„Inteligentne miasto” – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast województwa kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu „Inteligentne miasto” – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast województwa kujawsko-pomorskiego.
Pojęcie „inteligentne miasto” rozumiane jest jako sprawne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu ośrodków miejskich  przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwoju i ochronie zasobów naturalnych.
W ramach projektu zostanie zorganizowany jednodniowy kongres promujący inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski i Europy oraz 3 jednodniowe spotkania informacyjno-edukacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla grup 25osobowych.
W ramach projektu wydany zostanie podręcznik dobrych praktyk pt. „Inteligentne miasta – innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne wdrożone w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”.
Od niedawna działa także nowa zakładka pn. Smart Cities, na której można zapoznać się z bieżącymi informacjami na temat unijnych możliwości wsparcia oraz dowiedzieć się o planowanych konferencjach i sympozjach realizowanych przez instytucje unijne w Brukseli. Zachęcamy do jej odwiedzania!

 

 

 

 

 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.