KONFERENCJA „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI”

KONFERENCJA
„25 LAT SAMORZĄDNOŚCI” – 15 WRZEŚNIA 2015 R.

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA, WSG
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 14, 85-229 BYDGOSZCZ
GODZ.: 9:00-14:30

W tym roku mija 25 lat od uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych. Polska reforma samorządowa uchodzi za jedno z najważniejszych osiągnieć transformacji ustrojowej. Doprowadziła do decentralizacji władzy, dała lokalnym wspólnotom możliwość współuczestnictwa i współdecydowania w sprawach publicznych, wyzwoliła lokalną tożsamość.
Z tej okazji Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Bydgoszcz pragnie zorganizować konferencję samorządową, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska naukowego oraz reprezentanci wszystkich szczebli samorządu terytorialnego z regionu kujawsko-pomorskiego.
Konferencja będzie podzielona na dwa panele: Polski samorząd – sukcesy, zagrożenia, wyzwania oraz Społecznik = dobry samorządowiec?
Wydarzenie ma na celu podsumowanie rezultatów reformy samorządowej, stanowić pole do dyskusji nad teraźniejszą kondycją samorządów oraz ich przyszłością w oparciu o case study samorządów
z województwa kujawsko-pomorskiego.
Szczegółowe informacje oraz formularz za pomocą którego można zgłaszać chęć udziału w konferencji są dostępne pod linkiem:
http://rodm-bydgoszcz.pl/id,389/swietuj-z-nami-25-lat-samorzadnosci-w-polsce

 

 

 

 

Stypendium w Japonii dla pracowników administracji publicznej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż tak jak w latach ubiegłych Ambasada Japonii w Polsce zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o pomoc w zorganizowaniu rekrutacji kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP), w ramach którego równolegle prowadzone są School of Government oraz School of Local Governance.

Czytaj więcej...

„Projekty smart cities oraz znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich”

W dniu 20 lipca w pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy odbyła się  konferencja  „Projekty smart cities oraz znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich”. To międzynarodowe spotkanie zorganizowane zostało przez Komitet Regionów UE, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Uniwersytet Łódzki w ramach programu „Dobre prawo - sprawne rządzenie”. Seminarium wsparło Prezydium Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz nasze stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.
W obradach czynny udział wzięli członkowie naszego stowarzyszenia - m.in. Anna Mackiewicz - wiceprezydent Bydgoszczy, Paweł Grzybowski - burmistrz Rypina, Jerzy Zająkała - wójt Łubianki oraz Mikołaj Bogdanowicz - z-ca burmistrza Kruszwicy - jako gospodarz miejsca konferencji.

Czytaj więcej...

"Projekty Smart Cities i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 lipca 2015 roku w Pałacu w Kobylnikach k. Kruszwicy odbędzie się konferencja pn. "Projekty Smart Cities i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich" pod współudziale Komitetu Regionów, Stowarzyszenia Dobre Prawo Sprawne Rządzenie, Gminy Miasta Kruszwicy, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

Nabór na konferencje odbywa się za pomocą formularza na naszej stronie internetowej i potrwa do 8 lipca br.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Program konferencji - pobierz

Zielona energia Europy

Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 20 proc. w zakresie energii odnawialnej – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. - W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad milion osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro – podkreśla komisarz Miguel Arias Cañete.
W 2014 r. przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto wynosił 15,3 proc., a to oznacza, że UE i większość państw członkowskich robią wyraźne postępy: 25 z nich prawdopodobnie osiągnie cele krajowe na lata 2013-2014.
Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawozdaniu z postępów w osiąganiu celów energetycznych do 2020 r.: prawnie wiążącego unijnego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych, celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz wiążących celów krajowych.
- Sprawozdanie ponownie pokazuje, że Europa dobrze korzysta z odnawialnych źródeł energii, a te są dobre dla Europy. W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad 1 mln osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro. Co roku eksportujemy energię ze źródeł odnawialnych o wartości 35 mld euro - powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.
Przy 5,7 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, jakie przewidziano na 2014 r., osiągnięcie celu 10 proc. stanowi ambitne zadanie, które jednak jest wykonalne, na co wskazują dobre postępy w niektórych państwach członkowskich.

Czytaj więcej...