Już w marcu profesjonalne targi konstrukcji i renowacji BATIBOUW 2023! (02.02.23)

Kolejna sześćdziesiąty trzecia edycja targów BATIBOUW dla profesjonalistów z branży konstrukcji i renowacji odbędzie się 14 marca do 19 marca  2023 w budynku Brussels Expo.

Batibouw proponuje różne wydarzenia dla profesjonalistów z branży budowlanej poświęcone różnym sektorom budownictwa i renowacji :

 • PROJECT: 24 maja, wydarzenie dla rynku nie mieszkaniowego, architektów, deweloperów i menadżerów projektów https://project-fair.be/fr
 • BUILD-IT to jedyna impreza ICT organizowana dla branży budowlanej i remontowej w Belgii. Ta 15. edycja zgromadzi ekspertów w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (oprogramowanie i sprzęt) i odbędzie się podczas targów INSTALLPRO.
 • INSTALLPRO: wystawa networkingowa poświęcona elektrykom, hydraulikom i instalatorom HVAC installpro-fair.be

W 2019 roku targi odnotowały ponad 300 tysięcy zwiedzających, w tym 75 tysięcy profesjonalistów, a 225 tysięcy indywidulanych zwiedzających. Każdego roku 50 % zwiedzających przychodzi na targi po raz pierwszy, przyciągnięci nowymi projektami targów. Co roku liczba zwiedzających zwiększa się. W 2017 roku Batibouw  gościły  80 wystawców więcej niż w latach ubiegłych, co  razem stanowi liczbę około tysiąca. Po raz pierwszy cała przestrzeń Pałacu Bruxelles Expo była  zajęta. W roku 2018 i 2019 ten sukces się powtórzył. W roku 2021 targi można było odwiedzić wirtualnie.

Gdzie?

Bruxelles Expo

Place de Belgique 1

1020 Bruxelles

Kiedy?

BATIBOUW będzie można odwiedzić  od wtorku 14 marca do niedzieli 19 marca 2023 roku.

Godziny otwarcia :

10:00-19:00 w dni powszednie

W czwartek 16 marca   i piątek  17 marca targi otwarte  do godziny 21:00

Kategorie

Drzwi, techniki konstrukcji, ocieplenie, sanitarne, podłogi, łazienki, kuchnia, kominki, ogród, bramy, tarasy, altany, oświetlenie ogrodu, baseny, energia.

Kontakt

Fisa Operations

Square de l’Atomium, 1 BP 505

1020 Bruxelles

Tel: + 32 2 663 14 01
Website: https://www.batibouw.com/fr/contact

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego służą pomocą dla zainteresowanych przedsiębiorców z Województwa w kontaktach z organizatorami targów na miejscu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji

https://www.batibouw.com/en

Opracowanie

Na podstawie strony internetowej https://www.batibouw.com/en


 

Komisja przedstawia „Nowy ład na rzecz owadów zapylających” (02.02.2023)

Komisja Europejska przedstawia  „Nowy ład na rzecz owadów zapylających”, żeby zaradzić alarmującemu spadkowi liczby dzikich owadów zapylających w Europie. Polega to na przeglądzie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających z 2018 r. Społeczeństwo coraz częściej wzywa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko utracie owadów zapylających, czego przykładem jest niedawna udana europejska inicjatywa obywatelska „Ratujmy pszczoły i rolników”. W zaktualizowanej inicjatywie określono działania, które UE i państwa członkowskie mają podjąć, żeby do 2030 r. odwrócić tendencję spadkową liczebności owadów zapylających, ponieważ obecnie w UE znika co trzeci gatunek pszczół, motyli i bzygów. Stanowi ona uzupełnienie wniosku Komisji dotyczącego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych z czerwca 2022 r. i jest jednym z najważniejszych elementów unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, strategii „Od pola do stołu” oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających do 2030 r.

W zmienionej inicjatywie UE na rzecz owadów zapylających określono cele na 2030 r. i powiązane z nimi działania w ramach trzech priorytetów. Głównym priorytetem jest poprawa ochrony owadów zapylających i usunięcie przyczyn spadku ich liczebności. Ten cel zostanie osiągnięty dzięki:

 • Lepszej ochronie gatunków i siedlisk – Komisja m.in. sfinalizuje plany ochrony zagrożonych gatunków owadów zapylających; określi owady zapylające typowe dla siedlisk chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej, które państwa członkowskie powinny chronić; poza tym Komisja wspólnie z państwami członkowskimi przygotuje plan działania dotyczący sieci korytarzy ekologicznych dla owadów zapylających – tzw. „Buzz Lines”
 • Odtwarzaniu siedlisk w krajobrazach rolniczych – w szczególności dzięki większemu wsparciu dla rolnictwa przyjaznego dla owadów zapylających w ramach wspólnej polityki rolnej
 • Łagodzeniu wpływu stosowania pestycydów na owady zapylające – na przykład poprzez wymogi prawne dotyczące wdrażania integrowanej ochrony roślin lub poprzez dodatkowe metody badawcze służące do określania toksyczności pestycydów dla owadów zapylających, w tym efektów subletalnych i wpływów przewlekłych. Ponieważ nadmierne stosowanie pestycydów jest główną przyczyną utraty owadów zapylających, kluczowe znaczenie będzie miało zmniejszenie ryzyka związanego z pestycydami i ich stosowania, zgodnie z wnioskiem Komisji w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • Poprawie stanu siedlisk owadów zapylających na obszarach miejskich
 • Przeciwdziałaniu skutkom, jakie na owady zapylające wywierają zmiany klimatu, inwazyjne gatunki obce i inne zagrożenia, takie jak produkty biobójcze lub zanieczyszczenie świetlne.

Inicjatywa skoncentruje się również na poszerzeniu wiedzy o spadku liczebności owadów zapylających, jego przyczynach i skutkach. Działania obejmują ustanowienie kompleksowego systemu monitorowania, wspieranie badań i ocen, na przykład poprzez sporządzenie mapy kluczowych obszarów występowania owadów zapylających do 2025 r., oraz ukierunkowane działania wspierające budowanie zdolności i rozpowszechnianie wiedzy.

Ostatecznym priorytetem jest mobilizacja społeczeństwa oraz wspieranie planowania strategicznego i współpracy. Komisja pomoże państwom członkowskim w opracowaniu krajowych strategii w zakresie owadów zapylających. Komisja i państwa członkowskie będą również pomagać osobom prywatnym i przedsiębiorstwom w podejmowaniu działań, na przykład poprzez podnoszenie świadomości społecznej i wspieranie badań metodą obywatelską.

Pełny wykaz działań znajduje się w załączniku do komunikatu „Nowy ład dla owadów zapylających”.

Co dalej?

Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zatwierdzenie nowych działań i do aktywnego włączenia się w ich wdrażanie, w ścisłej współpracy ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami. Nowe działania uzupełnią przyszłe krajowe plany odbudowy (na podstawie proponowanego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych), w ramach których państwa członkowskie określą środki służące osiągnięciu prawnie wiążącego celu, jakim jest odwrócenie spadku liczebności populacji owadów zapylających do 2030 r.

Jeszcze w tym roku Komisja odpowie na inicjatywę obywatelską „Ratujmy pszczoły i rolników” w ramach specjalnego komunikatu.

Kontekst

Owady zapylające stanowią integralną część zdrowych ekosystemów. Bez nich zmaleje liczba wielu gatunków roślin, które w końcu mogą zniknąć wraz z organizmami, które są od nich zależne, co miałoby poważne skutki ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Ponieważ około 80 proc. roślin uprawnych i dzikich zależy od zapylania przez zwierzęta, utrata owadów zapylających jest jednym z największych zagrożeń dla przyrody, dobrostanu ludzi oraz bezpieczeństwa żywnościowego w UE, ponieważ zagraża zrównoważonej długoterminowej produkcji rolnej. Obecny kontekst geopolityczny jeszcze bardziej podkreśla potrzebę zwiększenia odporności naszego systemu żywnościowego, w tym poprzez ochronę owadów zapylających oraz zwiększenie ich liczby.

Inicjatywa opiera się na kompleksowych konsultacjach z zainteresowanymi stronami i informacjach zwrotnych od Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Jest również zgodna z niedawno przyjętymi Globalnymi ramami różnorodności biologicznej z Kunmingu/Montrealu, które obejmują globalny cel zmniejszenia ryzyka związanego z pestycydami o co najmniej 50 proc. do 2030 r.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi: przegląd inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających

Komunikat „Nowy ład dla owadów zapylających” wraz z załącznikiem

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających – Środowisko – Komisja Europejska (europa.eu)

Dokument roboczy służb Komisji – Czynniki zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe

Unijna baza informacji na temat owadów zapylających (EU Pollinator Information Hive)

Park owadów zapylających (europa.eu)

Źródło

Komisja Europejska / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli.


 

Trwa 68. edycja BRAFA w Brukseli, jednych z najstarszych i najbardziej prestiżowych targów sztuki na świecie (02.02.2023)

BRAFA to utworzone w 1956 roku Brukselskie Targi Sztuki to jedne z najstarszych, a zarazem jednych z najbardziej prestiżowych targów sztuki. Słynie z wysokiej jakości prezentowanych dzieł, od antyków po sztukę nowoczesną i współczesną, dzieła sztuki i wzornictwo. Brafa odbywa się zwykle w ostatnich dziesięciu dniach stycznia i jako taka jest pierwszym ważnym wydarzeniem artystycznym roku. Uważany jest za niezawodny barometr rynku.

Kiedy?

29 stycznia - 5 lutego 2023 r.

Gdzie?

La Brafa odbywa się w Tour & Taxis, klejnocie przemysłowego dziedzictwa Brukseli. Tour et taxi znajduje się 25 minut drogi od lotniska Zaventem.

 BRAFA w liczbach

 • La Brafa jest jednym z pięciu najlepszych targów sztuki i antyków.
 • 133 wiodące galerie biorą udział w bardzo rygorystycznej procedurze selekcji (40% galerii belgijskich i 60% galerii zagranicznych).
 • 14 reprezentowanych krajów (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Włochy, Japonia, Monako, Holandia, Rosja i Szwajcaria).
 • 20 specjalizacji, w tym archeologia klasyczna, sztuka plemienna, sztuka prekolumbijska, sztuka azjatycka, biżuteria, srebra, monety, meble i dzieła sztuki od średniowiecza do naszego dni, malarstwo dawne i współczesne, sztuka i wzornictwo współczesne, rzeźba, współczesna ceramika, porcelana i szkło, dywaniki i tekstylia, rysunki, oryginalne komiksy, grafiki, rzadkie książki, fotografia i autografy itp.
 • 100 ekspertów z całego świata jest zaproszonych do sprawdzenia autentyczności, jakości i stanu różnych eksponatów.
 • W sumie na wystawie jest od 10 000 do 15 000 obiektów!
 • Targi zajmują powierzchnię 15 400 m², co pozwala odkryć je w przyjemnych warunkach w zaledwie kilka godzin.

 Więcej informacji

Foire des Antiquaires de Belgique asbl

Tour & Taxis – Entrepôt Royal

Avenue du Port 86 C Boîte 2 A

1000 Bruxelles – Belgique

TVA BE 0407 763 848

 1. +32 (0)2 513 48 31 f. +32 (0)2 502 06 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.brafa.art


 

Granty EU dla innowatorów, MŚP, start-upów i nie tylko… (30.01.23)

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż obok standardowych konkursów w ramach poszczególnych klastrów i filarów Programu Horyzont Europa, organizowane są konkursy dla stron trzecich (Financial support to Third Parties – FSTP). Konkursy te znane są również pod nazwą open calls lub grantów kaskadowych (cascade grants).

Jest to mechanizm Komisji Europejskiej służący do dystrybucji środków publicznych w celu pomocy beneficjentom, takim jak przedsiębiorstwa typu start-up, scale-up, MŚP, czasami we współpracy z uczelniami, instytucjami badawczymi we wdrażaniu, rozwoju lub testowaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych. Ta metoda finansowania ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, stworzenie przyjaznego dla MŚP schematu składania wniosków, poprzez umożliwienie niektórym projektom finansowanym przez Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020 oraz obecnie Horyzontu Europa) ogłaszania otwartych konkursów (tzw. open calls). Celem tego typu finansowania jest także szersze dotarcie do potencjalnych zainteresowanych i dotarcie do podmiotów, które niekoniecznie chcą rozwijać/ testować technologie w ramach dużych konsorcjów międzynarodowych.

Formalne zapisy dotyczące finansowania dla stron trzecich, inaczej mówiąc podstawa prawna, została zdefiniowana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046, z dnia 18 lipca 2018 r.

Więcej informacji

Konkursy te publikowane są na komisyjnym portalu Funding & tender opportunities.

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy / Regionalne Biuro WK-P w Brukseli


 

Spotkanie informacyjne na temat naboru do Sieci Planowania Działań URBACT IV oraz wsparcia miast z poziomu europejskiego - 2 lutego br. (26.01.23)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat naboru do Sieci Planowania Działań URBACT IV oraz wsparcia miast z poziomu europejskiego, organizowane wspólnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowy Punkt URBACT w Polsce. Spotkanie odbędzie się ON-LINE 2 lutego br. w godz. 10.00-13.00.

LINK DO SPOTKANIA na ZOOM:

https://mfipr.zoom.us/j/98630290778?pwd=clE0TTU2MWw0ZHhaUkhrd3NRK1Rndz09

Identyfikator spotkania: 986 3029 0778

Kod dostępu: 197428

W załączeniu InfoDay_Agenda (.pdf).

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian następujących w Europie. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Sieci URBACT IV nadal będą zajmować się szerokim zakresem tematów miejskich, z którego miasta będą mogły korzystać. Wartościowe będzie jednak uwzględnienie przekrojowych tematów programu: green, gender, digital. W ramach programu polskie miasta mają szansę współpracować z partnerami z 27 państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych i krajów IPA: Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii.

Więcej informacji o URBACT: [urbact.eu]urbact.eu oraz urbact.eu/polska

Źródło:

Krajowy Punkt URBACT


 

Brak nadchodzących wydarzeń.