Podsumowanie konferencji w ramach projektu "Inteligentne miasto - innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

 
Tematyka konferencji w Bydgoszczy dotyczyła Efektywności energetycznej w inteligentnych miastach. Podczas spotkania pan Michał Korolko zaprezentował trzecią oś priorytetową  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Dr. Inż. Piotr Kiedrowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przedstawił w ramach dobrej praktyki projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, natomiast pan Grzegorz Boroń, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, zaprezentował projekt pn. „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych”. Przedstawiciel Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, pani Beata Dolata zaprezentowała i oprowadziła uczestników konferencji po Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, w którym odbyła się konferencja.
Konferencja we Włocławku odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i dotyczyła Efektywności energetycznej oraz przedsiębiorczości akademickiej w inteligentnych miastach. Podczas spotkania pan Michał Korolko zaprezentował trzecią oś priorytetową  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Pan Sebastian Górka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedstawił Plany Gospodarki Niskoemisyjnej w kontekście wydatkowania środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego, a w ramach dobrej praktyki zaprezentowała się niemiecka firma GFG Hoch Tief Bau Polska sp. z o.o., która zajmuje się projektowaniem i budową energooszczędnych budynków. Podczas ostatniej prezentacji pan Michał Korolko opowiedział o możliwościach uzyskania wsparcia na działania przedsiębiorstw akademickich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W konferencjach uczestniczyło łącznie 93 osoby, m.in.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli szkół wyższych, miejskich zarządów dróg oraz pracowni urbanistycznych.

 

Dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu "Inteligentne miasto" - innowacyjne rozwiązania technologiczne i proekologiczne dla miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

brak nadchodzących wydarzeń.