Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”

W dniach 22-23 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji”.
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk badaczy, przedsiębiorców i innowatorów. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z otwartą nauką, Europejską Przestrzenią Badawczą i innowacjami. Wymiana poglądów i pomysłów pomiędzy naukowcami, wynalazcami i decydentami może mieć korzystny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Konferencja „Nowy początek dla Europy: otwarcie się na erę innowacji” będzie doskonałą okazją do kształtowania przyszłości polityki badań i innowacji w Europie.
Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

11 lat Polski w UE

Jedenaście lat temu, 1 maja 2004 r. Polska wraz z dziewięcioma państwami Europy Środowo-Wschodniej stała się członkiem UE. Z tej okazji Departament Analiz Ekonomicznych MSZ przygotował raport podsumowujący konsekwencje płynące z członkostwa dla Polski.
Z raportu wynika, że Polska nadal jest w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się państw członkowskich. Jako jedyny kraj w UE nie odnotowała recesji od 2003 r., a polska gospodarka nie zarejestrowała ujemnych wartości wzrostu gospodarczego w żadnym roku przez cały okres członkostwa w UE.

Zdaniem resortu sukces ten jest efektem prawidłowego wykorzystania środków unijnych. Transfery z budżetu UE przez 11 lat członkostwa wyniosły 109,6 mld euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 35 mld euro w ramach składek członkowskich oraz 143 mln euro tytułem zwrotu środków. Bilans transferów finansowych jest więc dodatni i wynosi 74,3 mld euro.

Czytaj więcej...

Konferencja z zakresu bezpieczeństwa przepływu informacji

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu odbyła się Konferencja  z zakresu bezpieczeństwa przepływu informacji – dokumentu drogą elektroniczną w oparciu o dobre praktyki w kraju i za granicą dla pracowników Partnerów projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

 

 

Polska dołącza do EFIS

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych ma uzdrowić europejską gospodarkę. Polska właśnie obiecała dołożyć do niego 8 mld euro – ale tylko na projekty w Polsce.
Polska stała się szóstym państwem, które wspomoże projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). Przeznaczy na ten cel 8 mld euro – jest to jedna z najwyższych tego typu gwarancji w Europie.
Polska i pięć innych państw
Gwarancje złożyło prócz Polski pięć innych państw: Francja (8 mld euro), Hiszpania (1,5 mld euro), Luksemburg (0,08 mld euro), Niemcy (8 mld euro) i Włochy (8 mld euro). Wszystkie te państwa, z Polską włącznie, nie przekażą tych pieniędzy do unijnej puli. Gwarancje polegają na tym, że kraje te zobowiązują się dołożyć do inwestycji na swoim terenie – w ramach EFIS. Tym samym zmniejszą ryzyko dla potencjalnych prywatnych inwestorów.

Czytaj więcej...

Konferencja dotycząca grantów programu Horyzont 2020

„Strategia zasobów ludzkich dla naukowców w odniesieniu do artykułu 32 umowy grantowej programu Horyzont 2020" – to tytuł spotkania informacyjnego, które zaplanowano na początek października 2015 r.

Komisja Europejska chce zaprosić przedstawicieli instytucji, które będą realizować projekty programu Horyzont 2020. Spotkanie będzie poświęcone artykułowi 32 „Recruitment and working conditions for researchers” umowy grantowej, którą instytucje podpisują z Komisją Europejską. Artykuł ten zobowiązuje instytucje-beneficjentów do przestrzegania zasadEuropejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców, które dotyczą tworzenia odpowiednich warunków pracy i procesów rekrutacji naukowców.

KE już teraz zbiera zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem. Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, dla których temat strategii HR jest nowy i które nie są zaangażowane w proces wdrażania zapisów Karty i Kodeksu. Komisja szczególnie zachęca do udziału osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w swoich instytucjach.

Czytaj więcej...

Wirtualna wizyta w Komisji Europejskiej.

Kiedy: 3 grudnia 2020 r.

Rejestracja zakończona.