Dzień Informacyjny programu URBACT III – Sieci Wdrażania - Nowy nabór do projektów wspierających wdrażanie strategii i planów działania miast

Dnia 6 kwietnia 2016, w ramach 2-go Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbędzie się Dzień Informacyjny programu URBACT III. Podczas tego wydarzenia przedstawiony będzie nabór do Sieci Wdrażania, który otwarty zostanie pod koniec marca tego roku. Program URBACT jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiadający za wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast. URBACT pomaga wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody rozwiązywania problemów. Dzięki wspólnej pracy w sieciach, program URBACT umożliwia zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed miastami, przybliżając zintegrowane podejście, łączące ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wymiary polityk miejskich. Aby móc realizować i rozwijać zrównoważoną i zintegrowaną politykę, miasta muszą stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Nowa wiedza i umiejętności nabyte w programie URBACT III są korzystne dla władz lokalnych, administracji i innych decydentów miejskich. W nowym naborze do Sieci Wdrażania, który zostanie ogłoszony 22-go marca i trwać będzie do 22 czerwca, nacisk zostanie położony na pomoc miejskim władzom samorządowym we wdrożeniu istniejących strategii oraz planów działania. Dzień Informacyjny URBACT będzie okazją do uzyskania szczegółowych informacji o programie i jego nowym naborze oraz spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Sekretariatu URBACT oraz władz samorządowych wszystkich szczebli. Podczas spotkania przedstawiciele miast, metropolii, Instytucji Zarządzających środkami UE oraz innych podmiotów polityk miejskich będą mogli uzyskać najważniejsze informacje dotyczące możliwości, jakie oferuje program URBACT III. Rejestracja na Dzień Informacyjny oraz wstępny program są dostępne na stronie www.urbact.pl. Zachęcamy do zapoznania się z programem URBACT III, zapraszamy na nasz Dzień Informacyjny i do rejestracji na polskiej stronie programu.
Organizatorzy: Krajowy Punkt URBACT, Ministerstwo Rozwoju

informacja - pobierz

program - pobierz

brak nadchodzących wydarzeń.