Spotkanie informacyjne nt. programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA.


Udział w spotkaniach powinien umożliwić przygotowanie się do spotkań innego typu, między innymi, planowanych przez DWT w Warszawie seminariów informacyjnych na temat zasad naborów w programach (18 III br. - Europa Środkowa; 6 V br. - INTERREG EUROPA), spotkań międzynarodowych organizowanych przez Wspólne Sekretariaty oraz ułatwić ocenę propozycji projektowych otrzymywanych od zagranicznych partnerów.

Materiał informacyjny - pobierz

Program - pobierz

 

brak nadchodzących wydarzeń.