Nowe rozporządzenie dotyczące baterii weszło w życie (04.09.23)

Z dniem 17 sierpnia 2023 weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące baterii. Rozporządzenie odnosi się do całego cyklu życia baterii, od ich produkcji po ponowne użycie i recykling. Dzięki czemu będą one bardziej bezpieczne, ekologiczne i konkurencyjne.

Inicjatywa ta jest niezwykle istotna, zwłaszcza ze względu na ogromny rozwój elektromobilności. Oczekuje się, że do 2030 r. popyt na baterie wzrośnie ponad dziesięciokrotnie.

Nowe rozporządzenie zastąpi obecną dyrektywę w sprawie baterii z 2006 r. i uzupełni istniejące przepisy, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Batteries (europa.eu)

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy / Biuro Regionalne WK-P w Brukseli


 

Tallinn GreenTech Week 2023 - zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną 14 - 17 listopada br.