Nowy konkurs EIT na budowanie zdolności innowacyjnych europejskiego szkolnictwa wyższego (09.11.22)

W ramach tego zaproszenia instytucje szkolnictwa wyższego oraz ich partnerzy nieakademiccy z Europy i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa mogą otrzymać do 12 mln euro z funduszy EIT na rozwój projektów, które będą koncentrować się na budowaniu zdolności i szkoleniu talentów w dziedzinach zaawansowanych technologii. Przewiduje się, że dofinansowanie uzyska do 16 projektów.

Nowością w tegorocznym konkursie będzie szczególny nacisk na szkolenie talentów technologicznych w szkolnictwie wyższym, zgodny z nowym sztandarowym programem EIT: Deep Tech Talent Initiative.

Zaproszenie opiera się na sukcesie poprzednich naborów ogłoszonych w ramach Inicjatywy EIT HEI, w ramach której nagrodzono 50 projektów reprezentujących ponad 290 instytucji szkolnictwa wyższego i 300 organizacji pozaakademickich, tj. podmioty prywatne, ośrodki badawcze, władze publiczne i stowarzyszenia.

Więcej informacji

EIT

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy


 

„Cyfrowa przyszłość administracji" - podsumowanie konferencji (09.11.22)

7 listopada br. w hotelu Filmar w Toruniu odbyła się realizowana we współpracy z Departamentem Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konferencja pod nazwą „Cyfrowa przyszłość administracji". Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (6-8 listopada br.)

Program

Wydarzenie otworzył przedstawiciel władz regionu, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Zbigniew Ostrowski. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz krakowskich firm branży informatycznej - Apius Technologies oraz Comarch. Sektor publiczny reprezentowali m.in. przedstawiciel Biura ds. Przedsiębiorczości i Instrumentów Finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Geodeta Powiatowy p. Żnińskiego. Dobre praktyki i doświadczenia zagraniczne prezentowali partnerzy z estońskiego Urzędu ds. Systemu Informatycznego oraz litewskiej organizacji Kaunas In.

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Zakres tematyczny

Podczas konferencji poruszono tematy dotyczące inteligentnych miast jako czynnika wzmacniającego zrównoważony rozwój, omawiano zagadnienia dot. cyberbezpieczeństwa sektora publicznego, cyfryzacji w obszarach e-administracji i informacji przestrzennej oraz digitalizacji danych zasobu geodezyjnego. Uczestnicy poznali perspektywy finansowe UE 2021-2027 w kontekście dofinansowania na działania w zakresie cyfryzacji na poziomie programów ramowych UE, programu krajowego oraz regionalnego, zaznajomili się także z przykładami modelowych praktyk z dziedziny cyfryzacji z Estonii i Litwy.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Przedsięwzięcia związane z cyfryzacją administracji publicznej wpisują się w założenia realizowanego przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ukierunkowane jest na rozwój innowacyjności oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do instytucji regionu. W ramach działań liderów projektu oraz 111 partnerów, z powodzeniem wdrażane są w instytucjach publicznych nowe systemy informatyczne oraz dostawy sprzętu i usług zewnętrznych. Wprowadza się również zaawansowane procesy cyfryzacji zasobów oraz usługi elektroniczne dla interesantów.

W ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wdrożono w Województwie Kujawsko-Pomorskim system GEOPORTAL, będący jednym z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się aktualnie systemów informacji przestrzennej w Polsce. Wszystkie powiaty województwa ucyfrowiły mapy i dokumenty geodezyjne. Z efektów projektu korzystają także rolnicy - Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zakupił oraz zmodernizował w ramach projektu 38 nowoczesnych, cyfrowych stacji meteorologicznych.

Oficjalna strona projektu: www.infostrada.mojregion.info


 

 

Konferencja pn. „Cyfrowa przyszłość administracji” już 7 listopada (28.10.22)

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „Cyfrowa przyszłość administracji”, która odbędzie się 7 listopada br. w hotelu Filmar w Toruniu. 

Organizatorem wydarzenia jest Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora publicznego w Polsce i w Europie. Paneliści z Estonii i Litwy przedstawią dobre praktyki w dziedzinie cyfryzacji administracji. Konferencja poświęcona będzie ponadto możliwościom otrzymania dofinansowania na zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie cyfryzacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 na poziomie programów ramowych UE, programu krajowego oraz regionalnego.

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Rejestracja na konferencję

Rejestracja na konferencję znajduje się pod linkiem: https://rfi.biz.pl/rejestracja i trwa do 4 listopada, do godziny 12.00 (uprzejmie prosimy o zaznaczenie pola pod sesją: Cyfrowa przyszłość administracji (Dep. Cyfryzacji UMWK-P).

Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu

Konferencja „Cyfrowa przyszłość administracji” odbędzie się w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu, realizowanego w dniach 6-8 listopada przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego.


 

 

XXII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 28 października (26.10.22)

 

  • Śledź transmisję na żywo:         

https://youtu.be/aT8w-NfECqU     

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 28 października br. (piątek) w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu.

Rejestracja
Zapisy na wydarzenie odbywają się za pomocą formularza rejestracyjnego.

NGO w nowej perspektywie UE
Celem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 jest m.in. ukierunkowanie na zrzeszanie się organizacji pozarządowych i skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami stojącymi przed III sektorem, stąd myślą przewodnią, jaka przyświeca na Forum w tym roku jest hasło: „Sieciowanie szansą na wzmocnienie NGO”.

Program wydarzenia

Program w formie graficznej można znaleźć tutaj.

Modele współpracy
Podczas Forum wspólnie z Państwem chcemy zastanowić się nad modelami współpracy i potencjałem rozwijania lokalnych partnerstw społeczno-publicznych, stąd jeden z paneli tematycznych dedykowany będzie rozmowie nt.: "Modeli międzysektorowych, kooperacji samorządu-PES-biznesu". Tym samym oddajemy Państwu przestrzeń do współtworzenia formuły tego spotkania oraz możliwość zgłaszania swoich potrzeb i uwag poprzez wypełnienie ankiety.


 

"Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury on-line" - podsumowanie konferencji (18.10.22)

18 października, we współpracy z Departamentem Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zrealizowaliśmy konferencję pn. "Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury on-line". Wydarzenie odbyło się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

 

  • Podsumowanie konferencji w formie video:    

https://youtu.be/20xTkdyn0BU     

Tematyka wydarzenia

Tematem przewodnim wydarzenia, nad którym patronat objęły władze regionu, było wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowego zachowywania oraz udostępniania zasobów kultury i obiektów dziedzictwa. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia oraz omówiono nadchodzące zadania w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0". Poruszono zagadnienia digitalizacji w świetle prawa krajowego i unijnego, praktyczne aspekty cyfryzacji przedmiotów o wartości historycznej, a także dostępności cyfrowej wirtualnych ekspozycji. Uczestnicy konferencji dyskutowali ponadto o zaawansowanych technikach dokumentacji 2D i 3D oraz o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w służbie muzeów, wystaw i ekspozycji.

Międzynarodowi goście

Wydarzenie miało charakter międzynarodowy, poza przedstawicielami krajowego sektora kultury (Eryk Bunsch z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Paweł Falkowski z Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Monika Leśniak-Skocka oraz Wojciech Woźniak z Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), udział w konferencji wzięli profesjonaliści z Holandii (Licia Calvi z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bredzie)  i Węgier (Peter Rendes - InnoTeq Ltd.)

Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje cele digitalizacji zasobów dziedzictwa w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0". Wykorzystując nowoczesne technologie, chroni kulturalne dziedzictwo regionu, doposaża wojewódzkie instytucje kultury w nowoczesny sprzęt, zachowuje cyfrowo ich cenne zasoby oraz, tworząc nowoczesne internetowe portale, wprowadza je w globalny zasięg.

(fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP)