Wizyta Gruzinów

W dniu 12 czerwca, w ramach realizacji projektu „Partnership for Democracy Development”, dofinansowego ze środków MSZ, gościliśmy  delegację gruzińską, ktorej przewodniczyli zastępcy gubernatorów – Paata Nadiradze oraz Ioseb Khakhaleishvili, regionu Imeretii.
 
Rozmowy dotyczyły między innymi organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim pobytu wakacyjnego dzieci z Gruzji oraz promocji handlu pomiędzy firmami z terenu województwa i regionu Imeretii. Ponadto, zostało dokonane podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli wydziałów spraw społecznych miast Kutaisi, Tsaltubo oraz Chiatura oraz ustalone zostały wytyczne odnośnie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy regionami. W dniach 10-12 czerwca przedstawiciele regionu Imeretii odbyli szereg owocnych spotkań dotyczących dobrych praktyk i doświadczeń z 25 lat przemian w Polsce w obszarze polityki społecznej.

Czytaj więcej...

Polska tworzy koalicję państw UE w sprawie Horyzontu 2020

Po sukcesie jakim było wywalczenie zmian w tzw. Planie Junckera, polegających na zachowaniu środków w Horyzoncie 2020 na naukę, Polska przystępuje do budowania nowej szerokiej koalicji europejskiej na rzecz zmian zasad wynagradzania naukowców z europejskich grantów.

Koalicję dziewięciu unijnych państw, zbudowała polska minister nauki. List w tej sprawie do Carlosa Moedasa  - komisarza ds. badań, nauki i innowacji - oprócz Polski podpisali ministrowie nauki z Węgier, Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwy i Malty. To już kolejna w ostatnich tygodniach europejska inicjatywa minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Celem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zwiększenie uczestnictwa polskich naukowców w Horyzoncie 2020, co utrudnia obecny system wynagradzania z grantów europejskich.

Czytaj więcej...

„Partnership for Democracy Development. Inter-EKiP 2015“

Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" rozpoczęło realizację projektu pn. „Partnership for Democracy Development. Inter-EKiP 2015”. Zadanie realizowane jest w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015“. Kwota przyznanej dotacji wynosi 89.050,00 zł.
Potrzeba realizacji zadania wynika z doświadczeń województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie współpracy z regionami w Gruzji. Odbiorcami zadania są przede wszystkim przedstawiciele gruzińskiego regionu Imeretii, którzy w trakcie wizyt studyjnych będą mieli okazję poznać mechanizmy, rozwiązania, regulacje prawne oraz działania stosowane w Polsce (w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Ponadto odbiorcami zadania będą także przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego zrzeszeni w Stowarzyszeniu, którzy w trakcie spotkań bilateralnych będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz podjęcia międzysamorządowej współpracy w dalszej perspektywie.
Wizyty studyjne podzielone zostały na 3 zakresy tematyczne:
•    Polityka społeczna
•    Edukacja i innowacje
•    Rolnictwo i gospodarka
W każdej z wizyt weźmie udział po 5 przedstawicieli regionu Imeretii, zainteresowanych konkretnymi obszarami  oraz przedstawicie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji zadania będzie opracowanie i opublikowanie katalogu doświadczeń i rekomendacji. W naszym założeniu ma on stać się źródłem wiedzy oraz bazą danych dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych itp., które chciałyby nawiązać współpracę międzynarodową z Gruzją. Chcielibyśmy także, aby pomógł on w wypracowaniu regionalnego planu działań, które mogłyby zostać podjęte przez poszczególne polsko-gruzińskie samorządy.

Będzie łatwiej prowadzić firmę w UE

Jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można zarejestrować w każdym z państw członkowskich UE przez internet, a do jej założenia wystarczy 1 euro – takie uzgodnienia przyjęła w czwartek Rada UE. Na tych transgranicznych ułatwieniach skorzystają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.
Według uzgodnionego przez państwa członkowskie projektu ograniczone mają być koszty i ciężary administracyjne związane z zakładaniem spółek w innych krajach UE, łatwiejsze ma być również prowadzenie tam działalności.
SUP
Państwa UE będą m.in. zobowiązane do wprowadzenia w prawie krajowym pojęcia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W całej Unii ma obowiązywać wspólna nazwa dla tej formy prawnej spółki: Societas Unius Personae - SUP.

Zgodnie z projektem dyrektywy będzie ją można zarejestrować on-line, wykorzystując szablony elektronicznych wniosków przygotowanych przez państwa członkowskie. Minimalny kapitał konieczny do rejestracji SUP ma wynosić 1 euro lub jego równowartość w tych państwach, które nie należą do strefy euro.

Czytaj więcej...

„Inteligentne miasto” – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast województwa kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu „Inteligentne miasto” – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast województwa kujawsko-pomorskiego.
Pojęcie „inteligentne miasto” rozumiane jest jako sprawne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu ośrodków miejskich  przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwoju i ochronie zasobów naturalnych.
W ramach projektu zostanie zorganizowany jednodniowy kongres promujący inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski i Europy oraz 3 jednodniowe spotkania informacyjno-edukacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla grup 25osobowych.
W ramach projektu wydany zostanie podręcznik dobrych praktyk pt. „Inteligentne miasta – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne wdrożone w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”.
Od niedawna działa także nowa zakładka pn. Smart Cities, na której można zapoznać się z bieżącymi informacjami na temat unijnych możliwości wsparcia oraz dowiedzieć się o planowanych konferencjach i sympozjach realizowanych przez instytucje unijne w Brukseli. Zachęcamy do jej odwiedzania!

 

 

 

 

 

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.