Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim

Program spotkania

Forum Szkolnictwa Zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim – koncepcja działania – Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Prezentacja projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko–pomorskim 2010-2013” – KPCN Włocławek

Podsumowanie projektów realizowanych w ramach POKL – dobre praktyki w zakresie wsparcia dla szkół zawodowych – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezentacja projektu RE:ThINK (Regional transfer and integration of VET practices on sustainable development) realizowanego w ramach programu Leonardo Da Vinci – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szkolnictwo zawodowe w RPO WKP 2014-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kierunki zamawiane – doświadczenia z realizacji projektów w ramach centralnego POKL, możliwości adaptacji rozwiązań na poziomie regionalnym – Kujawsko-PomorskieSamorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Zasady konkursu RPO dla poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (w powiązaniu z tworzeniem klas patronackich w szkołach zawodowych) – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Materiały do pobrania:

prezentacja nr 1, prezentacja nr 2, prezentacja nr 3, prezentacja nr 4

                                                                        

brak nadchodzących wydarzeń.