„Partnership for Democracy Development. Inter-EKiP 2015“

Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" rozpoczęło realizację projektu pn. „Partnership for Democracy Development. Inter-EKiP 2015”. Zadanie realizowane jest w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015“. Kwota przyznanej dotacji wynosi 89.050,00 zł.
Potrzeba realizacji zadania wynika z doświadczeń województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie współpracy z regionami w Gruzji. Odbiorcami zadania są przede wszystkim przedstawiciele gruzińskiego regionu Imeretii, którzy w trakcie wizyt studyjnych będą mieli okazję poznać mechanizmy, rozwiązania, regulacje prawne oraz działania stosowane w Polsce (w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Ponadto odbiorcami zadania będą także przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego zrzeszeni w Stowarzyszeniu, którzy w trakcie spotkań bilateralnych będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz podjęcia międzysamorządowej współpracy w dalszej perspektywie.
Wizyty studyjne podzielone zostały na 3 zakresy tematyczne:
•    Polityka społeczna
•    Edukacja i innowacje
•    Rolnictwo i gospodarka
W każdej z wizyt weźmie udział po 5 przedstawicieli regionu Imeretii, zainteresowanych konkretnymi obszarami  oraz przedstawicie samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji zadania będzie opracowanie i opublikowanie katalogu doświadczeń i rekomendacji. W naszym założeniu ma on stać się źródłem wiedzy oraz bazą danych dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych itp., które chciałyby nawiązać współpracę międzynarodową z Gruzją. Chcielibyśmy także, aby pomógł on w wypracowaniu regionalnego planu działań, które mogłyby zostać podjęte przez poszczególne polsko-gruzińskie samorządy.

brak nadchodzących wydarzeń.