Program stażowy 2022 - Bruksela #3 (02.06.22)

W okresie 12.05 - 27.05.2022 Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli gościło kolejną osobę biorącą udział w naszym programie stażowym. Tym razem pracę i pobyt w Brukseli miała okazję podjąć p. Karolina Cysak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Zadania

Głównym zadaniem biurowym stażystki było zdobywanie oraz katalogowanie informacji i aktualizacja bazy programów UE w perspektywie 2021 – 2027. Praca na rzecz Biura łączyła się również z uczestnictwem w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i sesjach tematycznych, organizowanych w unijnych, międzynarodowych i krajowych instytucjach (m.in. Parlamencie Europejskim, Biurze Regionalnym Tyrolu, Komitecie Regionów, siedzibie austriackiej reprezentacji w UE oraz Domu Polski Wschodniej).

Program stażowy EKiP

Nasze stowarzyszenie co roku oferuje staże skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Więcej informacji w zakładce Projekty i Działalność.


 

Tallinn GreenTech Week 2023 - zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną 14 - 17 listopada br.