„Projekty smart cities oraz znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w implementacji programów europejskich”


W trakcie spotkania prelegenci i zaproszeni goście dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z zastosowaniem instrumentów smart cities na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w perspektywie finansowej 2014-2020. Program konferencji przewidywał wystąpienia prelegentów polskich, jak i zagranicznych. W pierwszym bloku tematycznym głos zabrali pracownicy naukowi m.in. dr Maria Kola-Bezka, dr Aranka Ignasiak-Szulc oraz dr Mariusz Czupich. W bloku drugim problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego przybliżyli specjaliści w tej dziedzinie - dr Henryk Nowicki, dr Paweł Nowicki i dr Łukasz Grzejdziak a także dr Izabela Skomerska koordynator programu Dobre prawo – sprawne rządzenie.
Poza wieloma gośćmi z regionu i kraju, w seminarium wzięli udział także samorządowcy z zagranicy m.in.: Gordon Keymer – Londyn (Przewodniczący Grupy EKR i delegacji brytyjskiej KR), Oldrich Vlasak – Hradec Kralove (Wiceprzewodniczący Grupy EKR, poseł do PE dwóch ostatnich kadencji), Daiva Matoniene - Szawle (Członkini Prezydium Grupy EKR, koordynator komisji ochrony środowiska KR) oraz Rob Jonkman – Groningen (Członek Prezydium Grupy EKR, koordynator komisji ekonomicznej KR).
 
Adam Banaszak – (koordynator komisji NAT Komitetu Regionów i jednocześnie organizator konferencji) – w czasie konferencji podkreślił, że temat seminarium był nieprzypadkowy: „W nowym okresie programowania sztandarowymi projektami Unii Europejskiej, nakierowanymi na rozwój miast, są właśnie te oparte na idei „smart cities” – dobre przygotowanie do tej tematyki pozwoli na pozyskanie istotnych środków z Brukseli. Jednocześnie, aby nasze samorządy były w stanie zrealizować inwestycje ze środków UE, niezbędne staje się stworzenie przedsięwzięć publiczno – prywatnych, tak by pozyskać kapitały na wkład własny i stworzyć potencjał rozwojowy i innowacyjny.”

http://bydgoszcz.tvp .pl/209093 68/intelig entne-mias ta-powstan a-dzieki-s rodkom-z-u nii

Prezentacje z konferencji:

Korzyści z wdrażania idei oraz rekomendacje dotyczące zastosowania instrumentów smart cities - pobierz

Europejskie przykłady instrumentów z zakresu smart cities - pobierz

Działania i formy wsparcia dla rozwiązańz zakresu smart cities w EU oraz koncepcja smart cities w strategiachi programach rozwojowych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w Polsce - pobierz

Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie regionalnym i lokalnym w perspektywie finansowej 2014-2020 - pobierz

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - pobierz

brak nadchodzących wydarzeń.