11 lat Polski w UE


Emigracja wyhamowana?
Przyjmuje się, że po wejściu Polski do UE z kraju wyjechało blisko 1,3 mln osób. Brak regularności w migracji Polaków do innych krajów UE utrudnia jej dokładniejsze oszacowanie, jednak według resortu najliczniejsza była pierwsza fala z lat 2004-2007. Potem nastąpiło zahamowanie emigracji i aktualnie mamy do czynienia z ustabilizowaniem się liczby Polaków w innych krajach UE. Według MSZ w ostatnich latach obserwowany jest także „powolny wzrost migracji powrotnych”.

W tej chwili najwięcej Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Holandii i we Włoszech. W ostatnim okresie coraz większym zainteresowaniem Polaków cieszą się Niemcy (wzrost w latach 2012-2014 o około 60 tys., tj. o 11 proc.). Mimo tych zmian, wciąż popularnym kierunkiem pozostaje Wielka Brytania.
Bilans handlowy na plus
W wyniku akcesji znacznie zwiększyła się wymiana handlowa z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które w tym samym czasie przystępowały do UE. W latach 2003-2014 eksport do tej grupy krajów wzrósł 3,5-krotnie.

Zdaniem autorów raportu w 2014 r. największe zmiany odnotowano w relacjach handlowych z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. W ciągu ostatniego roku udział tamtejszych rynków w polskim eksporcie skurczył się z 9,9 proc. do 7,8 proc., co było konsekwencją ograniczenia eksportu na Ukrainę (o 27 proc.) oraz do Rosji (o 14 proc.).

Mimo trudnej sytuacji międzynarodowej, spowodowanej m.in. wzajemnymi sankcjami pomiędzy Rosją a UE oraz konfliktem na Ukrainie, Polska odnotowała wzrost PKB o 3,3 proc. w 2014 r. (1,7 proc. w 2013 r.). Średnia unijna w tym samym roku wyniosła 1,3 proc.

Osiągnięcie wzrostu PKB było możliwe dzięki zwiększeniu eksportu towarów do UE o 8,1 proc. (do 125,8 mld euro). MSZ podkreślił przy tym, że „Polska osiągnęła najbardziej korzystne saldo wymiany z UE od momentu akcesji”.
Unijny zastrzyk pieniędzy
W ocenie autorów raportu „Polska jest liderem nowoczesnego podejścia do polityki spójności”. W latach 2014-2020 planowane jest czterokrotne zwiększenie udziału pożyczek, gwarancji i poręczeń kosztem grantów. W nowej perspektywie budżetowej wyższe finansowanie zostanie przeznaczone także na inwestycje w sferę badawczo-rozwojową. Ponadto samorządy województw otrzymają większą niż dotychczas pulę środków europejskich.

Zdaniem prezydenta Bronisława Komorowskiego „przez 11 lat Polska potrafiła mądrze wykorzystać członkostwo w UE, łącząc unijne środki z polską pracą, wysiłkiem, kreatywnością i entuzjazmem”. W następnej perspektywie budżetowej do wykorzystania będzie dodatkowych 400 mld zł.

Źródło: EurActiv.pl

brak nadchodzących wydarzeń.