Odliczamy dni do Open Days 2014!

Dnia 10 stycznia w Komitecie Regionów odbyło się spotkanie , w którym uczestniczyło około 140 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Przygotowania do dwunastej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast zostały oficjalnie otwarte. Open Days 2014 odbędzie się pomiędzy 6 a 9 października bieżącego roku w Brukseli, kilka miesięcy po zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie „Szóstego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” Komisji Europejskiej i związanego z tym szóstego „Forum Spójności”.

 Open Days  to nie tylko impreza stricte „w Brukseli”, ale także wydarzenia w samych regionach  dzięki tzw. wydarzeniom lokalnym „Europa w Twoim regionie/mieście”, które każdy z uczestników zobowiązany jest zorganizować.

Już od paru lat decyzją organizatorów  wydarzenie takie musi być zorganizowane w każdym z regionów biorących udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, a jego temat ma się pokrywać z głównymi tematami przyszłorocznej edycji imprezy.

 

brak nadchodzących wydarzeń.