Program NetZeroCities dla Twin Cities (13.04.23)

3 maja 2023 r. NetZeroCities, w którym ERRIN jest partnerem, opublikuje zgłoszenie do programu Twin Cities. Ten program bliźniaczy jest dostosowanym programem edukacyjnym służącym do dzielenia się wiedzą i transferu dobrych praktyk między miastami europejskimi, wybranymi jako bliźniacze, a 53 miastami, które zostały wybrane do przyłączenia się do programu miast pilotażowych NetZeroCities w marcu 2023 r. Nadrzędny cel programu Twin Cities  jest wspieranie trwałych powiązań między miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami i dzielącymi interesy w różnych dziedzinach emisji na drodze do neutralności klimatycznej.

Zaproszenie do współpracy bliźniaczej będzie otwarte dla gmin z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”. Nie będzie wymagane bycie Miastem Misyjnym, aby zgłosić się do Call for Twins.

Aby pomóc miastom partnerskim dostosować ich aplikacje do celów i działań miast pilotażowych oraz zapewnić pomyślne dopasowanie w oparciu o pożądane obszary nauki, na stronie internetowej NetZeroCities zostanie udostępniony internetowy katalog profili pilotów.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 3 maja do 30 czerwca, a wybór zwycięskich Miast Partnerskich zostanie ogłoszony na początku września 2023 r. Program Twinning Learning rozpocznie się pod koniec września 2023 r. i zakończy się w maju 2025 r.

Więcej informacji

NetZeroCities

Źródło

ERRIN


 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.