New Energy Technology Mixer - wydarzenie brokerskie/ matchmakingowe (21.04.23)

W dniach 30-31 maja Branżowy Punkt Kontaktowy: Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia organizuje wirtualne międzynarodowe wydarzenie brokerskie/ matchmakingowe w tematach związanych z transformacją energetyczną i finansowaniem z Horyzontu Europa. Partnerem wydarzenia jest sieć EEN, Uniwersytet Warszawski i KPK/NCBR.
Serdecznie zapraszamy do szerokiej dystrybucji tego zaproszenia i mobilizacji regionalnych interesariuszy do aktywnego udziału.

***
Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia działający przy Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny
serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu matchmakingowym
 
Kiedy? 30-31 maja 2023
 
Rejestracja i więcej informacji pod adresem:
New Energy Technology Mixer - Horizon Europe 2023-2024 Matchmaking - Info (b2match.io)
 
Jeśli Twoja firma albo jednostka naukowa działa w obszarze technologii:
➡ OZE
➡ biopaliw i e-paliw
➡ sieci energetycznych i smart grids
➡ magazynowania energii

lub we wszelkich branżach, w których te technologie mają zastosowanie i masz pomysł na innowacyjną technologię i szukasz finansowania oraz partnerów do projektu albo projektu badawczego, do którego chcesz dołączyć, już dziś zapisz się na New Energy Technology Mixer Horizon Europe 2023-2024 Matchmaking
➡ umów spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi (krajowmi i/lub zagranicznymi)
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!


 

brak nadchodzących wydarzeń.