Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Miastem Włocławek zapraszają do udziału w konkursie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału w projekcie zachęcamy:

• osoby powyżej 50 roku życia,

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu uczestnikom oferowane jest wsparcie finansowe na założenie własnej działalności (do 23 050,00 zł) oraz niemal 9 000,00 zł wsparcia pomostowego. Poza tym udział w przedsięwzięciu wiąże się z możliwością skorzystania z 40 godzin profesjonalnego doradztwa, 2 godzin doradztwa indywidualnego oraz uzyskaniem zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat.

Więcej informacji

Informacje o projekcie, wraz z zasadami rekrutacji znajdują się na stronie https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/


 

Brak nadchodzących wydarzeń.