Spotkanie informacyjne - Wsparcie edukacyjne w ramach programów UE

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym Wsparcie edukacyjne programów UE, które odbędzie się 12 marca br. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ulicy Plac Teatralny 2.

Spotkanie dotyczy przede wszystkim możliwości pozyskania środków na projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus+, Europa dla Obywateli oraz RPO WK-P 2014-2020 w części finansowane z EFS oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój.

Podczas spotkania omówione zostaną źródła finansowania projektów międzynarodowych oraz mechanizmy poszukiwania partnerów. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania przykładowego wniosku we współpracy z ekspertami.

Rejestracja na spotkanie trwa do 5 marca br. i odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej.

Program spotkania - pobierz

brak nadchodzących wydarzeń.