V Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim: Rozwój usług z zakresu e-administracji

 Cyfrowa transformacja

Cyfryzacja jest globalnym i nieodwracalnym zjawiskiem. Rewolucja cyfrowa trwa już na całym świecie, nie ma przed nią ucieczki. Dotyka ona każdej sfery życia społeczno-gospodarczego. Coraz więcej firm i instytucji korzysta z tej rewolucji, bowiem sprzyja to ich rozwojowi, rosną one w siłę i odnoszą sukcesy.

Nawet firmy o tradycyjnie pojmowanym profilu działalności wcześniej czy później będą zmuszone podjąć ryzyko cyfrowej transformacji. Każdy z nas bierze udział w tym „cyfrowym peletonie-wyścigu”. Cyfryzacja jest potężnym narzędziem w rozwoju społeczno-gospodarczym świata i poszczególnych państw i regionów.  Bowiem to od rozwoju technologicznego i coraz częściej od poziomu cyfryzacji zależy wzrost zamożności społeczeństwa i konkurencyjność gospodarek. Szybko rozwijająca się technologia i cyfryzacja burzy ład gospodarczy i społeczny. Im bardziej społeczeństwo, gospodarka czy dany sektor bogacą się, tym chętniej i szybciej się cyfryzują. By cyfryzacja przyniosła zamierzone efekty wprowadza się ją na pewnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego. Bowiem rozwój gospodarki cyfrowej nie dokona się bez udziału rozwoju technologiczno-infrastrukturalnego oraz, co najważniejsze, bez udziału społeczeństwa. Na przykład niski poziom podstawowych kompetencji cyfrowych obywateli  danego kraju przekłada się na małą potrzebę instytucji, urzędów i przedsiębiorstw, aby być w Internecie. Tymczasem ich obecność w sieci jest ważna, gdyż napędza popyt. Jaki jest wpływ cyfryzacji na całą gospodarkę?. Trudno zmierzyć – jak do tej pory nie ma stosownych narzędzi pomiaru, tym bardziej, że nie wszystko można zmierzyć finansowo. Szacunki wskazują, że gospodarka cyfrowa odpowiada za 5 proc. PKB, a w USA może to być nawet ok.45%. (prof. dr hab. Daniela Szymańska, 2019)

 

Praktyczny wymiar konferencji

Celem konferencji jest przybliżenie problematyki cyfryzacji w administracji publicznej w skali globalnej, w polityce Unii Europejskiej, ale też w skali jednej holenderskiej gminy Molenlanden. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami, które już funkcjonują w polskich jednostkach samorządu terytorialnego, a także ze stanem wdrażania projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spróbujemy też spojrzeć na perspektywy finansowania transformacji cyfrowej administracji publicznej w perspektywie finansowej 2021 – 2027. 

 

Pobierz program (.pdf)

Zarejstruj się - tutaj

 


Wirtualna wizyta w Komisji Europejskiej.

Kiedy: 3 grudnia 2020 r.

Rejestracja zakończona.