Konferencja: „Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej” - podsumowanie (10.06.22)

7 czerwca w Toruniu miała miejsce konferencja pn. „Jak technologie cyfrowe rewolucjonizują branżę opieki zdrowotnej”, realizowana we współpracy z Departamentem Cyfryzacji UM WK-P. Wydarzenie odbywające się w Toruniu zgromadziło 85. zainteresowanych, wśród których byli partnerzy projektów, przedstawiciele placówek medycznych, firm z branży zdrowotnej, ośrodków pomocy społecznej, a także pracownicy i członkowie jednostek samorządu terytorialnego.

Tematyka konferencji

Prelekcje podczas wydarzenia wygłosili m.in. Dyrektor Departamentu Cyfryzacji UM WK-P, Prezes Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także goście z Estonii i Wlk. Brytanii (prof. Peeter Ross [Politechnika oraz Szpital Centralny w Tallinie, konsultant Banku Światowego, Niemieckiego Banku Rozwoju KfW i Azjatyckiego Banku Rozwoju] i dr Bharadwaj Chada [Dyrekcja ds. Transformacji | NHSEI]).

Wśród poruszanych tematów można wyszczególnić zagadnienia związane z regionalnym projektem "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I  i II Etap", krajowym rynkiem start-upów medycznych, innowacjami technologicznymi w krajowych placówkach zdrowotnych oraz wymianą doświadczeń z zakresu cyfryzacji danych medycznych z partnerami z zagranicy.

E- zdrowie Kujaw i Pomorza 2.2

Więcej informacji na temat działań w ramach zadania "E- zdrowie Kujaw i Pomorza 2.2" w formie video można znaleźć tutaj.