Stypendium w Japonii dla pracowników administracji publicznej


Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) kierowana jest do młodych (poniżej 40 roku życia) obiecujących pracowników administracji samorządowej (z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji). Głównym celem programu jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 20 krajów całego świata, utworzenie międzynarodowej sieci kontaktów pomiędzy przyszłymi liderami, ustanowienie przyjacielskich kontaktów pomiędzy zaangażowanymi krajami, w tym Japonią, a także poprawa jakości stanowienia polityki w tych krajach.
Podczas rocznego pobytu (październik 2016-wrzesień 2017) w National Grduate Institute for Policy Studies w Tokiu (GRIPS: www.grips.ac.jp) stypendyści zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji. Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodne z ich zainteresowaniami i potrzebami. Ponadto program dla pracowników samorządowych obejmuje warsztaty i wizyty studyjne w japońskich instytucjach. Udział w YLP daje uczestnikom unikalną możliwość dyskusji z politykami, urzędnikami wysokiego szczebla, dyrektorami przedsiębiorstw, dziennikarzami itp. W ramach współpracy na poziomie centralnym oraz lokalnym. Nauka w School of Local Governance skupia się na takich obszarach jak: zdrowie, edukacja, opieka społeczna i rozwój lokalny. Strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium (dotychczas w wysokości 242 000 jenów). Uczestnicy programu zwolnieni są ze wszelkich opłat za studia.

Program jest doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji, nauki w międzynarodowym gronie, poznawania międzynarodowych wzorców oraz nawiązywania kontaktów z pracownikami administracji z wielu krajów Europy i Azji. Pragnę wspomnieć, iż z zarekomendowanych w ostatnich latach przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji kandydatów do wyjazdu do Japonii zostało zakwalifikowanych aż pięć osób: Pani Elżbieta Sztorc (UMW Małopolskiego, Związek Województw RP), Pani Dorota Olszewska (UMWK-P, Związek Województw RP), Pani Joanna Stępień (UM Gdańska, Unia Metropolii Polskich), Pani Diana Ciszewska (UM Lublina, Unia Metropolii Polskich) oraz Pan Maciej Skroban (UM Wroclawia, Unia Metropolii Polskich) wpisany na listę rezerwową.
Mając powyższe na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie maksymalnie pięciu kandydatur pracowników jednostek samorządowych zrzeszonych w Państwa organizacji. Komplet dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez stronę japońską wraz z pisemną rekomendacją organizacji sporządzoną odrębnie dla każdego kandydata należy przesłać do dnia 25 września br. (decyduje data dostarczenia) na adres:
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Departament Administracji Publicznej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Wszystkie wymagane dokumenty, przygotowane w języku angielskim lub japońskim, powinny zostać oznaczone w sposób opisany w materialne Japanese Governement Scholarchip for 2016, który wraz z innymi dokumentami informacyjnymi oraz aplikacyjnymi dostępny jest na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego www.kwirst.mac.gov.pl.
Sprawę w MAC prowadzi Pani Olga Misztal (tel./22/245-58-87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), natomiast pytania dot. programu stypendium można kierować do pracownika Ambasady Japonii w RP Pana Jacka Mendyka (tel./22/584-73-05, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

brak nadchodzących wydarzeń.