Green Week 2023 Bruksela 3 czerwca -11 czerwca ! (26.04.23)

Zielony Tydzień UE to kluczowe wydarzenie w kalendarzu polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Konferencja, organizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej, jest coroczną okazją do debaty i dyskusji na temat europejskiej polityki ochrony środowiska. Przyciąga decydentów, czołowych ekologów, interesariuszy i inne zainteresowane strony z całej Europy i świata.

Tegoroczna edycja skupia się na temacie „Delivering a Net-Zero World”, wokół którego odbędą się debaty polityczne  oraz warsztaty eksperckie organizowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Środowiska, z udziałem zaproszonych prelegentów ze świata polityki, biznesu, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Zielony Tydzień UE pomaga w lepszym zrozumieniu przez opinię publiczną polityki środowiskowej UE, organizuje debaty na temat ich przyszłego rozwoju i poprawia ogólny wizerunek UE wśród obywateli i zainteresowanych stron w całej Europie.

Oprócz konferencji wysokiego szczebla w Brukseli, Europejski Zielony Tydzień 2023 obejmie również szereg wydarzeń partnerskich organizowanych w całej Europie.

Europejski Zielony Tydzień 2022 odbędzie się od 3 czerwca do 11 czerwca 2023 r.

Więcej informacji

Green Week 2023

Źródło

Komisja Europejska


 

Wizyta studyjna Sachsen-Anhalt - dobre praktyki z zakresu rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Termin: 24 - 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja zakończona.