przedstawicieli władz miejskich oraz pracowników instytucji realizujących projekty międzynarodowe.

Kiedy i gdzie

13 lutego br. (poniedziałek) godz. 10:00-13:00.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Plac Teatralny 2, Sala 200.

Informacje o inicjatywie

URBACT – infografika (.pdf)

Rejestracja na spotkanie

Na spotkanie informacyjne obowiązuje rejestracja. Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdują się na stronie UMWK-P:

https://mojregion.eu/rpo/wiadomosci/slider/spotkanie-informacyjne-na-temat-naboru-do-sieci-planowania-dzialan-urbact-iv/

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego br. (piątek) do godz. 13:00.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Inicjatywa URBACT

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian następujących w Europie. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Sieci URBACT IV nadal będą zajmować się szerokim zakresem tematów miejskich, z którego miasta będą mogły korzystać. Wartościowe będzie jednak uwzględnienie przekrojowych tematów programu: green, gender, digital. W ramach programu polskie miasta mają szansę współpracować z partnerami z 27 państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych i krajów IPA: Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii.

Więcej informacji o URBACT: [urbact.eu]urbact.eu oraz urbact.eu/polska


 

Brak nadchodzących wydarzeń.