WIRE 2015 - Tydzień innowacyjnych regionów w Europie

6. edycja konferencji WIRE, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca w Rydze, stanowi forum dialogu politycznego na temat strategii regionalnych dotyczących badań, innowacji i wzrostu. Odbywająca się od 2010 roku konferencja, został ustanowiona jako debata prowadząca do nowych propozycji poprawy skuteczności zarządzania regionalnymi, krajowymi i europejskimi strategiami.

Tegoroczna konferencja skupić się  będzie na następujących zagadnieniach:
•    Od programu do realizacji: kluczowe wyzwania dla regionów
•    Jak zniwelować przepaści innowacyjną: rola regionów
•    Pokonywanie barier innowacyjności i stymulowanie regionalnych strategii
Więcej informacji na stronie: wire2015.eu.

Europejskie Dni Rozwoju 2015

Kolejne Europejskie Dni Rozwoju (EDR), wracające po rocznej przerwie do kalendarza wydarzeń w obszarze międzynarodowej pomocy rozwojowej, będą miały miejsce w dniach 3 i 4 czerwca 2015 roku w Brukseli. 23 marca osobom zainteresowanym uczestnictwem w tym wydarzeniu udostępniona zostanie możliwość rejestracji on-line. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji EDR będą się pojawiały na stronie internetowej wydarzenia: eudevdays.eu.

Europejskie Dni Rozwoju to jedno z największych spotkań poświęconych pomocy rozwojowej na świecie, organizowane cyklicznie od 2006 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Biorą w nim udział najwyżsi przedstawiciele państw, instytucji unijnych i ONZ oraz reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, a także sektora prywatnego.

Będzie to flagowe wydarzenie Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015, a  tematem przewodnim spotkań jest motto  „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.  Prezentacje i dyskusje będą miały na celu wskazanie sposobów w jaki państwa UE, a także ich obywatele mogą działać na rzecz zmniejszenia ubóstwa oraz promocji praw człowieka na świecie.

Zielony Tydzień 2015

Kolejna edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska, odbędzie się od 3 do 5 czerwca 2015 r.  w Centrum Konferencyjnycm „The Egg” w w Brukseli.
Tematem przewodnim Zielonego Tygodnia 2015 będzie przyroda i różnorodność biologiczna.
Natura ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i naszego bogactwa. Jesteśmy zależni od niej, do żywności, energii, surowców, wody i powietrza, które umożliwiają życie i napędzają gospodarkę. Dzielimy tę planetę z niezwykłą różnorodnością natury, która jest źródłem inspiracji dla nauki i rekreacji, częścią naszego dziedzictwa kulturowego przyczyniającą się do poprawy jakości naszego życia. Ochrona przyrody i utrzymania konkurencyjności Europy musi iść ze sobą w parze ponieważ odpowiednia polityka dotycząca różnorodności biologicznej może odegrać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i stymulowanie inwestycji.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Od 30 maja do 5 czerwca Polska po raz pierwszy przyłączy się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy pod nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających implementację zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju jest wspierany przez Europejską Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, której statutowym celem jest ułatwianie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi. Działania będące częścią projektu przyczynią się m.in. do rozwoju technologii, kształtowania świadomości w społeczeństwie oraz budowania zasobów potrzebnej wiedzy. Inicjatywa skierowana jest do podmiotów w sektorze państwowym jak i prywatnym. W kręgu zainteresowania znajdują się m.in. agencje rządowe, samorząd, ośrodki badawcze, instytucji edukacyjne, w tym szkoły i uczelnie wyższe, muzea, fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Projekt jest kierowany również do poszczególnych obywateli.

Czytaj więcej...

Unia Europejska kontra Google

UE oskarżyła wczoraj Google o używanie dominującej pozycji na rynku wyszukiwarek do promowania własnych usług, czym szkodzi konsumentowi i ogranicza konkurencję. Możliwa kara może wynieść nawet 6,6 miliardów euro.
Komisarz ds. konkurencji Margethe Vestager poinformowała, że Komisja Europejska zgłosiła amerykańskiemu koncernowi Google pisemne zastrzeżenia względem usługi porównywarki cenowej. Amerykańska firma ma naruszać według KE zasady uczciwej konkurencji na unijnym rynku.
Zarzuty Komisji
Komisja zarzuca Google’owi, że przedstawia wyniki wyszukiwania w sposób promujący należące do niego serwisy. Promuje on własną porównywarkę cenową (Google Shopping) zamieszczając wyniki z niej w sposób bardziej widoczny niż wyniki konkurencyjnych serwisów.

Porównywarka cenowa jest serwisem internetowym, który porównuje ceny w sklepach prowadzących sprzedaż internetową (tj. polskie ceneo.pl, nokaut.pl czy skapiec.pl). W swoim zamierzeniu ma pozwolić klientowi kupić poszukiwany produkt czy usługę w najbardziej atrakcyjnej cenie.    

Umieszczanie wyników z własnego serwisu w bardziej widoczny od konkurencji sposób ma, według Komisji, zaburzać rynek. Konsument jest bardziej skłonny skorzystać z tak zaprezentowanej porównywarki, co ogranicza jego wybór.
Google z 90 proc. rynku
Google ma ponad 90 proc. udziałów na rynkach wyszukiwarek większości państw unijnych, więc sposób, w jaki przedstawia wyniki ma znaczenie dla dominującej części użytkowników internetu w UE (dane KE). Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej, przełożyło się to na znacznie lepsze wyniki usług Google’a. KE uważa więc, że wyniki Google Shopping i innych wyszukiwarek cenowych powinny być traktowane na równych zasadach.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.