„Branding narodowy w Unii Europejskiej i na świecie”Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i warsztatową. Szczegółowy jego zakres wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na naszej stronie internetowej pod linkiem:
http://rodm-bydgoszcz.pl/id,395/branding-narodowy-w-unii-europejskiej-i-na-swiecie

Szkolenie odbędzie się 12 października 2015 r. w godz. 10:00 – 15:00 na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

 

REJESTRACJA

- IV Forum Rozwoju Miast i regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Rozwój usług z zakresu e-administracji

- EPL Dialog Lokalny: W kierunku społeczeństwa cyfrowego -innowacje usług publicznych. Najlepsze praktyki z Europy

Toruń 12.12.2018

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz