„Pakty Uczciwości” - nowa inicjatywa Komisji Europejskiej


Pakt Uczciwości będzie wiążącą prawnie umową zawieraną pomiędzy instytucją zamawiającą i firmami ubiegającymi się o zamówienia publiczne, by zapewnić skuteczność i przejrzystość procedur udzielania zamówień. Aby zwiększyć poczucie odpowiedzialności, realizowane na jego mocy projekty będą monitorowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Państwa członkowskie zachęca się do udziału w inicjatywie. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zostanie ogłoszone w maju 2015 r. Ponadto 5 maja Transparency International zorganizuje w Brukseli specjalną konferencję prasową promującą Pakty Uczciwości. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów pilotażowych zostaną udostępnione organom publicznym w całej Europie.

Więcej informacji: Pakty Uczciwości.
Źródło: © Unia Europejska, 1995-2015

brak nadchodzących wydarzeń.