18. edycja Open Days 2020!

18. edycja Open Days 2020 !

Komitet Regionów ogłosił wczoraj 6 października  pierwszą cyfrową edycję Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. 

W tym szczególnym ze względu na pandemię roku, wydarzenie odbywa się na przełomie trzech tygodni z trzema hasłami przewodnimi: 

• 5-9 października:  Wzmocnienie pozycji obywateli,

• 12-16 października: Spójność i współpraca,

• 19-22 października: Zielona Europa we współpracy z Zielonym Tygodniem.

Chętni do uczestnictwa w wydarzeniu  będą  mieli okazję śledzić kilka kluczowych sesji na żywo: wszystko, co muszą  zrobić, to połączyć się z platformą Live & Replay i przeglądać sekcję HIGHLIGHTS.

Wczoraj  rozpoczął się  tydzień Empowering Citizens (Wzmocnienie pozycji obywateli): można oglądać na żywo codziennie o 18:30 jeden z 7 odcinków mini filmu dokumentalnego i podróżować i w czasie od 1950 do 2020 roku, aby wspólnie odkrywać Europę! Mona też wziąć udział  w debacie na żywo za pomocą funkcji czatu. Debata na żywo będzie tłumaczona w językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, holenderskim i  portugalskim.

Każdy odcinek będzie przedstawiał ewolucję Unii Europejskiej, narodziny polityki spójności i jej wpływ na konstrukcję UE. Po każdej transmisji dwóch mówców omówi na żywo odcinek i poprosi publiczność o przesłanie pytań / uwag w celu wzmocnienia debaty.

Będzie również możliwość POWTÓRZENIA niektórych sesji, których nie miało się  okazji śledzić na żywo lub tych, które chcemy śledzić ponownie!

Nie można też przegapić interaktywnej wystawy projektów i inicjatyw związanych z trzema tematami tej edycji.

Źródło

Komitet Regionów 


 

Startują Open Days 2020!

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Wydarzenie stało się wyjątkową platformą komunikacji i sieci, skupiającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, a także ekspertów i naukowców. W ciągu ostatnich 17 lat zrobiono wiele, aby promować politykę Unii Europejskiej i wymianę dobrych praktyk. W 2019 r. #EURegionsWeek osiągnął rekordowy poziom ponad 9000 uczestników i ponad 330 sesji, co pokazuje znaczenie i potencjał wydarzenia jako platformy komunikacji politycznej w związku z rozwojem polityki spójności UE. Open Days  uświadamiają decydentom, że regiony i miasta mają znaczenie w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej i trzeba się z ich zdaniem liczyć.

W tym szczególnym ze względu na pandemię roku,  Open Days odbędzie się na przełomie trzech tygodni w formie wirtualnej. 

• 5-9 października:  Wzmocnienie pozycji obywateli,

• 12-16 października: Spójność i współpraca,

• 19-22 października: Zielona Europa we współpracy z Zielonym Tygodniem .

Konsortium „Europe of Opportunities”, którego częścią jest nasz region wybrało trzeci temat, czyli  Zielona Europa. Seminarium pod tytułem „Lokalizacja europejskiego zielonego porozumienia”, w którym brać będzie udział Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki   odbędzie się  19 października od 11.30 do 13.00.  Aby się zarejestrować na sesję wirtualną wejdź na stronę https://europa.eu/regions-and-cities/register_en

 

Więcej informacji

Komitet Regionów Open Days

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 


 

Zaproszenie do składania wniosków ws. Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska ogłosiła w czwartek 17 września  zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, z którym zainteresowane podmioty mogą się od dziś zapoznać, ma pobudzić odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania. Otwarcie systemu składania wniosków nastąpiło we wtorek, 22 września br.

W dniach 22-24 września 2020 r. w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędą się dwa wydarzenia związane z zaproszeniem do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”: dzień informacyjny (23 września w godz. 14:00-16:00 i 16:00-18:00) oraz impreza brokerska (24 września w godz. 9:00-11:00).

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie Zielonego Ładu w sposób istotny różni się od wcześniejszych zaproszeń w ramach programu „Horyzont 2020”. Ze względu na pilny charakter wyzwań, których dotyczy, jego celem jest osiągnięcie jasnych i dostrzegalnych rezultatów krótko- i średnioterminowych, ale w perspektywie długoterminowych zmian. Działań jest mniej, ale są one bardziej ukierunkowane, większe i bardziej widoczne, z naciskiem na szybką skalowalność, rozpowszechnianie i wdrożenie.

Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r., wybrane projekty powinny się rozpocząć jesienią 2021 r.

Kontekst

Europejski Zielony Ład to plan i program działania Komisji Europejskiej, którego celem jest, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu, o zrównoważonej gospodarce, która nie pozostawia nikogo w tyle.

Aby osiągnąć ten cel do 2050 r., wszystkie sektory unijnej gospodarki będą musiały podjąć odpowiednie działania, takie jak:

•inwestowanie w technologie przyjazne dla środowiska;

•wspieranie innowacyjności przemysłu;

•rozwijanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego;

•obniżenie emisyjności sektora energetycznego;

•zapewnienie większej energooszczędności budynków;

•współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm ochrony środowiska.

 

Więcej informacji

Zestawienie informacji: Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”

Portal dotyczący ofert i finansowania

Badania naukowe i innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

 

Źródło

Komisja Europejska

 

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2020 – zapisy otwarte!

Na początku  września rozpoczęto  rejestrację do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji – corocznym sztandarowym wydarzeniu Komisji Europejskiej, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, aby mogli oni debatować i wspólnie kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Badan i Innowacji  odbędzie się  22-24 września i z uwagi na pandemię będzie miała w pełni wirtualny charakter. Będą więc w niej mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca, w którym będą się znajdować.

W ciągu trzech dni przewidziano seminaria w ramach współtworzenia polityki, prowokujące do myślenia panele dyskusyjne oraz sesje możliwości znajdowania partnerów. Sesje interaktywne umożliwią uczestnikom wymianę informacji na temat tego, w jaki sposób polityka i finansowanie badań naukowych i innowacji mogą pomóc w odbudowie Europy i utorować drogę do zielonej, cyfrowej i odpornej na kryzysy przyszłości.

Centrum jesiennego wydarzenia będzie w pełni wirtualna konferencja polityczna. Szeroko zakrojone sesje plenarne skupią się na usytuowaniu centralnych kwestii na scenie międzynarodowej i analizie kluczowych powiązań między nimi. Pozostała część konferencji zostanie podzielona na 10 centralnych hubów, z których każdy będzie koncentrował się na jednym z głównych tematów polityki badań i innowacji UE, od Europejskiego Zielonego Ładu, po cyfryzację i inteligentne wdrażanie.

Wydarzenie jest unikalną okazję do omówienia w jaki sposób badania i innowacje są korzystne  dla przyszłości Europy w kontekście planowanego uruchomienia w 2021 r. Horyzontu Europa – kolejnego programu badań naukowych i innowacji – oraz rozszerzonej Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dodatkowo, w ramach tegorocznych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędzie się wirtualna wystawa naukowa „Science is Wonderful!” (Nauka jest wspaniała!). Wystawa, która również potrwa od 22 do 24 września, obejmie szereg zabawnych, edukacyjnych działań online, które przybliżą odwiedzającym najnowsze przełomowe badania naukowe prowadzone w całej Europie i na świecie. Wystawa posiada reputację ważnego wydarzenia pozwalającego zapoznać się publiczności z nauką jutra. Do udziału zapraszane są szkoły i wszystkie inne zainteresowane osoby. Więcej szczegółów na temat wystawy, a także możliwość rejestracji można znaleźć tutaj.

 

Więcej informacji

Program wydarzenia 

Zapisy 

 

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy 


 

Młodzi tłumacze do boju! - ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores!

Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Europy. Do 20 października od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.

 

Odkryj świat tłumaczeń

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oznajmił: - Młodzi ludzie w Europie wiedzą, jak ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywają języki. Pomagają one nie tylko w lepszym wzajemnym zrozumieniu kultur i poglądów, lecz także w znalezieniu pracy. Gorąco zachęcam szkoły i uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores i odkrycia świata tłumaczeń.

 

Kto może uczestniczyć w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć tylko szkoły średnie. Konkurs nie jest przeznaczony dla szkół wieczorowych prowadzących zajęcia z języków obcych ani innych podmiotów oferujących kursy językowe niebędące elementem programu nauczania w szkole średniej.

Do udziału w konkursie zgłosić się może każda szkoła, która:

•mieści się w jednym z krajów UE

•została uznana przez władze oświatowe co najmniej jednego kraju UE

•wyznaczy od dwojga do pięciorga uczniów urodzonych w 2003 r.

•ma dostęp do internetu

•posiada niezbędne wyposażenie informatyczne (opisane w regulaminie punkt 1.4).

 

Wybór szkół

Z Polski do konkursu zakwalifikują się 52 szkoły, co odpowiada liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Łącznie weźmie udział 705 placówek. Lista wybranych szkół zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej JT do końca października 2020 r. Wybór szkół jest ostateczny.

Czy uczestnicy mogą korzystać z pomocy naukowych?

Słowniki to nieodzowne narzędzia pracy tłumacza, więc uczestnicy mogą korzystać ze słowników w wersji papierowej. Uczestnicy mogą korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych.

 

Więcej informacji

Strona konkursu


 

Konferencja: Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej.

Termin:  7. czerwca 2022 r. godz 10:00

Pobierz: Program konferencji (.pdf)

Rekrutacja na wydarzenie zakończona.