Wywiad z prezydentem European Small Business Alliance Davidem Caro

European Small Business Alliance jest organizacją, reprezentującą we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa. Cele oraz kierunki działania ESBA zawarte zostały w „Manifeście ESBA w sprawie zmian”. O obecnej sytuacji sektora MŚP porozmawialiśmy z Davidem Caro, prezydentem Small Business Alliance.

EKIP: Czy uważa Pan, że w tym trudnym dla małych i średnich przedsiębiorstw  klimacie Komisja Europejska skutecznie łagodzi kryzys gospodarczy?

David Caro: Tak, chociaż zawsze można zrobić więcej. Bardzo ważne jest, aby szczepienia przeciwko COVID 19 zostały przeprowadzone przez państwa członkowskie znacznie szybciej, aby nadrobić czas stracony na zatwierdzenie szczepionki, ponieważ dopóki duża część populacji niezostanie zaszczepiona, gospodarka poszczególnych krajów  będzie nadal częściowo zamknięta.

W obliczu groźby trzeciej fali COVID 19  lockdown w niektórych państwach członkowskich staje się rzeczywistością, dla MŚP i ich pracowników kluczowe jest, aby zrobiono wszystko, aby wesprzeć małe przedsiębiorstwa i podjąć wszelkie środki w celu zmniejszenia skutków tego zjawiska. .

Komisja Europejska dysponuje ogromnym funduszem na walkę z COVID i ważne jest, aby MŚP miały do nich dostęp tak prosto, łatwo i szybko, jak to tylko możliwe.

EKIP : Czy mógłby Pan opowiedzieć nam o usłudze ESBA Subscriber Service.

DC: Usługa ESBA Subscriber Service została zastąpiona naszym biuletynem miesięcznym wysyłanym pocztą elektroniczną, który zawiera informacje o pojawiających się problemach, które mają wpływ na sektor MŚP, oraz inne istotne wiadomości. Biuletyn można otrzymać w sekcji rejestracji na stronie internetowej ESBA www.esba-europe.org

EKIP: Czy może nam Pan podać przykład europejskiego prawodawstwa, które jest obecnie omawiane w europejskich intuicjach i które miałoby wpływ na MŚP?

DC: Agenda cyfrowa jest obecnie bardzo modnym słowem w instytucjach UE, ponieważ uważa się, że jest to kluczowa kwestia dla zapewnienia infrastruktury zachęcającej do powrotu do zdrowia po COVID.  Cyfryzacja znacznie przyspieszyła, napędzana potrzebą handlu w okresie blokady.

Wiem, że istnieją obawy co do tego, ile MŚP poradzi sobie z narastaniem długu powstałego podczas pandemii i jego wpływem na gospodarkę. W niektórych kwartałach pojawia się wzmianka o dużym ryzyku kredytów zagrożonych i na pewno dostrzegłbym tutaj rolę unijnego funduszu naprawczego z COVID.

Oprócz pożyczek istnieją odroczenia na czynsz i podatki biznesowe, co oznacza, że musi istnieć zachęta do negocjowania przystępnego okresu spłaty dla małych firm.

ESBA z pewnością wezwałby do zamrożenia wszystkich nowych przepisów na co najmniej trzy lata, które nie są konieczne. Choć niestety ci, którzy decydują, co jest konieczne, nie muszą wdrażać nowych regulacji w sektorze MSP.

EKIP: Dlaczego warto, aby MŚP angażowały się w działania organizacji takich jak European Small Buisness Alliance ?

DC: Ponad połowę PKB sektora prywatnego tworzą MŚP, więc ich znaczenie dla gospodarek UE-27 jest oczywiste. W imieniu ESBA jestem członkiem SME Envoy Network, prowadzonej przez Komisję Europejską i mogącej bezpośrednio uczestniczyć w ich pracy.

Jestem dyrektorem zarządzającym małej firmy działającej w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej i dlatego wraz z innymi kolegami z ESBA wnoszę wiedzę z pierwszej ręki na temat prowadzenia biznesu.

Organizacjom MŚP w państwach członkowskich UE i poza nią oferujemy możliwość zabrania głosu w kontaktach z instytucjami UE, gdy ma to znaczenie. Ważna jest również możliwość nawiązania kontaktów z innymi organizacjami.

EKIP: Dziękujmy Panu za rozmowę.

Więcej informacji:

European Small Business Alliance


 

Konferencja: Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej.

Termin:  7. czerwca 2022 r. godz 10:00

Pobierz: Program konferencji (.pdf)

Rekrutacja na wydarzenie zakończona.