I Forum dotyczące tematyki smart cities

 

Inteligentne miasto jako przestrzeń otwartych innowacji - pobierz

Inteligentne miasto Gandawa - pobierz

Finansowanie inteligentnych miast w RPO WK-P 2014-2020 - pobierz

Informacja przestrzenna podstawą do sprawnego zarządzania nowoczesnym miastem - pobierz

Efektywność energetyczna - Centrum Demonstracyjne Odnawialnych źródeł energii - pobierz

Ekspertyza - smart cities - pobierz Ekspertyza PPP - pobierz

Dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Inteligentne miasto" - innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

REJESTRACJA

- IV Forum Rozwoju Miast i regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Rozwój usług z zakresu e-administracji

- EPL Dialog Lokalny: W kierunku społeczeństwa cyfrowego -innowacje usług publicznych. Najlepsze praktyki z Europy

Toruń 12.12.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz