Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nabór na szkolenie z zakresu wsparcia rozwoju PSZOK na terenie województwa kujawsko-pomorskiego został zamknięty.

Program szkolenia - pobierz

 

 

 

 

Wizyta studyjna Green Week 2019 

Bruksela 14.05.19- 17.05.2019

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.