KE znosi procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

Komisja Europejska zarekomendowała zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu - poinformowała premier Ewa Kopacz. Komisja podjęła decyzję w środę, ale formalną decyzje w tej sprawie podejmie Rada UE ds. gospodarczych i finansowych (ECOFIN) dopiero w czerwcu.
Podobną decyzję Komisja podjęła w odniesieniu do Malty.
KE uwzględniła transfery do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), które jeszcze w zeszłym roku zwiększały wydatki z budżetu państwa powyżej dopuszczalnego poziomu długu (3 proc. PKB). Zaleciła także Polsce dalsze oszczędności budżetowe wynoszące 0,5 proc. PKB w 2015 i 2016 r., a także m.in. ustanowienie „niezależnej rady fiskalnej” i ograniczenie stosowania obniżonych stawek VAT.

Czytaj więcej...

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”

W dniach 22-23 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”.
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk badaczy, przedsiębiorców i innowatorów. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z otwartą nauką, Europejską Przestrzenią Badawczą i innowacjami. Wymiana poglądów i pomysłów pomiędzy naukowcami, wynalazcami i decydentami może mieć korzystny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji” będzie doskonałą okazją do kształtowania przyszłości polityki badań i innowacji w Europie.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

11 lat Polski w UE

Jedenaście lat temu, 1 maja 2004 r. Polska wraz z dziewięcioma państwami Europy Środowo-Wschodniej stała się członkiem UE. Z tej okazji Departament Analiz Ekonomicznych MSZ przygotował raport podsumowujący konsekwencje płynące z członkostwa dla Polski.
Z raportu wynika, że Polska nadal jest w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się państw członkowskich. Jako jedyny kraj w UE nie odnotowała recesji od 2003 r., a polska gospodarka nie zarejestrowała ujemnych wartości wzrostu gospodarczego w żadnym roku przez cały okres członkostwa w UE.

Zdaniem resortu sukces ten jest efektem prawidłowego wykorzystania środków unijnych. Transfery z budżetu UE przez 11 lat członkostwa wyniosły 109,6 mld euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 35 mld euro w ramach składek członkowskich oraz 143 mln euro tytułem zwrotu środków. Bilans transferów finansowych jest więc dodatni i wynosi 74,3 mld euro.

Czytaj więcej...

Konferencja z zakresu bezpieczeństwa przepływu informacji

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu odbyła się Konferencja  z zakresu bezpieczeństwa przepływu informacji – dokumentu drogą elektroniczną w oparciu o dobre praktyki w kraju i za granicą dla pracowników Partnerów projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

 

 

Polska dołącza do EFIS

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych ma uzdrowić europejską gospodarkę. Polska właśnie obiecała dołożyć do niego 8 mld euro – ale tylko na projekty w Polsce.
Polska stała się szóstym państwem, które wspomoże projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). Przeznaczy na ten cel 8 mld euro – jest to jedna z najwyższych tego typu gwarancji w Europie.
Polska i pięć innych państw
Gwarancje złożyło prócz Polski pięć innych państw: Francja (8 mld euro), Hiszpania (1,5 mld euro), Luksemburg (0,08 mld euro), Niemcy (8 mld euro) i Włochy (8 mld euro). Wszystkie te państwa, z Polską włącznie, nie przekażą tych pieniędzy do unijnej puli. Gwarancje polegają na tym, że kraje te zobowiązują się dołożyć do inwestycji na swoim terenie – w ramach EFIS. Tym samym zmniejszą ryzyko dla potencjalnych prywatnych inwestorów.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.