Miasta w e-chmurach

 

 

 


Kiedy miasto jest inteligentne? Czy powinno takie być? A jeśli tak, to właściwie dla kogo i po co?
Już po raz czwarty organizatorzy Forum Rozwoju Miast i Regionów będą odpowiadać na te pytania, pokazując jednocześnie doświadczenia zagranicznych gości. W tym roku do Torunia przyjadą prelegenci z Hiszpanii, Grecji i Belgii.
Wcześniejsze edycje wydarzenia promującego inteligentne rozwiązania w miastach z terenu Polski
i Europy dotyczyły: perspektyw rozwoju inteligentnych miast w województwie kujawsko-pomorskim oraz biogospodarki i ekoinnowacji w inteligentnych miastach. Tym razem głównym tematem będzie rozwój usług z zakresu e-administracji. O czym zatem będzie mowa? Przede wszystkim dowiemy się co w zakresie ICT robią miasta takie jak: Nottingham w Wielkiej Brytanii, Valladolid w Hiszpanii, Eskisehir w Turcji, belgijskie Searing i węgierskie Miskolc, w których realizowany jest projekt REMOURBAN. Poznamy też grecki sposób na inteligentne zarządzanie miastem.
Co bardzo istotne z naszego, regionalnego punktu widzenia, usłyszymy na jakim etapie są prace nad projektem Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Inwestycja ta, realizowana na terenie całego województwa, ma ułatwić głównie mieszkańcom ale i inwestorom dostęp do najważniejszych informacji i usług administracji publicznej, które będą funkcjonować w ramach jednego, spójnego systemu. Stworzona w ten sposób platforma wymiany i udostępniania danych, pozwoli nam, bez wychodzenia z domu m.in. na: przeglądanie map, dostęp do ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego, przeglądanie map ze zdjęć lotniczych, wyszukiwanie działek ewidencyjnych, a także (w dozwolonej prawem formie) ustalanie stanu własności gruntu oraz granic
i numerów działek. Platforma będzie służyła także jako narzędzie do analiz, np. pomiarów odległości, ale również uzyskania informacji chociażby o zabytkach w gminie, które zgromadzone będą w tzw. kartach zabytków. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza ma też na celu przygotowanie aplikacji pozwalających na załatwianie spraw, bez konieczności wizyty w urzędzie. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.
Podczas Forum Rozwoju Miast i Regionów rozstrzygniemy także kwestie: idei cyfryzacji w miastach oraz posiadania swojej chmury przez każdy samorząd. A ponieważ wszystkie te działania wymagają niemałych nakładów finansowych, porozmawiamy również o pieniądzach i o tym jak w tym kontekście będzie wyglądała e-administracja w kolejnej „unijnej” perspektywie finansowej 2021-2027.   
Zapraszamy do wysłuchania ekspertów, ale co ważne również praktyków, którzy zaprezentują powyższe tematy podczas IV Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Być może poznamy odpowiedź na pytanie kiedy miasta kujawsko-pomorskiego staną się „smart”? A może już takie są?
IV Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim

12 grudnia 2018 r., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Patio na I piętrze

Zapisy po prawej stronie pod przyciskiem "Zapisy na szkolenie".

 


 

Wirtualna wizyta w Komisji Europejskiej.

Kiedy: 3 grudnia 2020 r.

Rejestracja zakończona.