Komisja przedłużyła program #EUinMyRegion Media Trips (05.07.23)

Komisja przedłużyła program #EUinMyRegion Media Trips. KE zaprasza dziennikarzy regionalnych i lokalnych oraz twórców treści z UE do składania wniosków do 21 lipca, aby skorzystać z wyjątkowej możliwości poszerzenia wiedzy na temat polityki spójności, funduszy UE oraz szerszego funkcjonowania Unii Europejskiej.

Kompleksowy program obejmie szkolenia online i krótkie wycieczki do Brukseli, w tym sesje informacyjne na temat instytucji, struktury i procedur UE. Ponadto dziennikarze i inni twórcy treści uzyskają wgląd w politykę spójności UE, poznają podejście UE do zwalczania oszustw i niewłaściwego zarządzania funduszami, wezmą udział w spotkaniach z krajowymi ekspertami Komisji, zapoznają się z narzędziami danych odpowiednimi dla ich dziedziny oraz wezmą udział w wizytach projektowych i wizytach  związanych z projektami innych instytucji UE. Pod koniec programu uczestnicy będą mieli lepsze zrozumienie polityki UE, w szczególności polityki spójności. Będą mieli również możliwość nawiązania kontaktów z innymi dziennikarzami z różnych krajów i regionów, przyczyniając się do rozwoju projektu europejskiego poprzez swoje reportaże.

Pierwsza wizyta studyjna w mediach jest zaplanowana na początek września, a siedem kolejnych planowanych jest na okres od października 2023 do maja 2024. Oczekuje się, że każda wizyta studyjna przyciągnie około 40 dziennikarzy i twórców treści ze wszystkich państw członkowskich UE. Komisja Europejska pokryje koszty podróży i zakwaterowania uczestników programu.

Więcej informacji

https://euinmyregion-mediatrips.eu

Źródło

Komisja Europejska


 

brak nadchodzących wydarzeń.