Już 27 sierpnia można zarejestrować się na Open Days 2020!

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Wydarzenie stało się wyjątkową platformą komunikacji i sieci, skupiającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, a także ekspertów i naukowców. W ciągu ostatnich 17 lat zrobiono wiele, aby promować politykę Unii Europejskiej i wymianę dobrych praktyk. W 2019 r. #EURegionsWeek osiągnął rekordowy poziom ponad 9000 uczestników i ponad 330 sesji, co pokazuje znaczenie i potencjał wydarzenia jako platformy komunikacji politycznej w związku z rozwojem polityki spójności UE. Open Days uświadamiają decydentom , że regiony i miasta mają znaczenie w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej i trzeba się z ich zdaniem liczyć.

W tym szczególnym ze względu na pandemię roku, Open Days odbędzie się na przełomie trzech tygodni.

• 5-9 października: Wzmocnienie pozycji obywateli,

• 12-16 października: Spójność i współpraca,

• 19-22 października: Zielona Europa we współpracy z Zielonym Tygodniem .

Konsortium „Europe of Opportunities”, którego częścią jest nasz region wybrało trzeci temat, czyli Zielona Europa. Seminarium pod tytułem „Lokalizacja europejskiego zielonego porozumienia”, w którym brać będzie udział Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki   odbędzie się  19 października od 11.30 do 13.00. Publiczność sesji będzie w większości wirtualna.

Więcej informacji

Komitet Regionów Open Days

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza


 

Wizyta studyjna „Dobre praktyki w realizacji i wdrożeniach systemów informatycznych" (10 marca 2020 r.)

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.