Dni Przemysłu Unii Europejskiej 2021- rejestruj się już dziś!

Dni Przemysłu Unii Europejskiej to flagowe coroczne wydarzenie w Europie, które stanowi forum dyskusji na temat wyzwań stojących przed szeroko rozumianym  przemysłem oraz możliwościach wspólnego wypracowania rozwiązań w tym zakresie.

Wydarzenie pomaga zsynchronizować politykę na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, aby umożliwić europejskiemu przemysłowi tworzenie miejsc pracy, wzrostu i innowacji w Europie.

Formuła on-line

Tegoroczne Dni Przemysłu  odbędą się w dniach 23-26.02 w trybie online.

Tematyka

Tematyka tegorocznej edycji wydarzenia koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

- kształtowanie przyszłości cyfrowej Europy;

- zapewnianie neutralności klimatycznej przemysłu europejskiego do 2050 r.;

- konkurencyjność UE w zmieniającym się światowym krajobrazie konkurencyjnym.


Więcej informacji

Rejestracja

Strona Europejskich Dni Przemysłu


 

Druga rocznica umowy handlowej między UE a Japonią i dalsze zacieśnianie więzi

1 lutego 2021 przypada druga rocznica podpisania umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską  a Japonią (EPA). Wspólny komitet utworzony na mocy umowy, któremu współprzewodniczą wiceprezydent Valdis Dombrovskis i japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi, obchodzą  tą rocznicę, uzgadniając jak ją można ulepszyć. Każda ze stron otrzyma 28 dodatkowych chronionych oznaczeń geograficznych (OG), a handel winem i pojazdami stanie się jeszcze łatwiejszy niż wcześniej.

Komisarz ds. Handlu Valdis Dombrovskis powiedział: „Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest jedną z naszych najważniejszych umów gospodarczych. UE i Japonia razem tworzą jedną czwartą światowego PKB, a nasz handel dwustronny sięga około 170 miliardów euro rocznie. Umowa ta sprawiła, że handel stał się łatwiejszy i tańszy zarówno dla producentów z UE, jak i Japonii; pomogła zarówno rolnikom, jak i producentom.”
Wspólny Komitet podkreśla szereg kluczowych osiągnięć

Lista chronionych oznaczeń geograficznych (OG) z krajów UE i Japonii obejmuje teraz dodatkowe 28 oznaczeń geograficznych dla każdej strony. To poważna zmiana, ponieważ jest to najszybsze rozszerzenie listy oznaczeń geograficznych w ramach umowy o wolnym handlu . Lista ta zostanie dodatkowo rozszerzona o 55 oznaczeń geograficznych dla obu stron. Niektóre oznaczenia geograficzne z krajów UE to Cassis de Dijon, oliwa z oliwek Kalamata i wino Cariñena.
Eksportowanie pojazdów na drugą stronę stanie się łatwiejsze. Obie strony zgodziły się rozszerzyć listę wymagań bezpieczeństwa, które nie będą wymagały podwójnych atestów. Na przykład, jeśli UE wyda certyfikat, że samochód wyprodukowany w UE eksportowany do Japonii spełnia określone wymogi bezpieczeństwa, Japonia nie będzie już sprawdzać zgodności z tymi wymogami i odwrotnie. Obejmuje to ważne nowe i ekologiczne technologie, takie jak pojazdy hybrydowe i napędzane wodorem.

Japonia niedawno zbliżyła swoje normy wina do norm UE zgodnie z Umową i zatwierdziła na swoim terytorium kilka praktyk enologicznych UE. W rezultacie więcej unijnych win będzie mogło trafić na rynek japoński.
Procedury ubiegania się i uzyskiwania preferencji taryfowych zostały znacznie uproszczone. Ułatwiło to firmom z UE eksport do Japonii. Uproszczenie procedur jest szczególnie ważne dla małych firm, które często nie mają zasobów do badania i wykorzystywania skomplikowanych reguł.

Więcej informacji
Umowa o partnerstwie gospodarczym UE - Japonia
Handel UE-Japonia w Twoim mieście
Biznes EU w Japonii

Źródło
Komisja Europejska


 

Nabory Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o trwającym naborze na usługi i instrumenty runku pracy wspierające zatrudnienie:

- staże (staż, to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną /odbywa się na podstawie umowy zawartej między wnioskodawcą i starostą/);

- prace interwencyjne (prace interwencyjne, to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej, jak też umysłowej. Organizując prace interwencyjne, pracodawca otrzymuje częściową refundację kosztów /wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne/);

- refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej);

- trójstronne umowy szkoleniowe (trójstronna umowa szkoleniowa, to umowa zawarta pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dotycząca sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych, zamówionego przez pracodawcę. Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu).

Ogłoszenia o naborach zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia (Aktualności):

https://muptorun.praca.gov.pl/
 
Zachęcamy również do kontaktu z doradcami klienta pod numerami telefonów:
    • staże, prace interwencyjne: 56 65 80 234
    • wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy: 56 65 80 231
    • trójstronne umowy szkoleniowe: 56 65 80 223


 

Konferencja - Planowanie rozwoju gospodarczego regionu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji on-line pt. Planowanie rozwoju gospodarczego regionu, organizowanej przez Departament Planowania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kiedy?

25 stycznia 2021 roku.

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja kierunków rozwoju województwa, wpływu pandemii na gospodarkę, a także prezentacja planowanych do realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego.

Program konferencji (.pdf)

Udział w spotkaniu

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do konferencji do dnia 22.01.2021 do godz. 10:00. Jeśli do tego dnia, ktoś z Państwa nie otrzymałby potwierdzenia/ linka, uprzejmie prosimy o informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Międzynarodowe Targi Spożywcze Tavola 2021

W dniach 21, 22 i 23  marca 2020 r. w miejscowości Kortrijk (w Belgii) odbędą się międzynarodowe targi spożywcze TAVOLA.  Tavola to targi jak żadne inne. Od 1982 roku Tavola wyróżnia się specjalizacją w niszy żywności i napojów wysokiej jakości. Potężni liderzy rynku i rzemieślnicy oferują szeroki wybór wyśmienitych dań i smacznych produktów wysokiej jakości. Targi Tavola są za każdym razem ważnym wydarzeniem dla społeczności handlu detalicznego żywnością, sklepów specjalistycznych i organizacji cateringowych.

To ciekawe wydarzenia dla zagranicznych producentów żywności i napojów, aby zaprezentować  na belgijskim  rynku swoje wysokiej jakości produkty spożywcze. Jest to okazja dla  zagranicznych nabywców, aby odkryć  wykwintne potrawy dla smakoszy. Trzeba zaznaczyć, iż Belgia jest krajem często używanym przez zagranicznych producentów artykułów spożywczych jako rynek testowy do wprowadzenia tych produktów w Europie. Dzieje się tak dlatego, iż jest to mały kraj, w którym obecne są wszystkie kultury europejskiej i ponieważ Belgowie są gotowi zapłacić więcej za wysokiej jakości produkty.

Profil kupujących podczas tragów Tavola to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów mało powierzchniowych. Profil targów obejmuje żywność i napoje oraz maszyny i wyposażenie dla przemysłu spożywczego. Wystawcy są z takich krajów jak Holandia, Francja, Wielka Brytania, Polska, Hiszpania, Kanada itp.

Tavola w liczbach
    • 475 wystawców  w 2018 z dziewiętnastu krajów
    • 10 792 m2 powierzchni wystawowej
    • 17 495 wizytujących z 34 krajów
    • 4 wygranych w konkursie Tavola d’Or dla innowacji i jeden nagrodzony przez publiczność
    • Wspaniale wyniki w ankietach satysfakcji klienta
    • Organizacja co dwa lata od 1982 roku

Kiedy?
Niedziela 21 marca 2021: 10:00 - 19:00
Poniedziałek 22 marca 2021: 10:00 - 19:00
Wtorek 23 marca 2021 r .: 10: 00-18: 00

Gdzie ?
Kortrijk XPO: położony przy autostradzie E17 Antwerpia-Gandawa-Kortrijk-Lille . 

Jest bardzo łatwo dostępny i znajduje się : godzinę od Brukseli (80 km), 2 i pół godziny z Paryża, 2 i pół godziny z Amsterdamu, 3 godziny z Kolonii  (260 km).
Bilet parkingowy :5 Euro

Odwiedź Tavola za darmo jako gość

Jako profesjonalista w branży spożywczej odwiedzisz Tavola 2021 za darmo, jeśli dokonasz wstępnej rejestracji pisząc na adres mejlowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Uczestnictwo jako wystawca
Aby uczestniczyć jako wystawca skontaktuj się z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego służą pomocą dla zainteresowanych przedsiębiorców z Województwa w kontaktach z organizatorami targów na miejscu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji
www.tavola-xpo.be


 

 • Konferencja "Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury on-line".

Termin:  18 pażdziernika 2022 r.

Pobierz: Program konferencji (.pdf)