I Forum dotyczące tematyki smart cities

 

Inteligentne miasto jako przestrzeń otwartych innowacji - pobierz

Inteligentne miasto Gandawa - pobierz

Finansowanie inteligentnych miast w RPO WK-P 2014-2020 - pobierz

Informacja przestrzenna podstawą do sprawnego zarządzania nowoczesnym miastem - pobierz

Efektywność energetyczna - Centrum Demonstracyjne Odnawialnych źródeł energii - pobierz

Ekspertyza - smart cities - pobierz Ekspertyza PPP - pobierz

Dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Inteligentne miasto" - innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

REJESTRACJA

Green Week 2018 “ Green cities for a greener future”

Bruksela 21 - 24.05.2018

Rewitalizacja obiektów na cele społeczno-kulturalne

Bruksela, Charleroi  18 - 21.06.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz