Europejski Bank Inwestycyjny będzie inwestował w Polsce

EBI finansuje projekty w 160 krajach, ale 90 proc. kredytów udzielanych jest dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejne 10 proc. trafia przede wszystkim do krajów sąsiedzkich, głównie do Ukrainy. Prezes zaznaczył, że większość środków przeznaczanych jest na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – w ubiegłym roku odbiorcami pomocy było ponad 230 tys. przedsiębiorstw – oraz projekty mające zapewnić trwały wzrost i zatrudnienie.
Wiceprezes Laszlo Baranyay podsumował projekty finansowane przez EBI w Polsce w 2013 roku. Wsparcie zostało przeznaczone głównie na rozwój infrastruktury drogowej (głownie drogi ekspresowe) i kolejowej (na modernizację linii i taboru kolejowego, jak również budowę metra), projekty badawcze i naukowe oraz inwestycje w sektorach małych i średnich przedsiębiorstw. Baranyay wskazał na istotne zwiększenie środków dla Polski, które wyniosły w ubiegłym roku prawie 5,7 mld euro, co stanowi wzrost o 30 proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Wiceprezes wyraził także nadzieję, że tak rekordowe wsparcie zostanie dobrze wykorzystane, podkreślając że Polska jest nie tylko jedną z największych gospodarek UE, ale także najsilniejszych.

Baranyay nie podał kwot planowych inwestycji w Polsce w tym roku, choć przyznał, że kwota będzie co najmniej podobna. Pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje drogowe, kolejowe, energetykę oraz rozszerzenie współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Niektóre kredyty zostały już zakontraktowane. Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 r. oraz szóstym wśród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z banku. Pieniądze od banku pożyczają zarówno ministerstwa, samorządy, jak i prywatne firmy.
Podczas konferencji poruszono także kwestię pomocy finansowej dla Ukrainy. – Będziemy wspierać szerzej – zapewniał Werner Hoyer. Jak zauważył, od 2007 roku bank zainwestował na Ukrainie już 2,2 miliarda euro. Środki te zostały przeznaczone m. in. na sfinansowanie projektów transportowych i energetycznych oraz inwestycji sektora prywatnego (głównie MŚP). Zaproponowane przez Komisję Europejską wsparcie finansowe dla Ukrainy ze strony EBI przewiduje kwotę kolejnych 1,5 mld euro w ciągu najbliższych trzech lat, a jeśli warunki będą sprzyjające, nawet 3 mld euro. – W obliczu problemu płynności finansowej na Ukrainie musimy współpracować z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy – dodał prezes EBI.
Źródło: Serwis prasowy Komisji Europejskiej

brak nadchodzących wydarzeń.