Polska tworzy koalicję państw UE w sprawie Horyzontu 2020Obecnie zasady wynagradzania w Horyzoncie 2020 oblicza się na podstawie tzw. podstawowego wynagrodzenia, czyli przede wszystkim umowy o pracę. W proponowanym przez Polskę mechanizmie, wzorowanym na  programie Maria Skłodowska-Curie, będzie możliwe stosowanie jednolitej, wysokiej stawki wynagrodzeń we wszystkich jednostkach naukowych zaangażowanych w projekty Horyzontu 2020. Jednostki będą mogły skorzystać ze swojego sposobu wynagradzania lub oprzeć się na mechanizmie z programu Maria Skłodowska-Curie.


- W miejsce mało atrakcyjnego dla polskich naukowców systemu wynagradzania, który obecnie obowiązuje,  proponujemy przyjęcie schematu z programu Marii Skłodowskiej-Curie. Nowe propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń, mogłyby być stosowane we wszystkich projektach Horyzontu 2020 i zachęciłyby polskich naukowców do szerszego uczestnictwa w programie. Nasze pomysły nie wymagają  nawet zmiany unijnych przepisów, ponieważ decyzja dotycząca wynagrodzeń zależałaby od danej jednostki naukowej – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Szefowa resortu nauki w tej sprawie rozmawiała już z unijnym komisarzem Carlosem Moedasem, który wyraził zrozumienie wobec polskich postulatów. To już druga w ostatnich tygodniach europejska inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W zeszłym tygodniu w Brukseli zakończyły się negocjacje w sprawie tzw. Planu Junckera. Pomimo początkowych zapowiedzi o przesuwaniu środków z Horyzontu 2020 na inne cele, ich istotna dla Polski część zostanie na niezmienionym poziomie. O to, by tak się stało, walczyła m.in. prof. Lena Kolarska-Bobińska i ministrowie nauki z Niemiec, Francji, Austrii, Holandii, Słowenii i Hiszpanii. Dzięki skutecznym negocjacjom udało się zachować bez zmian w Horyzoncie 2020 pakiet na rzecz poszerzania udziału. To dla Polski bardzo dobra wiadomość, bo to w tym pakiecie znajdują się takie instrumenty jak Teaming, Twinning, czy ERA Chairs. Najważniejszy cel, który MNiSW postawiło sobie przed tymi negocjacjami udało się więc osiągnąć. Obecnie ministerstwo zbudowało drugą koalicję na rzecz zmiany systemu wynagrodzeń w Horyzoncie 2020.

- Mam nadzieję, że ta nowa szeroka koalicja dziewięciu państw na rzecz zmian systemu płac w Horyzoncie 2020, przyniesie efekty. Będzie to jeszcze wymagało wielu rozmów z Komisją Europejską. Liczba krajów zainteresowanych tą zmianą jest jednak bardzo duża i Komisja tej inicjatywy nie może zignorować. Tym bardziej, że przy obecnym systemie wynagrodzeń uczestnictwo wielu państw w Horyzoncie może się mocno zmniejszyć – dodaje minister Lena Kolarska-Bobińska.

Źródło: MNiSW

brak nadchodzących wydarzeń.